ASUS_122021 ASUS_122021 ASUS_122021

Prieskum: ERP na Slovensku v roku 2020

0

Redakcia magazínu NEXTECH uskutočnila prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu za rok 2020. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov a lokálni producenti ekonomických informačných systémov. Do prieskumu sa zapojilo 18 dodávateľov. Do prehľadu sme zahrnuli riešenia pre menších zákazníkov, ale aj komplexné riešenia pre stredných a veľkých zákazníkov. To, pre ktorú cieľovú skupinu je určený príslušný produkt, sa dá odhadnúť podľa celkového počtu licencií, ich pomeru k tržbám, celkových tržieb či podľa počtu zákazníkov. V prípade väčšiny dodávateľov je evidentná orientácia na vybraný segment trhu z hľadiska „veľkosti“ zákazníka. Iba zopár firiem poskytuje riešenia ERP pre segment veľkých podnikov a súčasne iný produkt pre menšie a stredné firmy. Pri vyhodnocovaní a analýze výsledkov prieskumu nás zaujímal nielen podiel cloudových riešení, ale vzhľadom na to, že rok 2020 bol z dôvodu globálnej pandémie a s ňou súvisiacich opatrení diametrálne odlišný od predchádzajúcich rokov, aj to, ako táto situácia ovplyvnila trh riešení ERP.

Podľa údajov slovenských výrobcov a dodávateľov lokálnych podnikových informačných systémov, ako aj slovenských zastúpení zahraničných dodávateľov veľkých riešení ERP boli celkové tržby z predaja služieb k riešeniam v roku 2020 na úrovni 41 687 965 EUR (údaje poskytlo 13 firiem). Tržby z predaja licencií dosiahli 10 028 348 EUR (údaje poskytlo 15 firiem).

Niektoré globálne firmy nám nemohli poskytnúť svoje lokálne údaje.

Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií na používanie riešení ERP a tržby z predaja služieb k týmto riešeniam, zistíme, že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť Solitea Slovensko (1 949 591 EUR). Nasleduje spoločnosť Asseco Solutions (1 460 818 EUR) a spoločnosť ABRA Software (1 299 000 EUR). Údaje o predajoch licencií nám neposkytli spoločnosti InfoConsulting Slovakia, K2 atmitec Slovensko a KARAT. Na porovnanie, vlani bolo poradie KROS, Asseco Solutions a Softip. 

Na prvom mieste pri tržbách z predaja služieb sa umiestnila spoločnosť SOFTIP ­­(11 508 739 EUR), na druhej priečke spoločnosť Asseco Solutions (10 279 722 EUR) a na tretej spoločnosť Kros (8 814 151 EUR). Pri tržbách z predaja služieb ERP nám neposkytli údaje spoločnosti ABRA Software, InfoConsulting Slovakia, K2 atmitec Slovensko, KARAT Software a QI GROUP SLOVAKIA. Vlani bolo poradie na prvých troch miestach v predaji súvisiacich služieb: SOFTIP, Asseco Solutions a Kros.

Údaje o počte zákazníkov nám poskytlo všetkých 18 firiem, ktoré sa zúčastnili v našom prieskume. Údaje o počte koncových používateľov nám neposkytli dve firmy. Do prieskumu sme zaradili aj údaj o percen­tuálnom podiele licencií na cloudové riešenia ERP. Spoločnosť 26House mala 60 % cloudových riešení, spoločnosť AURUS mala podiel 24 %, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast o ­200 %, spoločnosť HOUR podiel 42 %, HT Solution 15 %, KROS 25,6 %, Solitea Slovensko pri produkte Dynamics 365 Business Central podiel 20 % a pri produkte Dynamics 365 Finance & Operations podiel 10 %.

V našom prieskume sa zúčastnilo 18 dodávateľov, ktorí na Slovensku ponúkajú svoje produkty a riešenia počnúc riešeniami na vedenie účtovníctva a mzdy pre menšie firmy až po komplexné ekonomické informačné systémy pre veľkých zákazníkov vrátane súvisiacich služieb. V roku 2020 dosiahli dodávatelia riešení ERP, ktorí participovali na prieskume a poskytli svoje údaje, celkové tržby za riešenia ERP 41 687 965 EUR. Na porovnanie, predchádzajúci rok to bolo 48 034 483 EUR. Tržby z predaja licencií predstavovali 10 028 348 EUR. Na porovnanie, rok predtým to bolo 8 694 699 EUR. Keďže v každej z kategórií nám niektoré firmy údaje neposkytli a v prieskume sa nezúčastnili úplne rovnaké firmy ako vlani, nemožno tieto údaje priamo či percentuálne porovnať. Môžeme však konštatovať, že napriek tomu, že takmer 10 mesiacov minulého roku sme čelili pandémii koronavírusu a s ňou súvisiacim opatreniam, ktoré postihli väčšinu firiem, na tržbách za produkty ERP, riešenia a súvisiace služby sa to našťastie významne neprejavilo.

Úvodné foto:  mindandi - www.freepik.com

 

 

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať