ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Anketa: ERP na Slovensku

0

Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?

Ako plný konkurencie, a to už dlhé obdobie. Objavuje sa množstvo inovácií vrátane snahy prinášať na trh nové, predovšetkým SaaS a cloudové riešenia. Napriek skutočnosti, že slovenskí ERP zákazníci sú väčšinou značne konzervatívni, je každým rokom dynamickejší.

Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?

Do popredia sa stále viac a viac dostáva model SaaS (softvér ako služba), a to vo všetkých oblastiach podnikania. Stále však platí, že v klasických systémoch ERP je bohatá funkcionalita a riešenia SaaS sú zatiaľ skôr len pre individuálne oblasti. Zároveň im chýba dostatočná prepojenosť s inými firemnými procesmi. Široká funkcionalita ešte stále nie je v SaaS najmä preto, že technológie neboli donedávna ešte dostatočne zrelé. Za posledné dva-tri roky už sú, ale vývoj takýchto systémov, ktoré by všetku funkcionalitu mali v clou­­de, trvá roky. Takže je logické, že robustné systémy ERP v cloude tu masovo ešte nemáme, ale už je to na dobrej ceste.

Odpovedala Edita Angyalová, CEO a predseda predstavenstva Asseco Solutions, a. s.


Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?

Zníženie dopytu po výrobkoch poskytuje výrobným firmám priestor na analýzy ich doterajšieho fungovania. Zatiaľ čo ešte pred rokom venovali všetku svoju energiu uspokojovaniu dopytu zákazníkov, teraz začali realizovať interné opatrenia na zvýšenie efektivity a takisto na zvýšenie pružnosti svojich podnikových procesov. Úspešnejší nebude ten, kto dokáže viac vyrobiť, ale ten, kto sa dokáže lepšie prispôsobiť zmenám a výpadkom. Podnikové procesy v stredných a väčších firmách výrazne ovplyvňujú systémy ERP. Systém ERP môže procesy automatizovať a konzervovať. Potom však každá zmena znamená neriešiteľný problém. Alebo môže systém ERP potrebu zmien včas identifikovať a navrhovať riešenia. Väčšina systémov ERP patrí zatiaľ skôr do prvej skupiny, ale budúcnosť patrí flexibilite. Moderné systémy sú postavené na moderných technológiách, hovoria im ADAPTÍVNE ERP a sú pripravené na stále rýchlejšie sa meniaci svet. Slovenské firmy vždy chceli pretromfovať svojich konkurentov vyššou pružnosťou. V posledných mesiacoch zaznamenávame zvýšený dopyt po analýzach podnikových procesov s návrhom riešenia úzkych miest a dopyt po implementáciách novej verzie nášho systému ERP QAD Adaptive ERP.

Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?

Hlavným trendom je pružnosť a prispôsobivosť. Aby bol systém ERP adaptívny, musí používať nové technológie, napr. No-code/low-code tvorbu nových aplikácií na mieru zákazníkovi, musí mať širokú funkcionalitu, aby zabezpečil plynulý tok informácií naprieč podnikovými procesmi bez zložitých rozhraní na tretie systémy, a ak je tretí systém predsa len potrebný, systém ERP musí podporovať veľa rozličných technológií, aby sa pri napájaní dokázal prispôsobiť obmedzeným možnostiam špecializovaného systému. Stále viac sa presadzuje riadenie udalosťami. Zatiaľ čo predtým systém ERP zhromaždil a prezentoval dáta používateľovi, ktorý podľa nich rozhodoval, teraz systém ERP rozhoduje podľa podmienok nastavených používateľom.

Systém ERP sa skrátka stáva nástrojom, bez ktorého výrobný podnik nemôže fungovať. Musí byť dostupný kedykoľvek, kdekoľvek a na čomkoľvek. To všetko však systémy ERP dosahujú za cenu zložitejších architektúr a technológií a podniky majú k dispozícii čoraz menej IT špecialistov, ktorí by dokázali zabezpečiť bezproblémový chod svojich informačných systémov. Na západ od nás to riešia prevádzkou systémov ERP v cloude. O všetko sa stará poskytovateľ systému a klient – výrobná firma – je len používateľom a odberateľom potrebných služieb. Slovensko je v tejto oblasti zatiaľ opatrné. Je to asi spôsobené tým, že dostupnosť kvalitných IT špecialistov je tu predsa len vyššia a dôvera v dodávateľa IS, naopak, nižšia. Cloud však nastúpi aj k nám. Je pre firmy výhodnejší nielen pre ľahšiu a bezpečnejšiu prevádzku, ale osvedčil sa vysokou dostupnosťou aj v čase covidu.

Odpovedal Vladimír Bartoš, riaditeľ pre stratégiu, Minerva Slovensko


Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?

Komplexné podnikové informačné systémy u nás stále zaostávajú za svojím potenciálom. Väčšina dodávateľov totiž myslí len na veľké implementácie, teda komplikované riešenia vyžadujúce dlhý implementačný čas s adekvátnym rozpočtom. A práve tu vidím veľký priestor pre nových hráčov. Môžu priniesť novú hodnotovú ponuku najmä v používateľskom zážitku, v škálovateľnosti systému alebo v tom, že sprístupnia zdrojový kód klientom, ktorí si môžu vyvíjať systém ďalej vlastnými silami. V neposlednom rade sa to môže prejaviť aj výrazne lepšou cenovou dostupnosťou.

Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?

Trendy sú jednoznačné, a to prechod na cloudové a otvorené riešenia, tzv. open source systémy ERP. Slovensko celkovo zaostáva najmä z dôvodu chýbajúcej legislatívnej lokalizácie nových svetových výrobcov, čo je na druhej strane prirodzené vzhľadom na veľkosť slovenského trhu.

Odpovedal Rastislav Brenčič,  CEA a zakladateľ 26HOUSE, s. r. o.


Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?

Je to doslova skok v akceptácii cloudových riešení. Jeho hlavným katalyzátorom bola pandémia, ktorá presvedčila mnohých, ktorí ešte pred rokom váhali. Interakcia medzi spoločnosťami a aj ľuďmi v rámci nich sa presunula do online priestoru, a to hlavne za využitia cloudových služieb. Podniky si uvedomili, že cloud je ideálna platforma na okamžité zmeny, ktoré si vyžiadali rôzne lokálne aj globálne opatrenia. Nikto nemal čas na pol roka trvajúce prispôsobovanie vlastnej infraštruktúry či fyzické zaškoľovanie ľudí. Všetko, čo predtým zabralo celé mesiace, sa odrazu riešilo nanajvýš v priebehu týždňov. Môžeme povedať, že (nielen) ERP definitívne premenilo svoju podobu z produktu na službu.

Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?

Slovensko v tomto smere drží krok so svetom, inak sa už na dnešnom (online) trhu fungovať nedá. Máme vynikajúci príklad v podobe Ariba Network, čo je globálne trhovisko s miliónmi kupujúcich a predávajúcich a biliónovými obratmi. Vlani, keď došlo po nástupe pandémie k zrúteniu mnohých tradičných dodávateľských reťazcov, aj na Slovensku prudko narástol záujem o tento virtuálny trh, ktorý prepája dodávateľov a odberateľov vo vyše 190 krajinách sveta. Zreteľne teda vidieť akceleráciu v prijímaní digitálnych inteligentných technológií. Tradičný pohľad, nielen na ERP, tak strieda akceptácia komplexných nástrojov, ktoré dokážu zaznamenať jednotlivé ekonomické a obchodné transakcie či logistické pohyby. A vedia modelovať budúci vývoj, prevziať vykonávanie rutinných činností či automatizovať mnohé operácie. A to všetko v cloude. Hlavný trend je prebudovávanie spoločností na inteligentné podniky a Slovensko v tomto smere nezaostáva. Naše spoločnosti sa prispôsobujú a budú musieť investovať do modernizácie za pomoci cloudových riešení, aby obstáli v konkurenčnom boji a stali sa flexibilnejšími a efektívnejšími.

Odpovedal Michal Horák, Business Development Manager, SAP Slovenskoč


Ako vnímate súčasný trh ERP na Slovensku?

Posledné roky vidieť, že zákazníci sú čoraz náročnejší a dopyt po riešeniach ERP sa posúva aj do menších firiem. Bolo zaujímavé pozorovať, že COVID prakticky vôbec nezasiahol segment a dopyt je porovnateľný s minulosťou. Síce množstvo firiem muselo utlmiť investície, ale veľa iných to raketovo naštartovalo a nutnosť zaviesť ERP sa u nich znásobila. Posledné mesiace sme zaznamenali aj silnejúci dopyt po prepojení systémov ERP s e-shopmi. Dokonca aj vo firmách, kde v minulosti e-shop nebol zvykom, ale iba veľmi okrajovým zdrojom príjmov.

Aké sú trendy v oblasti ERP vo svete a do akej miery ich kopíruje slovenský trh?

Automatizácia procesov a spracovania dokladov je vec, ktorá rezonuje. Aj na našom trhu cítiť dopyt po automatickom spracovaní dokladov. Žiaľ, naša legislatíva a uzatvorené štátne systémy veľmi nepomáhajú rozvíjať túto oblasť. Výrobcovia sa preto snažia prinášať rôzne riešenia na princípe umelej inteligencie, ktorá vyťažuje dáta strojovým učením z papierových dokladov, ako je napríklad služba ELIS od KROSu.

Takisto home office iba zvýšil tlak na výrobcov, aby sa štandardné on premise desktopové aplikácie presúvali rýchlejšie do webu alebo ponúkli rozhrania ľahko dostupné z domu alebo terénu.

Odpovedal Miroslav Dreveňák, projektový manažér ERP systémov, KROS a.s.

 

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať