SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Prieskum: ERP na Slovensku v roku 2022

0

Redakcia magazínu NEXTECH každoročne uskutočňuje prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu za uplynulý rok. V rámci prieskumu boli oslovení lokálni producenti ekonomických informačných systémov, obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku aj predajcovia a implementátori ich produktov.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Do prieskumu za rok 2022 sa zapojilo 17 firiem. Niektoré slovenské pobočky globálnych firiem vrátane pravdepodobnej trhovej jednotky SAP nám z dôvodu interných politík údaje týkajúce sa slovenského trhu nemohli poskytnúť.

Do prehľadu sme zahrnuli riešenia pre menších zákazníkov, ale aj komplexné riešenia pre stredných a veľkých zákazníkov. To, pre ktorú cieľovú skupinu je určený príslušný produkt, sa dá odhadnúť podľa celkového počtu licencií, ich pomeru k tržbám, celkovým tržbám či podľa počtu zákazníkov. V prípade väčšiny dodávateľov je evidentná orientácia na vybraný segment trhu z hľadiska „veľkosti“ zákazníka. Iba zopár firiem poskytuje riešenia ERP pre segment veľkých podnikov a súčasne iný produkt pre menšie a stredné firmy. Zaujímal nás takisto podiel cloudových riešení. Aj rok 2022 bol ešte čiastočne ovplyvnený globálnou pandémiou, ale nie až tak výrazne ako dva predchádzajúce roky. Firmy sa stihli na túto situáciu adaptovať a v roku 2022 pandémia už doznievala.

Celkové tržby z predaja licencií riešení ERP za rok 2022 boli 9 995 666 eur a tržby z predaja služieb k riešeniam ERP boli 51 870 864 eur. Keďže v každej z kategórií nám niektoré firmy údaje neposkytli a v prieskume sa nezúčastnili tie isté firmy ako vlani, nemožno tieto údaje priamo či percentuálne porovnať. Ak spočítame tržby rovnakých firiem, ktoré nám poskytli údaje za roky 2021 a 2022, v oblasti predaja licencií tržby stagnujú, no v oblasti predaja služieb tržby vzrástli takmer o 4,5 milióna eur. Pripomíname, že v týchto sumách nie sú zahrnuté tržby lokálnej pobočky spoločnosti SAP a ďalších globálnych firiem.

Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií na používanie riešení ERP a tržby z predaja služieb k týmto riešeniam, zistíme, že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť KROS a. s. (1 770 000 eur), nasleduje Asseco Solutions (1 458 527 eur) a ANASOFT APR (1 350 000 eur). Údaje o predajoch licencií nám neposkytli spoločnosti InfoConsulting Slovakia a KARAT Software. Na porovnanie, vlani bolo poradie Asseco Solutions, KROS a ANASOFT. 

Na prvom mieste pri tržbách z predaja služieb sa umiestnila spoločnosť SOFTIP (14 952 607 eur), na druhej priečke spoločnosť KROS (11 600 000 eur) a na tretej priečke Asseco Solutions (10 538 320 eur). Vlani bolo poradie SOFTIP, Asseco Solutions a KROS. Pri tržbách z predaja služieb ERP nám neposkytli údaje spoločnosti FLOWii, InfoConsulting Slovakia, KARAT Software a QI GROUP SLOVAKIA.  Do prieskumu sme zaradili aj údaj o percentuálnom podiele licencií na cloudové riešenia ERP a jeho náraste. Spoločnosť FLOWii má rovnako ako vlani 100 % podiel cloudových riešení, ABRA software 61 % podiel a spoločnosť 26HOUSE 45 % podiel. Najväčší nárast zaznamenali KROS (67 %) a Odoo S.A (32 %).

Vlajkovým trendom posledných rokov a hitom roku 2023 je umelá inteligencia. Tá bude v inovovaných verziách systémov ERP hrať rozhodujúcu úlohu, hlavne čo sa týka komplexnej automatizácie podnikových procesov. Ak firmy budú chcieť posilniť svoju konkurencieschopnosť, musia investovať do nových riešení a takisto v spolupráci s implementačnými partnermi tieto riešenia prispôsobiť konkrétnym podmienkam.

 Úvodné foto:  rawpixel.com on Freepik

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať