SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Na čo sa zamerať pri hľadaní partnera na implementáciu ERP?

4
Implementácia systému ERP je nesmierne dôležitý krok k vyššej efektivite, ale zároveň je pre mnohé spoločnosti veľkým strašiakom. Čo citeľne zvýši vaše šance na rýchlu a úspešnú implementáciu? Aké faktory treba zohľadniť pri výbere implementačného partnera? A prečo uprednostniť dlhodobú spoluprácu? O tom všetkom sa dočítate v našom článku.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Nie je nijaké tajomstvo, že implementácia systému ERP je veľmi náročný a zložitý proces. Z tohto dôvodu sa organizácie pomerne často stretávajú s problémami na viacerých úrovniach. Podľa analytikov spoločnosti Gartner dochádza k zlyhaniu implementácie ERP a nesplneniu cieľov až v 75 % prípadov.

Medzi hlavné problémy zvyčajne patria:

• nedostatok skúseností interných zamestnancov,
• nezvládnutie metodiky projektu,
• nedostatočná podpora vrcholového manažmentu,
• nedostatočná komunikácia a riadenie,
• nedostatok kapacít a zle nastavený časový harmonogram,
• nedostatočná znalosť špecifických IT nástrojov a postupov.

Preto sa značná časť spoločností nakoniec rozhodne spolupracovať s implementačným partnerom, ktorý zníži riziko neúspechu na minimum. Tento trend navyše uprednostňujú aj dominantní hráči na trhu systémov ERP. 

Vo všeobecnosti platí, že prevažnú väčšinu globálnych implementácií systémov ERP zabezpečujú partneri. Ide o osvedčený model, ktorý dáva výrobcovi systému ERP možnosť sústrediť sa na vývoj produktu, zatiaľ čo implementační partneri rozvíjajú kompetencie svojich konzultačných tímov a svojimi službami prinášajú zákazníkovi ďalšiu pridanú hodnotu.

V praxi to znamená, že správne zvolený implementačný partner vám ušetrí veľa starostí a navyše vám otvorí skutočný potenciál zvolenej platformy ERP. Nie náhodou sa často hovorí, že akýkoľvek softvér je len taký dobrý, aký dobrý je váš implementačný partner.

Preukázané technické znalosti a znalosť vášho odvetvia

Hneď na začiatku sa oplatí preveriť históriu implementačných partnerov, o ktorých uvažujete. Ak sú na trhu len krátko, pravdepodobne ešte nebudú mať za sebou toľko úspešných implementácií. Odborníci s dlhodobou históriou vám na požiadanie radi ukážu:

• prípadové štúdie, 
• referencie,
• certifikáty,
• ocenenia.

Na základe týchto informácií už môžete získať oveľa lepšiu predstavu o znalosti miestneho (alebo medzinárodného) pro­stredia, o úrovni znalosti vášho odvetvia, o úrovni partnerstva s dodávateľom ERP a o technických znalostiach.

Ako asi správne tušíte, implementácia systému ERP v menšej spoločnosti sa bude v mnohých ohľadoch (výrazne) líšiť od veľkého nadnárodného projektu. Preto si na spoluprácu vyberte partnera, ktorý už má potrebné skúsenosti.

Potenciál rozvoja s ohľadomna budúcnosť 

Každý systém ERP má rôzne štandardné scenáre pre rôzne obchodné modely a procesy, ktoré možno implementovať na podporu rôznych typov výroby. Zároveň platí, že žiadne riešenie ERP neexistuje v podniku izolovane, ale je vždy začlenené do celkovej architektúry aplikácie. Z tohto dôvodu sa uistite, že dodávateľ má skúsenosti s vaším typom podniku a integráciou s existujúcimi alebo budúcimi novými systémami.

Potom dajte plusové body spoločnostiam, ktoré navyše používajú nástroje a metodiku špecifikovanú priamo výrobcom systému ERP.

Nenechajte sa zlákať myšlienkou nasadiť ERP a nechať ho niekoľko rokov „žiť vlastným životom“. Správny implementačný partner vám pomôže informačný systém neustále rozširovať a inovovať, aby riešenie reagovalo na zmeny v spoločnosti, na trhu a na rôzne externé faktory. Vďaka tomu si udržíte náskok pred konkurenciou.

Správna metodika znamená polovicu úspechu

Aké sú kroky pri nasadení systému ERP? Kto je zodpovedný za konkrétne postupy? Ako dlho bude implementácia trvať? Aké mechanizmy používate na včasné odhalenie (potenciálnych) problémov?

Odpovede na takéto otázky sa určite objavia pri výberovom konaní. Koniec koncov správne zvolená (a v praxi overená) metodika je predpokladom úspešnej a efektívnej implementácie ERP.

Implementácia informačného systému je komplexný projekt, pri ktorom treba koordinovať čas, kapacity a zdroje. V každej fáze projektu musí byť jasné, aké činnosti sa majú vykonať a aké úlohy implementačný tím ešte čakajú.

Zohľadnite zákaznícku podporu

Pri výbere však nezabudnite zvážiť aj ďalšie postimplementačné služby, ktoré sú často trochu prehliadaným kritériom, aj keď vám skutočne prinesú bezproblémovú, efektívnu a bezpečnú prevádzku.

Hovoríme o kvalitnej zákazníckej podpore. Správny partner na implementáciu ERP sa vždy postará o to, aby ste dostali dostatočné školenie, rýchle odpovede na otázky a flexibilné riešenia prípadných problémov. Veď nie je nič horšie, ako keď sa v krízovej situácii nemáte na koho obrátiť.

Skutočne dobrý implementačný partner bude zároveň vaším dlhodobým strategickým partnerom. Postará sa o vyhľadávanie noviniek súvisiacich s nasadeným riešením ERP, ktoré by pre vás mohli byť prínosné, a bude vás o nich pravidelne informovať. Pomôže vám rozvíjať riešenie tak, aby podporovalo potreby vašej spoločnosti, jej rast a konkurencieschopnosť a maximalizovalo tak návratnosť vašich investícií.

A niektorí implementační partneri zdieľajú so svojimi klientmi aj centrálne úložisko informácií. Zákazníci tak majú rýchly a jednoduchý prístup k množstvu užitočných informácií, výučbových materiálov a webových seminárov.

Podobná firemná kultúra a ideálne niečo navyše

S implementačným partnerom vstupujete do dlhodobého vzťahu a obchodná fáza sa podobá zoznamovaniu a dvoreniu. Všímajte si, ako s partnerom spolupracujete na obchodných stretnutiach, ako s ním komunikujete, ako plní dohody a podobne.

Na úspešnú dlhodobú spoluprácu je veľmi dôležité, aby ste mali podobné hodnoty, zmysel pre cieľ a boli (aj ľudsky) naladení na rovnakú nôtu. Potom nebudete musieť riešiť opakované nezhody a dusnú atmosféru, pretože vaše tímy budú pracovať v súčinnosti. V niektorých prípadoch získate od implementačného partnera aj ďalšiu vrstvu hodnoty. Ak je to silný hráč na trhu, môže vás efektívne prepojiť s ďalšími klientmi a partnermi. To vám otvorí ďalšie skvelé príležitosti.

Na úplný záver treba spomenúť, že ani dokonalý implementačný partner nedokáže zázraky. Projekt zavedenia ERP musí byť predovšetkým vašou strategickou ­prioritou, na ktorej sa bude vaša strana aktívne podieľať. Len s takýmto nastavením sa dočkáte úspechu.

Úvodné FOTO:  Freepik on Freepik.com

 

Dana Kovačovičová, Marketing Manager, InfoConsulting Slovakia s. r. o.

Všetky autorove články

4 komentáre

Skratka reakcia na: Na čo sa zamerať pri hľadaní partnera na implementáciu ERP?

17.6.2023 08:06
Je naozaj smutné, že v tom článku nebolo ani raz vysvetlené čo tá skratka "ERP" znamená. Myslím si, že takto by to nemalo či už v článku, alebo reklame byť. To, že tej skratke rozumiete Vy, neznamená, že tomu rozumejú aj ostatní ;)
Reagovať

A čo CSRD? reakcia na: Na čo sa zamerať pri hľadaní partnera na implementáciu ERP?

16.6.2023 09:06
O dva roky EÚ zavedie CSRD (počítanie karbónovej stopy), čo by som už aktuálne pri výbere ERP zohľadňoval ako kľúčové...
Reagovať

bezduchy clanok reakcia na: Na čo sa zamerať pri hľadaní partnera na implementáciu ERP?

16.6.2023 08:06
ERP - elektronická registračná pokladnica ????
Reagovať

bezduchy clanok reakcia na: Na čo sa zamerať pri hľadaní partnera na implementáciu ERP?

16.6.2023 08:06
ERP - elektronická registračná pokladnica ????
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať