SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Prinesie umelá inteligencia neobmedzený zdroj energie v podobe funkčných fúznych reaktorov?

Výskum a vývoj
0

Vedci sa domnievajú, že do roku 2025 sa svet dočká prvého funkčného termonukleárneho fúzneho reaktora. Podľa väčšiny odborníkov by úspešný fúzny reaktor fungoval ako takmer neobmedzený zdroj energie. To znamená, že ak dôjde k demonštrácii skutočne funkčného fúzneho reaktora do roku 2025, v priebehu niekoľkých desaťročí by sme vedeli skoncovať s globálnou energetickou krízou. Spoločnosť TAE, zaoberajúca sa problémom fúzie, tvrdí, že kľúčový faktor je strojové učenie.

TAE spolupracuje s Googlom pri hľadaní moderných riešení dlhoročných matematických problémov pomocou nových systémov umelej inteligencie na uľahčenie objavovania nových techník fúzie. Generálny riaditeľ TAE hovorí, že spoločnosť skomercializuje technológiu jadrovej syntézy v priebehu tohto desaťročia. Rovnaký názor majú aj vedúci predstavitelia niekoľkých ďalších spoločností a akademických inštitúcií. Napríklad výskumníci z MIT tvrdia, že táto technológia bude debutovať okolo roku 2028.

Vo všeobecnosti však vedecká komunita berie tento stupeň optimizmu s veľkou rezervou. Zdanlivo je to jednoduché: stlačíte dokopy pár atómov a vyžmýkate z toho energiu. V skutočnosti je však fúzia veľmi ťažká. Prirodzene sa vyskytuje pri hviezdach, ako je Slnko, ale súčasnými technológiami nemožno vytvoriť na Zemi také podmienky, ako sú na Slnku. Po prvé, Slnko je oveľa väčšie ako Zem a viac hmoty prináša výhodu vyššej gravitácie, čo je priaznivé pre fúziu. Extra gravitácia vráža atómy do seba, pričom kombinácia tlaku a tepla núti atómy vodíka vzájomne sa spojiť, a tak sa z nich stávajú atómy hélia. To má za následok uvoľnenie energie.

Úžasná je skutočnosť, že fúzia produkuje oveľa viac energie ako súčasné metódy. Prinajmenšom by to tak malo byť. Ibaže všetky doterajšie pozemské pokusy o fúziu vyšli skrátka, pretože aj keď niektoré uspeli s fúziou atómov, vždy vyžadovali viac energie na vytvorenie teploty potrebnej na tento proces na Zemi, ako sa jej v ňom vyprodukovalo. Bez potrebnej gravitácie je totiž našou jedinou voľbou zvýšiť teplotu.

Zatiaľ čo na Slnku vďaka vysokému tlaku vyvolanému gravitačnými silami fúzia prebieha pri teplote okolo 10 miliónov °C, na Zemi treba nedostatočnú gravitáciu vyvážiť oveľa vyššou teplotou, a to až 100 miliónov °C. Teraz by sme však mohli využiť silu strojov, ktoré predchádzajúci vedci nemali k dispozícii. Ako by tu mohla pomôcť umelá inteligencia? Predovšetkým analýzou údajov.

Vyhodnocovanie obrovského množstva dát produkovaných fúznym experimentom je nad ľudské sily. Keď však fyzici budú disponovať „nadľudskými“ analytickými schopnosťami, dokážu rýchlejšie experimentovať. To umožní rýchlejšiu iteráciu a zmysluplnejšie výsledky. Či bude umelá inteligencia naozaj to, čo zmení celú hru a umožní nám vyrovnať sa s fúziou, to sa ešte uvidí, každopádne existuje veľa dôvodov na optimizmus.

Zdroj: thenextweb.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať