SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Program Erasmus+ pomohol už tisíckam mladých ľudí

Technológie
0

Špeciálny projekt

Dlhodobý program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe tzv. Erasmus+ už na Slovensku pomohol tisíckam mladých ľudí. Jeho rozpočet za posledné roky sa pritom zdvojnásobil. Europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová vyzýva mladých ľudí, aby sa do programu zapojili.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Rozpočet programu predstavuje približne 26,2 miliardy EUR. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. „Mladí ľudia sú naša budúcnosť. V Európskom parlamente si to uvedomujeme a preto sme aj navýšili rozpočet. Aj mladí ľudia zo Slovenska majú tak viac možností vycestovať a spoznávať svet okolo seba,“ konštatuje europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová. Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Skutočnosť, že sa rozpočet programu Erasmus+ takmer zdvojnásobil, poukazuje na význam, ktorý sa pripisuje vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu a mládeži v Európe. Erasmus+ ostáva jedinečným programom, pokiaľ ide o veľkosť, rozsah a celosvetové uznanie. Vďaka programu Erasmus+ sa európsky vzdelávací priestor stane realitou.“

Ako sa prihlásiť do programu Erasmus+?

Všetky potrebné informácie, podmienky  či vzor žiadosti nádjete na stránke: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sk

Príkladov je neúrekom

Na podporu príležitostí mobility pre všetkých v kontexte celoživotného vzdelávania slúži až 70 % rozpočtu. „Mobilita v rámci programu Erasmus+ pozitívne vplýva na vzdelávací, sociálny, osobný a profesijný rozvoj tým, že zlepšuje znalosti, zručnosti a postoje, zlepšuje zamestnateľnosť, pomáha budovať dôveru a nezávislosť, podnecuje zvedavosť a inovácie,“ konštatuje Katarína Roth Neveďalová.  Sama počas niekoľkoročného pôsobenia v Európskom parlamente hostila desiatky mladých ľudí zo Slovenska, pre ktorých bol program Erasmus odrazovým mostíkom k ich kariére. „Vyzývam mladých ľudí. Neseďte doma a prihláste sa do program Erasmus+. Sama som dôkazom, že ide o skúsenosť,ktorá dokáže zmeniť život a otvára dvere k novým možnostiam.“

Kto je Katarína Roth Neveďalová?

Je slovenskou europoslankyňou. Od mladosti pôsobila v rôznych mládežníckych organizáciách, vďaka ktorým sa dostala aj do politiky. V čase svojho prvého zvolenia do Europského parlamentu sa stala historicky najmladšiou slovenskou europoslankyňou. Do Európskeho parlamentu sa opäť vrátila koncom roka 2022, kedy prevzala mandát po zosnulom Miroslavovi Čížovi. Zastávala pozíciu stálej spravodajkyne Výboru pre medzinárodný obchod pre Rusko a stálej tieňovej spravodajkyne pre Strednú Áziu. V aktuálnom období je členkou Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Zdroj foto: Katarína Roth Neveďalová

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať