SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Python / 3. časť: Tok programu

0
Podmienené vykonávanie Interpreter Pythonu vykonáva kód programu krok za krokom, resp. riadok za riadkom. Hovoríme pritom o tzv. toku vykonávania (flow of execution) programu, ktorý sa dá zmeniť niekoľkými možnými spôsobmi. Všetky sú založené na tzv. podmienenom vykonávaní (conditional execution). Pomocou podmienok dokážeme riadiť vykonávanie programu, resp. meniť jeho tok nami požadovaným smerom. Jedna zo základných možností aplikácie podmieneného vykonávania je využitie premenných typu bool (True, False) a tzv. Boolean výrazov. Ich výsledkom sú údaje typu bool, ktoré možno vyhodnotiť v rámci zadanej podmienky. Využívame pri tom tzv. operátory porovnania (comparison operators), resp. logické operátory (logical operators), ktoré produkujú nasledujúce výsledky: Porovnanie True, ak x == y x sa rovná y x != y x sa nerovná y x < y, x <= y x je menšie ako y, x je menšie alebo rovné ako y x > ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať