NICEBOY_072021 NICEBOY_072021 NICEBOY_072021

V znamení kontajnerizácie a multicloudu

0

Motto jedenásteho ročníka podujatia VMworld v Barcelone „Make Your Mark“ je konkrétne aj abstraktné zároveň. Dá sa interpretovať ako výzva, aby ste v reálnom alebo digitálnom svete po sebe zanechali niečo prínosné v zmysle prehlbovania svojich znalostí, aby ste zvýšili svoj potenciál a nepriamo aj potenciál firmy, v ktorej pracujete. Motto sa dá interpretovať aj tak, aby ste boli prínosom pre IT komunitu.

Žiadne iné podujatie v EMEA neposkytuje toľko komplexných poznatkov o správe virtualizovaných a cloudových prostredí vrátane škálovateľnosti a zabezpečenia a takisto o moderných technológiách, ako je kontajnerizácia, umožňujúca vývoj aplikácií, ktoré budú bez problémov fungovať v multiplatformovom a multicloudovom prostredí. Súčasný cloud sa vyznačuje predovšetkým značnou diverzitou, ktorá však navonok vyzerá ako komplexnosť. „Je to chaos alebo príležitosť?“ Takúto rečnícku otázku položil šéf VMware Pat Gelsinger.

Technológie a vízie pre digitálny život

Spojením technologického faktora (teda digitálnych technológií) a humanitného faktora (každodenného života) vznikne „digitálny život“, pojem vyjadrujúci súčasný životný štýl. Málokto si však uvedomuje, aké kvantum informačných a komunikačných technológií musí fungovať na pozadí, aby sme mohli žiť svoj digitálny život. Musia fungovať bezpečne a spoľahlivo. U niektorých sa digitálny život rozdeľuje na dve čiastočne paralelné vetvy – súkromný a pracovný. U iných sa zas zlieva, či už je to práca z domu, alebo využívanie vlastných zariadení v práci. Veľká výzva pre IT na pozadí digitálneho života v blízkej budúcnosti je internet vecí, ktorý sa uplatní prakticky v každej infraštruktúre – od priemyslu cez inteligentné mestá až po každodenný život. Do hry vstúpia aj pripojené autá. Nová generácia 5G sietí umožní vysokorýchlostný prenos údajov s prakticky nulovou latenciou. Veľa nových riešení využíva umelú inteligenciu a strojové učenie. To si, samozrejme, vyžaduje aj podporu na úrovni virtualizačnej vrstvy.

Budovanie výkonnej a bezpečnej hybridnej infraštruktúry

Podujatím rezonovali štyri kľúčové piliere modernej IT infraštruktúry schopnej zvládnuť výzvy, ktoré na ňu kladie moderný dynamický biznis. Začneme HCI, teda hyperkonvergovanou technológiou, ktorá zapuzdruje hypervízor vSphere, distribuovaný storage vSAN a vCenter. Riešenie vSAN vo verzii 6.7 Update 3 prináša zlepšenú podporu kontajnerov a Cloud Native aplikácií.

Druhý pilier tvoria sieťové a bezpečnostné technológie NSX. Zabezpečenie virtualizovanej infraštruktúry je rovnako dôležité ako sám hypervízor. Spoločnosť VMware sa etablovala ako renomovaný dodávateľ bezpečnostných riešení a svoju pozíciu v tejto oblasti ešte posilnila akvizíciou firmy Carbon Black. Strategický zámer pri vývoji platformy NSX je nahradiť fyzické zabezpečovacie zariadenia v dátových centrách, ktoré nemožno efektívne škálovať, virtuálnymi. Na tento účel bola realizovaná akvizícia spoločnosti AVI Networks, ktorá disponuje pokročilým distribuovaným balancerom záťaže a WAF, teda webovým aplikačným firewallom. Technológie získané akvizíciou sa integrovali do riešenia NSX Advanced Load Balancer. Do NSX boli pridané aj technológie na distribuovanú prevenciu a detekciu útokov typu (IPS/IPS). Bezpečnostné riešenia sú vždy kompromis medzi výkonom a zabezpečením. Kompromis o tom, koľko desatín percenta či v prípade kritickej infraštruktúry aj percent z výkonu každého servera sa využije na zvýšenie úrovne zabezpečenia. Distribuované virtuálne riešenia poskytujú prakticky neobmedzenú flexibilitu, škálovateľnosť a v konečnom dôsledku aj úsporu nákladov.

Tretí pilier, ktorý je pre zákazníkov stále zaujímavejší, je čoraz intenzívnejšie využívanie cloudových technológií vrátane migrácie medzi prostrediami. Hlavná výhoda cloudovej infraštruktúry je prakticky neobmedzená možnosť nákupu výkonu a úložného priestoru podľa aktuálnych potrieb firmy. Zmena uvažovania smerom od investičných k prevádzkovým nákladom („plať len za to, čo využívaš“) sa prejavila aj pri softvérových licenciách, kde začína prevládať model spoplatnenia za využívanie. Dôležitý akcelerátor záujmu o cloudové služby je predovšetkým automatizácia, napríklad pomocou riešenia vRealize, ako aj možnosť jednoduchej migrácie aplikácií a údajov z firemného dátového centra do cloudu alebo medzi cloudmi, a to za plnej prevádzky. Na akceleráciu migrácie medzi dátovým centrom a cloudom je určené riešenie SD-WAN by VeloCloud, ktoré umožňuje naplno využiť dostupnú konektivitu v danej lokalite. Toto riešenie sa ponúka ako virtuálny stroj alebo softvér integrovaný do zariadení spoločnosti Dell, ktorej VMware de facto patrí.

Štvrtý pilier je využívanie technológií na báze kontajnerov. Dôležitosť kontajnerizácie potvrdzovali aj námety laboratórnych cvičení. Viac než polovica technických workshopov sa týkala kontajnerov.

Kontajnerizácia a Kubernetes

Kubernetes je pre „old-school“ vývojárov a IT špecialistov relatívne nový pojem. Označuje open source systém na orchestráciu kontajnerov s cieľom automatického nasadzovania a správy aplikácií v multiplatformovom prostredí. Túto technológiu navrhol Google a v súčasnosti ju spravuje Cloud Native Computing Foundation. S trochou zveličovania možno Kubernetes, umožňujúce kontajnerovú orchestráciu, prirovnať k džezovému orchestru, ktorého členovia hrajú do značnej miery zladene, ale pri zachovaní určitej miery individuality.

Vývojári vo firmách vyvíjajú veľký tlak na administrátorov, aby im vytvorili podmienky na fungovanie aplikácií v kontajneroch. Spoločnosť VMware posilnila svoju pozíciu v oblasti kontajnerizácie a Kubernetes akvizíciami firiem Bitnami, Beptiou, Pivotal či Spring. Napríklad Project Galleo, predstavený na podujatí, je prispôsobený katalóg Bitnami. V beta štádiu je aj projekt Pacific, ktorý unifikuje vSphere a Kubernetes a sprostredkúva možnosti platformy vSphere pre všetky aplikácie. Umožňuje prevádzkovať kontajnerové technológie priamo v hypervízore vSphere.

VMware Tanzu je portfólio produktov a služieb umožňujúcich transformáciu vašej IT infraštruktúry, aby dokázala efektívne fungovať ako middleware čiže podporná vrstva pre novú generáciu moderných aplikácií. Riešenie umožňuje správu a monitorovanie a správu klastrov Kubernetes bez ohľadu na to, či sú umiestnené vo firemnou dátovom centre, alebo cloude. Cloudovo neutrálne riešenie VMware Tanzu Mission Control je v štádiu privátneho testovania.

Hybridné prostredie

Hybridné prostredie, ktoré zahŕňa firemné dátové centrum, cloud a okrajové prostredie, napríklad na koncentráciu údajov a IoT, je pre mnohé firmy nový štandard pri budovaní IT infraštruktúry. Spája výhody škálovateľnosti verejných cloudov s možnosťou privátneho spracovania a ukladania citlivých údajov. Takéto prostredie umožňuje dokúpiť kapacity potrebné na fungovanie nových aplikácií či presúvať záťaž tam, kde je to potrebné alebo výhodné. Riešenie VMware Cloud poskytuje hybridný cloud de facto ako platformu konzistentnú naprieč heterogénnou infraštruktúrou.

Pre multicloudové riešenia sú kľúčové strategické partnerstvá medzi poskytovateľmi cloudových služieb. Multicloudové riešenia od VMware podporujú integráciu najpopulárnejších cloudových platforiem, ako sú AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud. „Význam partnerského ekosystému najlepšie dokazuje 46-percentný podiel na predaji produktov partnerov,“ zdôraznila Eliška Jirovská, country manažérka VMware pre Českú republiku a Slovensko.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať