ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

ROČENKA ELEKTROMOBILITY 2019: Budúcnosť elektromobility

0
Automobilky majú s elektromobilitou veľké plány a masívne investujú do jej rozvoja. Už tento rok jasne naznačuje to, čo predpovedajú aj experti: že v horizonte najbližších piatich rokov bude nástup elektromobility oveľa prudší než doteraz. Prichádzajú na trh nové modely s vyšším dojazdom, lepšou výbavou, zatiaľ čo ceny pozvoľna klesajú alebo prinajmenšom za rovnakú cenu je k dispozícii lepšie vybavené vozidlo s vyšším dojazdom. Rozširuje sa sieť nabíjacích staníc a zvyšujú sa ich výkony. A aký je trochu komplexnejší pohľad na budúcnosť elektromobility? Elektromobilitu môžeme chápať vo viacerých rozmeroch. Pre verejnosť sú, samozrejme, najviac uchopiteľné osobné vozidlá, no dôležitá je aj otázka verejnej dopravy, či už ide o hromadnú prepravu osôb, taxislužby, alebo car sharing. Ďalší rozmer je doprava úžitkovými vozidlami, či už ide o rozvážku tovaru, balíčkové doručovacie služby, alebo prepravu tovaru na krátke a stredné vzdialenosti. V neposlednom rade sa rieši aj tranzitná nákladná ...

René Hubinský

Všetky autorove články
elektromobilita elektromobil buducnost rocenka