SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Rastliny dokážu vyčistiť vzduch od toxických chemikálií za pár hodín

0

Nový výskum naznačuje, že pestovanie správnych rastlín na stenách kancelárií by mohlo vyčistiť vzduch od niekoľkých bežných toxických škodlivín. Vedci z Technickej univerzity v Sydney v Austrálii skúmali, či by vertikálny stenový systém osadený izbovými rastlinami mohol odstrániť zmes škodlivých zlúčenín, ktoré sa nachádzajú v benzínových výparoch. Ukázalo sa, že rastliny počas bežného pracovného dňa znížili hladinu niektorých známych rakovinotvorných zlúčenín pod 20 percent počiatočných koncentrácií. 

Výskum financovala spoločnosť Ambius, ktorá sa zaoberá výsadbou rastlín, a použila sa v ňom kolekcia izbových rastlín napodobňujúca malý vertikálny systém rastlinných stien spoločnosti, ktorá bola na účely experimentov umiestnená v uzavretých komorách. Inštalácia vertikálnych záhrad by mohla pomôcť zlepšiť kvalitu vzduchu v interiéri doplnením energeticky náročných ventilačných systémov, ktoré vyplavujú vydýchaný vzduch z kancelárskych budov, nemocníc a učební. Už predchádzajúci výskum ukázal potenciál izbových rastlín pohlcovať plynné zlúčeniny, často označované ako prchavé organické zlúčeniny.

Štúdie o rastlinných „čističkách“ však zvyčajne hodnotili odstraňovanie jednotlivých chemikálií, nie komplexných zmesí, za kontrolovaných podmienok a pri úrovniach, ktoré nie sú porovnateľné s reálnou expozíciou. Hoci táto nová štúdia podobne využívala uzavreté komory, proti benzínovým výparom, ktoré sú významným zdrojom zmiešaných prchavých organických zlúčenín, postavila bežné domáce rastliny - potosovec zlatý (Epipremnum aureum), šípový filodendron (Syngonium podophyllum) a zelenec (Chlorophytum comosum).

Tím testoval systém vertikálnych rastlinných stien Ambius s použitím deviatich účelových plexisklových boxov obsahujúcich štyri rastliny alebo žiadne rastliny. Vnútri komôr sa odparoval malý objem benzínu a výskumníci merali hladiny plynov. Na základe mierneho zníženia plynov v kontrolnej komore nebolo možné vylúčiť únik v každom z testovacích boxov.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Napriek tomu sú výskumníci presvedčení, že zariadenia odstránili približne 43 percent celkového množstva prchavých organických látok počas 8-hodinového testovacieho obdobia a takmer všetky tri obzvlášť škodlivé chemické triedy: alkány (98 percent odstránených), deriváty benzénu (86 percent) a cyklopentány (88 percent). Zlúčeniny benzénu sú vysoko karcinogénne a môžu prenikať do škôl a budov vzdialených stovky metrov od čerpacích staníc a prekračovať bezpečné hodnoty.

Výskumníci si už dlho uvedomujú aj to, že ľudia, ktorí žijú v blízkosti čerpacích staníc, majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny, napríklad leukémie. Ďalším problémom v súvislosti so znečistením vnútorných priestorov sú parkovacie garáže pri kancelárskych budovách a domoch. Správa o výskume je dostupná online.

Zdroj: sciencealert.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať