SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Železné gule umožnia bezpečné skladovanie a prepravu vodíka

0

Zelený vodík bude takmer určite zohrávať kľúčovú úlohu pri prechode na novú energetiku, ale je s ním spojených niekoľko výziev. Je vysoko horľavý a musí sa skladovať pri vysokých tlakoch alebo kryogénnych teplotách, čo spôsobuje, že skladovanie a preprava vodíka sú zložité a nákladné. Študentský tím z Technickej univerzity v Eindhovene s názvom SOLID sa snaží tento problém vyriešiť pomocou malých železných guľôčok (železných peliet) ako nosičov energie vodíka.

Na tento účel tím vyvinul špeciálny proces, pri ktorom je železo vystavené prúdu horúcej pary pod vysokým tlakom, reaguje s molekulami vody, pričom vzniká vodík a oxid železitý, známy aj ako hrdza. Vodík sa potom môže extrahovať a použiť ako zdroj energie, zatiaľ čo zvyšná hrdza sa môže regenerovať späť na železo pridaním vodíka. Takto železo funguje ako cirkulárny nosič vodíka. Podľa študentov skutočnosť, že sa namiesto vodíka skladuje a prepravuje železo, prináša mnohé výhody.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Po prvé, železo má vyššiu energetickú hustotu a v porovnaní so stlačeným vodíkom dokáže uskladniť približne trikrát viac energie na objem. Okrem toho sa železné pelety dajú skladovať a prepravovať bezpečnejším a kompaktnejším spôsobom, čím sa minimalizujú logistické problémy. „Železo je jeden z najrozšírenejších prvkov na Zemi, čo znamená, že naša technológia môže v budúcnosti ponúknuť lacnejšiu alternatívu na skladovanie a distribúciu vodíka vo veľkom rozsahu,“ povedal Timme Ter Horst, obchodný manažér tímu SOLID.

Študenti v spolupráci so svojimi partnermi vybudovali testovacie zariadenie Steam Iron Reactor One (SIR One), aby preskúmali a predstavili potenciál tejto technológie. V nasledujúcom období budú využívať reaktor na zlepšenie účinnosti procesu a predĺženie životnosti peliet. Plánujú takisto rozšíriť súčasný systém na SIR Two, ktorý bude mať pätnásťkrát väčšiu kapacitu ako SIR One na úrovni 500 kWh. Cieľom je realizovať demonštračnú prevádzku v prístave Rotterdam v roku 2027 a predviesť technológiu v priemyselnej mierke pre príslušných koncových používateľov.

Zdroj: thenextweb.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať