SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Revolučný fotokatalyzátor umožní vyrábať zelený vodík bezpečnejšie a lacnejšie

0
Vedci z Riceovej univerzity vytvorili malé zariadenie poháňané LED diódami, ktoré premieňa amoniak na vodík. Využíva katalyzátor poháňaný svetlom, ktorý je rovnako účinný ako drahé tepelné katalyzátory, ktoré na svoju činnosť potrebujú tisícstupňové teploty, pričom je vyrobený z lacných a hojne dostupných materiálov – medi a železa. Vodík je veľmi sľubné čisté palivo, ktoré sa dá spaľovať alebo priamo premieňať na elektrickú energiu prostredníctvom palivového článku. Je však drahý a náročný na manipuláciu, pretože je to veľmi ľahký plyn, ktorý sa musí stlačiť na 700 atmosfér alebo ochladiť takmer na absolútnu nulu, aby dosiahol kvapalný stav. Amoniak je známy tým, že je lepším nosičom vodíka ako samotný plynný vodík, pretože každý z jeho atómov dusíka viaže tri atómy vodíka, a hoci je vo vysokých koncentráciách žieravý a mimoriadne nebezpečný, pri atmosférických teplotách a tlakoch je to stabilná kvapalina. Amoniak môže mimoriadne dobre prenášať vodík, ale ak chcete tento vodík pou ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať