SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

SIEŤ PENTA HOSPITALS: Konica Minolta nám pomáha s digitalizáciou

Technológie
0

Špeciálny projekt

V zdravotníctve je ešte stále veľa papierovej byrokracie.  Úspešne s ňou bojuje aj najväčší súkromný poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti na Slovensku – PENTA HOSPITALS.  Pomáha jej aj Konica Minolta.  

Riešenie Konica Minolta sa nachádza v Žiari nad Hronom, kde sa Posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu od jednotlivých posudzujúcich lekárov z celého Slovenska digitalizujú na ďalšie používanie. Slovenská legislatíva predpisuje Posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu len archivovať. Aby mala sieť PENTA HOSPITALS  rýchlejšiu dostupnosť dát, rozhodli sa ich digitalizovať. „Skenovacie pracovisko od Konica Minolta daný posudok zdigitalizuje a OCR systém vyťaží informácie z dokumentu. Následne sa odosielajú do centrálneho systému. Tento proces digitalizácie nám spoľahlivo funguje už viac ako päť rokov,“ konštatuje Ján Koškár, riaditeľ pre informačné technológie PENTA HOSPITALS Slovensko.


Zdroj foto: Konica Minolta 

Základom je spoľahlivosť

Základnou prednosťou tohto riešenia je jeho spoľahlivosť. „Ide o jednoduché, okamžité riešenie, s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Proces beží samostatne, aktuálne spĺňa všetko čo potrebujeme,“  konštatuje Ján Koškár. Samotný proces pred spoluprácou s Konica Minolta spočíval iba v archivácií dokumentov. Neexistovala digitálna podoba dokumentu. Dnes Posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu PENTA  HOSPITALS Slovensko digitalizuje z dôvodu pridanej hodnoty pre svojich klientov, ktorí využívajú klientsku zónu ProCare. Posudky zo zákona má archivovať zamestnávateľ, a po ich digitalizácii, sú k dispozícii v zložke zamestnancov a zamestnávateľ ich má takto rýchlejšie k dispozícii.


Zdroj foto: Konica Minolta 

PENTA HOSPITALS SLOVENSKO

Najväčší súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Slovensku. V súčasnosti  prevádzkuje 16 nemocníc a 10 polikliník a zamestnáva vyše 10 tisíc pracovníkov.  

Dôležitým aspektom pri výbere dodávateľa nebola len cena. Pri hľadaní vhodných riešení nepostupuje PENTA HOSPITALS Slovensko ako väčšina firiem, ktoré sa informujú o riešeniach od dodávateľov.  Ich postup je opačný. Na základe biznis case sa vypočíta čo firma potrebuje na zefektívnenie služieb a potom na presné zadanie hľadá dodávateľa. Cieľom PENTA HOSPITALS Slovensko je digitalizovať podnikové procesy a zavádzať elektronickú komunikáciu na všetkých úrovniach.


Zdroj foto: PENTA HOSPITALS

Je to beh na dlhú trať

Digitalizácia zdravotníctva je beh na dlhú trať. Najrôznejšie dokumenty, správy, výkazy s množstvom anomálií a výnimiek ako aj legislatívne obmedzenia bránia sektoru nasadzovať bezpapierové riešenia, ktoré sú dostupné na trhu. „Výhodou riešení Konica Minolta je, že na existujúcich systémoch ponúka digitalizáciu ďalších agiend respektíve procesov bez potreby investícié do dodatočných softvérov.  Čo výrazne šetrí náklady a zefektívňuje prácu. Ako príklad môžeme uviesť HR agendu, schvaľovacie procesy, vytváranie dokumentácie, elektronický podpis, vytváranie smerníc, evidencie majetku  a veľa ďalších v jednom systéme. Ďalšou rozvojovou oblasťou v zdravotníctve je používanie inteligentných kamier“ konštatuje Milan Libuša, IT Sales Expert Konica Minolta. Monitorovanie prítomnosti pacienta v izbe, vyhodnocovanie jeho pohybu v nej a okamžité upozornenie napríklad v prípade záchvatu alebo pádu. Umelá inteligencia v spojení s kamerami môže výrazne zjednodušiť pravidelnú kontrolu stavu pacientov, ktorá je pre sestry jednou z časovo najnáročnejších činností. Z analýzy spoločnosti Konica Minolta vyplýva, že používanie inteligentných kamier môže zvýšiť efektivitu ošetrovateľskej starostlivosti až o 30 %. Existuje tak veľa možností ako zlepšiť a zdigitalizovať slovenské zdravotníctvo. Neraz to nie je otázka financií, ale legislatívnych možností a odvahy prevádzkovateľov do toho ísť.

Úvodné foto zdroj:  Konica Minolta 

Zobrazit Galériu

Konica Minolta

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať