SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

ŠKOLSTVO: Študenti aj učitelia VŠ môžu získať štipendium do Ruska

Tlačové správy
0

Študenti vysokej školy a doktorandi sa môžu uchádzať o viacero študijných štipendií v Rusku. Na základe dohody o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie môžu získať napríklad štipendium na dvojmesačnú jazykovú stáž. Slovenská akademická informačná agentúra o tom informovala na svojej internetovej stránke s tým, že na tento typ štipendia je kvóta 50 študentov.

Ministerstvo školstva v tomto prípade hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, ako aj príplatok 150 amerických dolárov na mesiac. Prijímajúca strana hradí bezplatné štúdium. Záujemcovia môžu podávať svoje žiadosti do 7. februára. Študenti na prvom a druhom stupni vysokej školy sa zároveň môžu uchádzať aj o štipendium na päťmesačný študijný pobyt. Ministerstvo im rovnako preplatí cestu a dá príplatok 150 dolárov na mesiac. Kvóta je v tomto prípade 20 miest.

Študenti, doktorandi, učitelia vysokej školy či výskumní pracovníci sa zároveň môžu uchádzať aj o jednomesačný letný kurz ruského jazyka. Doktorandi, učitelia vysokej školy a výskumní pracovníci môžu získať aj štipendium na jedno- až desaťmesačný výskumný pobyt. Študenti prvého stupňa vysokej školy sa môžu uchádzať o štipendium na celé bakalárske štúdium na štyri roky a študenti druhého stupňa môžu získať dvojročné štipendium na celé magisterské štúdium.

Slovenská akademická informačná agentúra je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a pomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Na základe zmlúv s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ako aj s Úradom vlády SR a s ďalšími organizáciami administruje viacero štipendijných a grantových programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy pre záujemcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Zároveň poskytuje informácie o štúdiu v zahraničí pre záujemcov zo Slovenska ako aj informácie pre záujemcov zo zahraničia o štúdium na Slovensku.

SITA

Všetky autorove články
studenti Rusko stipendium

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať