SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

0

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Informovala o tom Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie v SR. "Európska komisia sa týmto problémom zaoberá, pretože EÚ v súčasnosti nevyužíva svoj dátový potenciál v plnej miere. Na dosiahnutie zmeny treba odstrániť neodôvodnené obmedzenia voľného cezhraničného pohybu dát, ako aj viaceré právne neistoty," vysvetlila.

Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip poznamenal, že by sa mal umožniť voľný tok dát, a to cezhranične a v rámci jednotného dátového priestoru. "V Európe často dochádza k tomu, že toku dát a prístupu k nim bránia lokalizačné pravidlá alebo iné technické či právne prekážky. Ak chceme, aby naše dátové hospodárstvo vytváralo rast a pracovné miesta, musia sa využívať dáta. Ale na to, aby sa využívali, je tiež potrebné, aby boli dostupné a aby sa analyzovali," ozrejmil komisár s tým, že potrebujeme koordinovaný celoeurópsky prístup, aby sa v čo najväčšej miere využili príležitosti, ktoré ponúkajú dáta, opierajúc sa o prísne pravidlá EÚ na ochranu osobných údajov a súkromia.

EK navrhuje zainteresovaným členským štátom, aby sa zapojili do cezhraničných projektov skúmajúcich nové otázky týkajúce sa dát v reálnom živote. Podľa zverejnených informácií v niektorých štátoch sa už rozbehli projekty v oblasti kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobility, ktoré umožňujú, aby vozidlá boli prepojené navzájom, ako aj s cestnou infraštruktúrou. Európska komisia chce na týchto projektoch stavať a otestovať na nich regulačné dôsledky prístupu k dátam a zodpovednosti za ne.

Dátové hospodárstvo EÚ sa v roku 2015 odhadovalo na 272 miliárd eur, pri ročnom raste o 5,6 %, do roku 2020 by mohlo zamestnávať 7,4 milióna ľudí. Dáta možno podľa EK využiť na zdokonaľovanie takmer každého aspektu každodenného života - od obchodných analýz po predpovedanie počasia, alebo od novej éry v medicíne umožňujúcej personalizovanú starostlivosť až po bezpečnejšie cesty a menej dopravných zápch.

Okrem toho štúdie poukazujú na viaceré právne alebo administratívne obmedzenia, najmä vo forme požiadaviek na lokalizáciu dát na vnútroštátnej úrovni, ktoré obmedzujú trh s dátami v rámci celej EÚ. Podľa EK odstránenie týchto obmedzení by v hrubom domácom produkte mohlo vygenerovať až 8 miliárd eur ročne.

Na čo najlepšie využitie dát v prospech európskeho hospodárstva sa chce EK zapojiť do štruktúrovaných dialógov s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Cieľom je prediskutovať primeranosť obmedzení v oblasti lokalizácie dát. Zámerom je tiež zhromaždiť ďalšie dôkazy o povahe týchto obmedzení a ich vplyve na podniky, najmä malé a stredné a začínajúce podniky, ako aj organizácie verejného sektora.

Európska komisia v prípade potreby a vhodnosti prijme opatrenia na presadzovanie práva a prípadne podnikne ďalšie iniciatívy, ktorých cieľom je riešiť neodôvodnené alebo neprimerané obmedzenia týkajúce sa lokalizácie dát.

SITA

Všetky autorove články
europska komisia dáta

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať