ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

STU ocenila najlepšie vedecké publikácie – víťaz publikoval v NATURE článok o vývoji nových antibiotík

Tlačové správy
0

Autori kľúčových vedeckých výstupov uplynulého roka si včera pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali ocenenie z rúk prorektora STU Mariana Peciara. Medzi ocenenými je Ing. Pavol Jakubec, PhD., autor článku v NATURE, ktorý sa venuje výskumu nových antibiotík. Absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave P. Jakubec sa minulý rok vrátil zo stáži na Oxforde a Harvarde a dnes pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU.

P. Jakubec sa vo výskumnej skupine prof. D. J. Dixona (2008 - 2014, University of Oxford, Oxford, UK) v Oxforde, venoval vývoju nových syntetických metód a syntéze biologicky aktívnych prírodných látok. Spolupracoval tiež so špičkovým americkým vedcom prof. R. Schrockom (nositeľ Nobelovej ceny za chémiu v roku 2005) a spoločný projekt vyústil do vylepšenej syntézy alkaloidu Nakadomarínu a publikovania spoločnej práce v jednom z najrenomovanejších vedeckých časopisov (Nature 2011, 479). Počas stáže na Harvarde (2014 - 2016) pôsobil P. Jakubec vo výskumnej skupine prof. A. G. Myersa a podieľal sa na vývoji  a syntéze nových makrolidových antibiotík. Vzhľadom na celosvetovo sa zvyšujúcu bakteriálnu rezistenciu a klesajúcu účinnosť antibiotík je v súčasnosti vývoj nových antibiotík celosvetovou vedeckou prioritou. Pavol Jakubec na Harvarde ako člen medzinárodného tímu pripravil sériu štruktúrne komplexných nových antibiotík mimoriadne aktívnych voči panelu testovaných gram-pozitívnych baktérii. Celá práca bola publikovaná v roku 2016.

Ocenený bol aj doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., ktorý vyvíja nové elektroanalytické metódy s využitím v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze. Ide predovšetkým o elektródy na báze bórom dopovaného diamantu. Za vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu získal ocenenie VEDEC ROKA SR 2014 v kategórií Mladá osobnosť vedy

Tretí ocenený Ing. Ivan Šalitroš, PhD., sa venuje vývoju a výskumu nových typov zlúčenín a hybridných materiálov s parametrami SCO prechodu (spinové prechody spin crossover – SCO) vhodných pre technologické využitie, v oblasti informačných technológií ako napr. pamäťových nosičov, či v oblasti zobrazovacích techník.

Univerzita oceňovaním autorov vedeckých výstupov motivuje vedcov, aby publikovali svoje vedecké výstupy v prestížnych vedeckých časopisoch.

STU používa aj ďalšie nástroje na podporu mladých vedcov a umelcov – oceňuje najlepšie umelecké a architektonické diela a každoročne poskytuje granty mladým vedcom do 35 rokov na podporu ich výskumu.

Víťazi výzvy o top publikácie v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách:

  • Publikácie v časopise NATURE alebo SCIENCE alebo publikácie s najvyšším počtom citácií podľa databázy najcitovanejších publikácií Thomson Reuters:  Ing. Pavol Jakubec, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,  za článok v časopise NATURE: Platforma pre objav nových makrolidických antibiotík (A platform for the discovery of new macrolide antibiotics)

(Volume: 533, Issue: 7603, Pages: 338-+, published: May 19 2016)

  • Publikácie, ktoré vyšli v roku 2016 v časopisoch s najvyšším impakt faktorom (do 10 % percentilu časopisov podľa impakt faktorov): Ing. Ivan Šalitroš, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, za článok v Angewandte Chemie - International Edition (impakt faktor 11,709): Divergentná koordinačná chémia: Paralelná syntéza štvorjadrového železnatého komplexu so štruktúrou mriežky v dvoch tautomérnych formách (Divergent Coordination Chemistry: Parallel Synthesis of [2×2] Iron(II) Grid-Complex Tauto-Conformers).

Ocenenie si prevzali aj autori najlepšieho umeleckého a architektonického diela:

  • Významné umelecké alebo architektonické dielo:

DUNA bird watching/ Pozorovateľňa vtáctva na Dunaji, ktorá je spoločným projektom pedagógov a študentov Fakulty architektúry STU a nórskej Bergen School of Architecture v rámci EHP projektu Experimental Wooden Climatic Chamber /EWCC.

Ocenenie prevzala doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., ktorá mala v projekte úlohu koordinátorky a odbornej garantky. Pozorovateľňa je prístupná verejnosti, nachádza sa na Hrušovskej zdrži, ktorá je významným zimoviskom pre viaceré druhy vodného vtáctva – pre chochlačky a čajky čiernohlavé najvýznamnejším zimoviskom v rámci Strednej Európy a pre hlaholky dokonca v rámci celej Európy.

  • Významné umelecké alebo architektonické dielo pracovníka STU do 30 rokov alebo študenta STU:

Architektúra a grafika výstavy Kelti v Bratislave, ktorá od 14. 12. 2016 do 1. 10. 2017 prebieha v Historickom múzeu Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade. Autorkami  sú Ing. arch. Anna Gondová a Ing. arch. Eva Belláková z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Výstava predstavuje návštevníkom keltskú Bratislavu, no nie je len inštaláciou stoviek exponátov ale je vyvrcholením mnohoročného intenzívneho výskumu, ktorý prezentuje pomocou interaktívnych prvkov, dokumentárneho filmu o nálezoch na Bratislavskom hrade, pomocou videoprojekcie na 3D modely georeliéfu Bratislavy, ale aj prezentáciou zvyškov keltsko-rímskej architektúry in situ pod nádvorím Bratislavského hradu, na mieste bývalej keltskej akropoly.

Zobrazit Galériu

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Všetky autorove články
STU

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať