SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Skladovanie energie v podobe tepla a stlačeného vzduchu je lacnejšie ako lítiovo-iónové batérie

0

Štúdia Kalifornskej energetickej komisie zistila, že skladovanie energie v podobe tepla a stlačeného vzduchu v trvaní viac ako 8 hodín je lacnejšie ako lítiovo-iónové batérie. Štúdia tiež zdôraznila významnú úlohu, ktorú by mohlo zohrávať dlhodobé skladovanie energie (long-duration energy storage – LDES) v dekarbonizovanej budúcnosti.

Spoločnosť BNEF skúmala sedem skupín technológií skladovania energie a zistila, že nákladovo najefektívnejšou skupinou je skladovanie tepelnej energie (232 USD/kWh), po ktorom nasleduje skladovanie stlačeného vzduchu. Najvyššie priemerné globálne investičné náklady (643 USD/kWh) malo gravitačné skladovanie.

Na trhoch mimo Číny však boli náklady na inštalovaný systém LDES o 54 % vyššie pri skladovaní tepelnej energie, o 66 % vyššie pri prietokových batériách a o 68 % vyššie pri skladovaní stlačeného vzduchu. Tento rozdiel bol spôsobený väčším zavádzaním technológií LDES v Číne vďaka priaznivej politike a rozvoju projektov v rozsahu gigawatthodín. Naopak, kapitálové náklady na systémy skladovania stlačeného plynu sú v Číne o 42 % vyššie.

Náklady na čínsky systém skladovania stlačeného plynu sú založené skôr na demonštračných než komerčných projektoch. Hoci Čína bude v budúcnosti pravdepodobne dôležitým trhom LDES, ostatné krajiny majú možnosť investovať do svojich vlastných odvetví LDES. Náklady na lítiovo-iónové batérie mimo Číny však vyvolávajú otázky o budúcej konkurencieschopnosti nelítiových technológií.

Napriek snahám o vývoj alternatívnych technológií sa neočakáva, že nelítiové technológie skladovania budú schopné vyrovnať sa úsporám z rozsahu, ktoré boli zaznamenané v prípade lítiovo-iónových batérií, ktorým pomohlo rýchle prijatie elektrických vozidiel. Preto je nepravdepodobné, že tieto náklady budú klesať v tomto desaťročí tak rýchlo ako v prípade lítiovo-iónových batérií.

Zdroj: utilitydive.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať