SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Skupina Lenovo: výsledky za tretí štvrťrok 2023/24

Tlačové správy
0

Spoločnosť Lenovo obnovila medziročný rast tržieb - výkonnosť je daná odolnosťou hlavných obchodných aktivít a efektívnosťou transformácie

SAMSUNG 042024 Advertisement

Skupina Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami (ďalej len "skupina") dnes oznámila výsledky za tretí štvrťrok, podľa ktorých tržby skupiny medziročne vzrástli o 3 % na 15,7 miliardy USD a ziskovosť skupiny sa už druhýkrát za sebou štvrťročne zlepšila. Čistý príjem dosiahol 357 miliónov USD na základe iných ako hongkonských štandardov finančného výkazníctva (non-HKFRS)[1], pričom marža čistého príjmu sa medzištvrťročne zvýšila o 0,4 % na 2,3 %. Diverzifikované hnacie sily rastu skupiny naďalej dosahovali dobré výsledky, pričom príjmy z podnikania mimo PC predstavovali 42 % príjmov skupiny, čo predstavuje medziročný nárast o 1,3 bodu.

Konzistentné medzikvartálne zlepšenia v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi boli poháňané odolnosťou hlavných obchodných činností skupiny a širšou efektívnosťou jej prebiehajúcej transformácie. SSG dosiahol dôležitý míľnik, keď prekročil hranicu tržieb 2 miliardy USD, dosiahol rekordne vysoký prevádzkový zisk s prevádzkovou maržou viac ako 20 % a 11 štvrťrokov po sebe medziročne zvyšoval tržby z riadených služieb a služieb v oblasti projektov a riešení. ISG zaznamenalo medzištvrťročný rast tržieb a dosiahlo rekordne vysoké tržby vo výške 1 miliardy USD v oblasti skladovania, softvéru a služieb. Celkovo obchod IDG obnovil rast výnosov, prekonal trh a dosiahol medziročný rast dodávok osobných počítačov a udržal si svoju vedúcu ziskovosť v odvetví.

Zhrnutie finančných výsledkov:

 

Q3 FY 23/24

V miliónoch USD

Q3 FY 22/23

V miliónoch USD

Rozdiel

 

 

Výsledky skupiny

15,721

15,267

3%

 

Príjmy pred zdanením

471

605

(22%)

 

Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov)

337

437

(23%)

 

Čistý príjem (zisk pripadajúci na akcionárov – nie-HKFRS) [1]

357

447

(20%)

 

 

Základný zisk za akciu (Amerických centov)

2.81

3.65

(23%)

 

Yuanqing Yang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo:

,,V minulom štvrťroku sme splnili svoj sľub a obnovili medziročný rast tržieb, a to vďaka odolnosti našich hlavných činností a efektívnosti transformácie založenej na službách. Pri pohľade do budúcnosti náš záväzok k inováciám v oblasti umelej inteligencie, naše kapacity v oblasti výpočtovej techniky z vrecka do cloudu, kompletné portfólio inteligentných zariadení, inteligentnej infraštruktúry, inteligentných riešení a služieb spolu s našimi partnerstvami s ďalšími kľúčovými lídrami v oblasti umelej inteligencie zabezpečia, že budeme mať dobrú pozíciu na zachytenie obrovských príležitostí v oblasti umelej inteligencie.”

Zrýchlenie vedúceho postavenia v oblasti umelej inteligencie

Skupina využíva významné príležitosti na rast, ktoré poskytuje éra umelej inteligencie. Najmä vznikajúci trend hybridnej umelej inteligencie priamo podnecuje dopyt po osobných počítačoch s umelou inteligenciou, čo je trend, ktorý podnieti ďalší cyklus obnovy odvetvia, keďže používatelia vyžadujú zariadenia určené na väčšiu kreativitu a produktivitu. Popri zariadeniach hybridná umelá inteligencia podnecuje zvýšený dopyt po hybridnej infraštruktúre a dopyt zákazníkov po aplikáciách, riešeniach a službách založených na umelej inteligencii, ako je poradenstvo, návrh, vývoj a údržba - čo podporuje rast vo viacerých zákazníckych vertikálach.

S cieľom ďalej budovať svoju jedinečnú pozíciu v ére umelej inteligencie spoločnosť Lenovo pokračuje v investíciách do inovácií. Počet zamestnancov výskumu a vývoja medziročne vzrástol na viac ako 25 % počtu zamestnancov skupiny, pričom pomer výdavkov na výskum a vývoj k príjmom za celý fiškálny rok je na najlepšej ceste dosiahnuť historické maximum. Tieto pokračujúce investície spolu s kompletným portfóliom zariadení, infraštruktúry, riešení a služieb s podporou umelej inteligencie, pripravených na umelú inteligenciu a optimalizovaných pre umelú inteligenciu sú základom vízie spoločnosti Lenovo "AI pre všetkých" - menia spôsob, akým jednotlivci a podniky žijú a pracujú, a budú poháňať budúci udržateľný rast skupiny.

Medzi nedávne oznámenia skupiny v oblasti umelej inteligencie patrí partnerstvo so spoločnosťou Anaconda s cieľom urýchliť vývoj a nasadenie vysokovýkonných pracovných staníc spoločnosti Lenovo pre dátovú vedu, balík zariadení a riešení poháňaných umelou inteligenciou oznámený na výročnej výstave CES, rozšírenie hybridnej cloudovej platformy pre umelú inteligenciu o nové hyperkonvergované riešenia ThinkAgile a servery ThinkSystem a novo spustená ponuka kybernetickej odolnosti ako služby (CRaaS).

Solutions and Services Group (SSG): Rekordné tržby, rekordný prevádzkový zisk, riadenie riešení AI

Výsledky v treťom štvrťroku:

 • Rekordné tržby vo výške 2,0 miliardy USD s dvojciferným medziročným rastom. Rekordne vysoký prevádzkový zisk s prevádzkovou maržou viac ako 20 %.
 • Chránené podporné služby a softvér ako hlavné hnacie sily zisku spoločnosti SSG.
 • Ďalšie rozšírené riadené služby a služby v oblasti projektov a riešení, ktoré teraz spolu tvoria 55 % príjmov SSG, medziročne vzrástli o 1,5 percentuálneho bodu a medziročne rastú už 11 štvrťrokov po sebe.

Príležitosti a trvalý rast:

 • SSG má silnú dynamiku pre svoje prémiové ponuky vrátane riešení pre digitálne pracoviská (DWS), hybridného cloudu a riešení a služieb v oblasti udržateľnosti.
 • SSG zameralo svoju prémiovú ponuku na podporu špecifických vertikálnych odvetví s inteligentnými riešeniami, čím získalo významné zákaznícke zmluvy.
 • Zvyšujúci sa dopyt zákazníkov po technológii umelej inteligencie používanej v prípadoch použitia v priemysle – so sprievodnými službami, ako sú poradenstvo, návrh a nasadenie – podporuje rast služieb AI v rôznych vertikálnych oblastiach.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Využitie príležitostí v infraštruktúre umelej inteligencie

Výsledky v treťom štvrťroku:

 • ISG dosiahlo už druhý štvrťrok po sebe medzikvartálny nárast príjmov.
 • Kombinované príjmy z úložísk, softvéru a služieb dosiahli rekordnú výšku 1 miliardy USD.
 • ISG očakáva, že zostane celosvetovo solídnym číslom 3 v oblasti úložiska aj infraštruktúry AI.

Príležitosti a trvalý rast:

 • Očakáva sa, že trh so servermi s umelou inteligenciou porastie takmer dvakrát rýchlejšie ako celkový trh so servermi.
 • ISG rozvíja kľúčové strategické partnerstvá s cieľom posilniť konkurencieschopnosť svojho portfólia.
 • Vzostup umelej inteligencie poháňa vyšší dopyt po inteligentnej infraštruktúre (lepší výkon, inteligentnejšie riadenie a nižšia spotreba energie). Lenovo je jedinečné svojím komplexným portfóliom Edge to Cloud, programom AI Innovators a AI Innovation Centers, ktoré poskytujú vertikálne a horizontálne vopred overené riešenia pre toto odvetvie.

Intelligent Devices Group (IDG): Obnovenie rastu a upevnenie vedúceho postavenia

Výsledky v treťom štvrťroku:

 • IDG dosiahol silný štvrťrok s obnovením rastu príjmov vďaka jasnej stratégii, dôsledným investíciám do inovácií a prevádzkovej dokonalosti.
 • Pokračujúce zotavovanie trhu s počítačmi spôsobilo, že IDG prekonalo trh a vrátilo sa k medziročnému rastu dodávok s najvyšším podielom na trhu od pandémie, takmer 24 %. Severná Amerika dosiahla vynikajúce výsledky s medziročným nárastom tržieb z predaja PC o 20 %.
 • Podnikanie mimo PC dosiahlo povzbudivý pokrok. Obchody so smartfónmi a tabletmi sa vrátili k vysokému dvojcifernému medziročnému rastu dodávok s výraznou prémiou na trhu o viac ako 20 bodov. Dodávky smartfónov medziročne vzrástli o 32 % – s nadmerným rastom v Ázii a Tichomorí, v regióne EMEA a v Severnej Amerike.

Príležitosti a trvalý rast:

 • Trend hybridnej umelej inteligencie podnieti dopyt po klientskych zariadeniach a ďalší cyklus obnovy, čím sa vytvorí potenciál rastu a zlepšenia marže.
 • Spoločnosť Lenovo má jedinečnú príležitosť vyvinúť úplne jednotnú skúsenosť s umelou inteligenciou, ktorá zahŕňa digitálne ekosystémy používateľov vrátane počítačov, tabletov a smartfónov.

ESG zhrnutie

Spoločnosť Lenovo bola v uplynulom štvrťroku ocenená za niekoľko úspechov v oblasti ESG vrátane:

[1] Meranie non-HKFRS bolo upravené vylúčením čistých zmien reálnej hodnoty finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, odpisov nehmotného majetku vyplývajúcich zo zlúčení a akvizícií, nákladov súvisiacich so zlúčením a akvizíciami a prípadných zodpovedajúcich vplyvov na daň z príjmov.

O spoločnosti Lenovo

Lenovo je globálna technologická spoločnosť s príjmami 62 miliárd USD, ktorá sa nachádza na 217. mieste v rebríčku Fortune Global 500, zamestnáva 77 000 ľudí na celom svete a každý deň poskytuje služby miliónom zákazníkov na 180 trhoch. Spoločnosť Lenovo, ktorá sa zameriava na odvážnu víziu poskytovať inteligentnejšie technológie pre všetkých, nadviazala na svoj úspech najväčšej svetovej spoločnosti v oblasti osobných počítačov ďalšou expanziou do oblastí rastu, ktoré podporujú rozvoj technológií "nového IT" (klient, edge, cloud, sieť a inteligencia) vrátane serverov, úložísk, mobilných zariadení, softvéru, riešení a služieb. Táto transformácia spolu s inováciami spoločnosti Lenovo, ktoré menia svet, buduje inkluzívnejšiu, dôveryhodnejšiu a inteligentnejšiu budúcnosť pre každého a všade. Spoločnosť Lenovo je kótovaná na burze cenných papierov v Hongkongu pod názvom Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY). Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.lenovo.com, a prečítajte si najnovšie správy prostredníctvom nášho StoryHub.

 

SKUPINA LENOVO

FINANČNÉ VÝSLEDKY

Za druhý štvrťrok, ktorý sa skončil 31. decembra 2023

(v miliónoch USD, okrem údajov na akciu)

 

 

 


Q3 23/24


Q3 22/23


Y/Y CHG

Výnosy

 

15,721

15,267

3%

Hrubý zisk

 

2,601

2,612

(0)%

Hrubá zisková marža

 

16.5%

17.1%

(0.6) pts

Prevádzkové náklady

 

(1,988)

(1,862)

7%

Výdavky na výskum a vývoj
(zahrnuté v prevádzkových nákladoch)

 

(547)

(579)

(6)%

Pomer nákladov a výnosov

 

12.6%

12.2%

0.4 pts

Prevádzkový zisk

 

613

750

(18)%

Ostatné neprevádzkové výnosy/(náklady) – netto

 

(142)

(145)

(2)%

Príjem pred zdanením

 

471

605

(22)%

Zdaňovanie

 

(94)

(123)

(23)%

Zisk za obdobie

 

377

482

(22)%

Nekontrolné podiely

 

(40)

(45)

(11)%

Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou

 

337

437

(23)%

Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou  non-HKFRS [1

 

357

447

(20)%

Zisk na akciu (centy USD)
Základný
Zriedený

 


2.81
2.64


3.65
3.44


(0.84)
(0.80)

 

 

Lenovo

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať