SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Slovak.AI vyzýva novú vládu na podporu výskumu a vývoja umelej inteligencie

Tlačové správy
0

Zakladajúci členovia platformy Slovak.AI dnes na pôde Slovenskej akadémie vied predstavili praktický manuál pre firmy, ako zavádzať umelú inteligenciu. Predstavili tiež víziu, ako dostať Slovensko na mapu Európy v umelej inteligencii vytvorením inštitútu ako referencie excelencie v umelej inteligencii pre Slovensko, Európu a svet. Novej vláde Slovenskej republiky 2020+ adresujú strategické odporúčania, ktoré hovoria o nevyhnutných reformách a opatreniach, aby sa Slovensko stalo plnohodnotným partnerom v medzinárodnej infraštruktúre centier excelencie.

Predstavili dva strategické dokumenty, na tvorbe ktorých sa spolupodieľali. Obe štúdie vrátane prieskumu boli vypracované pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII):

  • Analýza a návrh zapojenia SR do iniciatívy EÚ pri budovaní európskych centier excelentnosti pre umelú inteligenciu

  • Manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie.

Štúdie prezentujú aj Prieskum o umelej inteligencii na Slovensku, ktorý vytvorilo slovak.AI a STU pod záštitou UPVII.

Viac sa dočítate v priloženej tlačovej správe, dokumente so strategickými odporúčaniach a v brožúre, ktorá zhrňuje výstupy diel. 

Brožúra - Umelá Inteligencia.pdf
SLOVAK-AI- Odporúčania pre vládu SR-strategic.pdf
Tlačová správa-Slovak AI-odporúčania pre vládu 2020-podpora AI-FINAL.pdf

Slovak.AI

Všetky autorove články
slovak.AI AI

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať