NICEBOY_102021 NICEBOY_102021 NICEBOY_102021

Slovenské batérie do elektromobilov prešli náročnými testmi

Technológie
0

Novo vyvíjané batérie do elektromobilov od slovenskej spoločnosti InoBat Auto prešli náročnými testmi v uznávanom kórejskom testovacom centre NCT. Toto centrum pravidelne testuje aj výrobky známych značiek, ako napríklad Samsung a LG Chem, a spolupracuje aj s inštitútmi ako TÜV SÜD či TÜV Rheinland. Spoločnosť NCT v posledných mesiacoch vykonala bezpečnostné a výkonnostné testy batérií NMC622 pre slovenskú spoločnosť InoBat Auto. Testovanie sa uskutočňovalo od marca 2021. Podľa člena predstavenstva InoBat Pavla Krokoša boli zistenia z testov porovnané aj s výkonom jednej z aktuálne najpoužívanejších batérií, ktorá sa dnes nachádza v mnohých elektromobiloch.

„Výsledky testov potvrdzujú kvalitu našich batérií. Batérie boli podrobené bezpečnostným a výkonnostným testom a všetky testy sú ukončené. Pri výkonnostných testoch boli batérie cyklované 600-krát. Výsledky ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov oproti porovnávanej batérií ázijského výrobcu v parametroch energetickej hustoty, životnosti, dojazdu a dobíjania.“

Testy boli zamerané na viaceré parametre batérií a ich výsledky poukazujú napríklad na rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu, ale aj na to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy. Doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., z Ústavu chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach považuje výsledky týchto testov za potvrdenie nielen kvality, ale aj konkurenčnej výhody batérií InoBat. „Ich modulárny systém je schopný adaptovať sa na potreby zákazníkov vďaka využitiu informačných technológií. Rôzne typy zloženia sú tak vhodné na rôzne spôsoby využitia. Za zmienku určite stojí aj to, že slovenská batéria NMC622 od InoBat sa nabije za 30 minút až na 85 %, pri nízkej teplote -20 °C ostáva k dispozícii 77 % jej kapacity, ale aj to, že aj po 600 cykloch má batéria stále 91 % zo svojej kapacity. Úplný koniec životnosti tak môžu zákazníci očakávať až po dosiahnutí 1300 – 1350 cyklov.“  

Prebiehajúce zmeny v pohonoch a ponímaní mobility prinášajú mnohé výzvy a príležitosti. Automobilový priemysel má na Slovensku už dlhodobo veľmi silné postavenie, patríme medzi vedúce krajiny vo výrobe automobilov a toto odvetvie tvorí významnú časť slovenského HDP. Úspech slovenského automobilového priemyslu pri premieňaní týchto príležitostí bude závisieť od všetkých zúčastnených vrátane štátu. Podľa prezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR Alexandra Matušeka je okrem zachovania konkurencieschopnosti veľmi potrebná aj systémová podpora investícií, domácich inovácií a vyššej pridanej hodnoty nielen v tomto najvýznamnejšom priemyselnom odvetví, ale aj v celej oblasti mobility.

„Nenazerajme na elektromobilitu ako na hrozbu. Slovensko nesmie premárniť šance, ktoré prinášajú zmeny v mobilite. Dôležitým aspektom však musí byť práve zachovanie konkurencieschopnosti, systémová podpora investícií, domácich inovácií a nabíjacej infraštruktúry. To je cesta, ako zabezpečiť udržateľnosť tohto odvetvia na Slovensku.“

Na margo inteligentnej špecializácie Slovenska v oblasti elektrifikovanej dopravy sa vyjadril aj Marián Smik, predseda a štatutárny zástupca Slovenskej batériovej aliancie (SBaA). „Ambície a inovatívnosť spoločnosti InoBat Auto predstavujú veľký krok smerom vpred v rámci dosiahnutia konkurencieschopných, inovatívnych aj ekologických cieľov v rámci batériového sveta na Slovensku, ale aj v Európe. Pridanú hodnotu vidím hneď v niekoľkých smeroch – v rozvoji progresívnych trendov, vedy, výskumu, znalostnej ekonomiky, R&D centier, ale aj nášho inovačného potenciálu. Vďaka tomuto projektu sa môže Slovensko v budúcnosti stať veľmocou v elektromobilite.“

Spoločnosť InoBat je na trhu iba od septembra 2019 a už teraz dosahuje pozoruhodné výsledky – vyvinula prvé batérie, získala prvého zákazníka a úspešne napreduje v prerábaní výskumno-vývojového a výrobného centra vo Voderadoch. Cieľavedomé sú aj jej plány do budúcnosti.

„Naším cieľom je priniesť inovácie, ktoré svet elektromobility potrebuje na to, aby mohol plnohodnotne fungovať. Okrem výskumu, vývoja a výroby týchto batérií sa sústreďujeme napríklad aj na ich recykláciu či výstavbu energetických úložísk. Už teraz sme vyvinuli a vyrobili aj ďalšiu sériu batérií NMC811 a máme jasný plán výskumu a vývoja ďalších generácií. Aktuálne sme podpísali kontrakt s novým zákazníkom a sme v intenzívnych rokovaniach s ďalšími,“ uzatvára Pavol Krokoš.

Aktuálne prebieha aj testovanie ďalšej série batérií od InoBat NMC 811 (811G a 811 Si Gen2).

Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať