SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Slovensko má potenciál zohrať významnú úlohu pri rozvoji technológií využívajúcich vyhoreté jadrové palivo

Tlačové správy
1
  • Slovensko má predpoklady dosiahnuť vďaka pokročilým reaktorom
    IV. generácie energetickú udržateľnosť a nezávislosť
  • Krajina sa môžeme stať prvou v Európe, ktorá dekarbonizuje výrobu elektrickej energie a stane sa čistým vývozcom bezemisnej elektriny

SAMSUNG_07M Advertisement

Slovensko má potenciál stať sa prvou krajinou v Európe, ktorá by mohla posilniť vlastnú energetickú nezávislosť opätovným využitím vyhoretého jadrového paliva v pokročilých reaktoroch IV. generácie. Aj takáto možnosť vyplynula z dnešnej diskusie o globálnych perspektívach rozvoja jadrovej energetiky a úlohe malých modulárnych reaktorov, ktorá sa uskutočnila v Bratislave pod záštitou Francúzsko-slovenskej obchodnej komory (FSOK).

Naplnenie rastúcich svetových energetických potrieb je jednou z hlavných výziev pre nadchádzajúce roky a štiepenie jadra môže ľudstvu poskytnúť bezpečnú, čistú a spoľahlivú energiu. Aktuálne vo svete jadrovej energetiky rezonuje najmä téma malých modulárnych reaktorov (ďalej SMRs – Small Modular Reactors).

Technológie malých modulárnych reaktorov sa v súčasnosti rozvíjajú dvoma smermi: v zmenšenom formáte klasických tlakovodných reaktorov alebo ako takzvané pokročilé reaktory IV. generácie, z ktorých niektoré pracujú na báze rýchlych neutrónov, ktoré dokážu využiť energiu z vyhoreného jadrového paliva. Vývoj rýchlych reaktorov smeruje tiež k uzavretiu palivového cyklu, pri ktorom sa vďaka opakovanému využívaniu vyhoretého jadrového paliva prakticky úplne eliminuje potreba ťažby uránovej rudy, čo je cieľom vedcov v podstate už od počiatkov jadrovej energetiky.

Slovensko ako krajina s viac ako 50-ročnou tradíciou v jadre, s obrovským ľudským kapitálom v podobe skúsených odborníkov, ale aj s dostatočnou zásobou vyhoretého jadrového paliva z vlastných jadrových elektrární, by mohlo byť pre mnohé štáty Európy vzorom, ako čeliť výzvam klimatickej zmeny a dekarbonizovať svoju výrobu elektriny,“ vyzdvihol unikátnu pozíciu Slovenska v oblasti jadrovej energetiky Stefano Buono, jadrový fyzik a generálny riaditeľ spoločnosti newcleo.

S cieľom preskúmania možností spolupráce a ďalšieho rozvoja technológií rýchlych modulárnych reaktorov podpísali Ministerstvo hospodárstva SR, Jadrová vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a.s. a spoločnosť newcleo v decembri 2023 Memorandum o porozumení.

Spoločnosť newcleo vznikla v roku 2021 s cieľom priniesť inovácie oblasti jadrovej energie a doteraz sa jej na tento účel podarilo získať kapitál v objeme 400 miliónov eur zo súkromných zdrojov. Newcleo je priekopníkom v oblasti, ktorá kombinuje osvedčené reaktorové technológie s novými poznatkami, s cieľom uzavretia palivového cyklu na dodávky bezpečnejšej, čistejšej a spoľahlivejšej energie za konkurencieschopnú cenu. „Naša technológia reaktorov IV. generácie pracuje s inovatívnym prístupom k už využívaným overeným riešeniam a rieši všetky kľúčové výzvy jadrovej energetiky – odpad, bezpečnosť aj náklady,“ vysvetlil Stefano Buono.

Malé modulárne reaktory môžu byť osobitne prínosné pre dodávky energie a tepla pre energeticky intenzívny priemysel. Ich výhodou je, že môžu byť umiestnené priamo v blízkosti priemyselných závodov, a tým zvyšovať efektivitu dodávok elektriny a tepla a zároveň znižovať náklady na energie.

„Vyhoreté jadrové palivo je cenný energetický zdroj, keďže štandardná jadrová elektráreň dokáže premeniť na energiu len asi 5 percent z nového jadrového paliva. Jeho využitie je výzvou pre ďalší vývoj jadrovej vedy, keďže zvyšovanie efektivity využitia jadrového paliva otvára nové možnosti v rozvoji jadrovej energetiky. Slovensko je v tomto smere v dobrej pozícii, keďže za niekoľko desaťročí prevádzky jadrových elektrární máme v medzisklade v Bohuniciach dostatok tohto materiálu na potenciálneho využitie,“ povedal v diskusii Prof. Vladimír Slugeň, predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti. Zároveň zdôraznil, že vývoj nových technológií, akými sú reaktory IV. generácie, môže prispieť k zatraktívneniu odvetvia jadrovej energetiky pre mladú generáciu vedcov a špecialistov.

Je príznačné, že práve na Slovensku vznikla v minulom roku aj iniciatíva, ktorá vyústila do vzniku Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory (European Industrial Alliance on SMRs). Jej cieľom je urýchliť vývoj a nasadenie malých modulárnych reaktorov a rozvoj celého dodávateľského reťazca v Európe.

Aliancia SMR, ktorá združuje verejných a súkromných aktérov s podporou Európskej komisie, chce vytvoriť európsky ekosystém pre malé jadrové modulárne reaktory (SMRs) a pokročilé  modulárne reaktory (Advanced Modular reactors – AMRs). Okrem Francúzska sa do nej zapojilo Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Fínsko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Estónsko, Švédsko, Taliansko ako pozorovateľ a Spojené kráľovstvo ako hosť. Za Slovensko sú jej členmi rezort hospodárstva, jadrové firmy JESS a JAVYS či Slovenské elektrárne, a tiež štátna Eximbanka.

Podľa európskej komisárky pre energetiku Kadri Simson má aliancia uľahčiť rozmiestnenie prvých reaktorov v krajinách, ktoré sa tak rozhodnú urobiť. Medzi ne môže patriť aj Slovensko.

Od malých modulárnych reaktorov si mnohí sľubujú, že budú riešením, ako dosiahnuť cenovo dostupnú energiu bez emisií oxidu uhličitého. Na ich ďalšom vývoji v súčasnosti pracuje viacero krajín vrátane Spojeného kráľovstva, USA, Francúzska, Kanady alebo Číny a v uplynulých rokoch sa na tomto rozvoji čoraz viac podieľajú súkromné investície.

„Zapojenie súkromného kapitálu je pre ďalší vývoj malých modulárnych reaktorov kľúčové a my podporujeme snahy vlád vytvárať vhodné podmienky pre takého investície,” uviedla v panelovej diskusii Berta Picamal Vicente, riaditeľka pre právne a medzinárodné vzťahy v asociácii nucleareurope.

Nucleareurope je bruselská asociácia pre jadrový energetický priemysel v Európe. Jej hlavným účelom je podporovať využívanie jadrovej energie v Európe.

“Cieľom spolupráce Európskej komisie so súkromnými aktérmi v jadrovom priemysle je mať prehľad o vývoji a perspektívach jednotlivých technológií a následne vložiť dostatočné finančné aj ľudské zdroje do tých najperspektívnejších,” uviedla Berta Picamal Vicente.

O technológii newcleo – reaktory IV. generácie

Olovom chladené reaktory pracujú pri atmosférickom tlaku, pričom vhodné vlastnosti olova spolu s pasívnymi bezpečnostnými systémami newcleo zabezpečujú veľmi vysokú úroveň bezpečnosti tejto technológie.

Rýchle reaktory IV. generácie využívajú ako palivo vedľajšie produkty súčasného jadrového priemyslu, čím sa na stovky rokov eliminuje potreba ťažby uránu a výrazne sa zníži objem vysokoaktívneho jadrového odpadu, ktorý by inak smeroval do geologického úložiska. Zároveň umožňujú priemyselnú výrobu zariadení, znižujú náklady aj riziká projektu. Dokážu rýchlo naplniť komerčný dopyt po malých výrobných jednotkách, využiteľných aj v priemysle a umožňujúcich flexibilnejšiu integráciu do siete.

Reaktory IV. generácie boli zaradené k medzinárodne uznaným reaktorovým technológiám ako ďalší krok vo vývoji jadrových elektrární a Európska komisia zaradila inovatívne jadrové technológie, akou je aj tá od newcleo, do taxonómie environmentálne udržateľných hospodárskych činností EÚ.

 

 

Zobrazit Galériu

newcleo

Všetky autorove články

1 komentár

Vyzerá to dobre reakcia na: Slovensko má potenciál zohrať významnú úlohu pri rozvoji technológií využívajúcich vyhoreté jadrové palivo

17.7.2024 09:07
Čo na to solárni baróni ?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať