SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Služba riadenej detekcie a reakcie ESET MDR

Bezpečnosť
0

Špeciálny projekt

Napriek tomu, že menšie firmy nedisponujú takými rozsiahlymi zdrojmi ako veľké globálne spoločnosti, využívajú dôverné a cenné informácie, ktoré treba chrániť. Vo firmách, ktoré nemajú vlastných bezpečnostných expertov, riešia dilemu, ako zabezpečiť svoje IT prostredie pred potenciálnymi hrozbami a ako riešiť prípadné bezpečnostné incidenty. Hlavne malé firmy sú v mnohých prípadoch bezbranné z dôvodu nedostatku odborných znalostí či kapacít. Ani zaužívaný reaktívny prístup na moderné hrozby nestačí, je potrebné zavádzať proaktívne preventívne opatrenia, pretože kybernetickí zločinci sú čoraz sofistikovanejší v prenikaní do firemných sietí. Nie každá firma má však kapacity na to, aby jej bezpečnostné opatrenia držali krok s čoraz sofistikovanejšími kybernetickými hrozbami. Úmyselne spomíname kapacity, nie prostriedky, pretože aj firmy, ktoré sú ochotné investovať do vlastného bezpečnostného tímu, môžu mať problém skutočne získať kvalifikovaných zamestnancov.

Riešením je zveriť zabezpečenie IT infraštruktúry skúseným špecialistom formou outsourcingu. Spravované bezpečnostné riešenia typu MDR (Managed Detection and Response) poskytujú odborné monitorovanie a reakciu na hrozby externou firmou bez potreby vlastného IT personálu. MDR je moderný spôsob zabezpečenia firemných IT systémov, ktorý sa zameriava na proaktívne detegovanie, reagovanie a predchádzanie kybernetickým hrozbám. Poskytuje nepretržité monitorovanie a analýzu sieťovej a systémovej aktivity, čo umožňuje včasné odhalenie podozrivej alebo škodlivej činnosti. Tento prístup zabezpečuje, že potenciálne hrozby sú identifikované skôr, než môžu spôsobiť významné škody. V súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou poskytovanou formou služby sa využíva aj MSSP (Managed Security Service Provider), teda poskytovateľ spravovaných bezpečnostných služieb. Tieto služby sú však koncipované tak, aby boli reaktívne a zameriavali sa na zraniteľné miesta. Služby MDR sa zameriavajú viac na detekciu, reakciu a vyhľadávanie hrozieb. Inak povedané, MSSP rozpoznajú bezpečnostné problémy, ale nie sú schopné odhaliť podrobnosti o hrozbe, ktoré poskytujú služby MDR. MDR zahŕňa nielen technologické riešenia, ale aj ľudský prvok. Zákazníci majú prístup ku skupine bezpečnostných špecialistov poskytovateľa služby, ktorí sú zodpovední za monitorovanie sietí, analýzu incidentov a včasné reagovanie. Častým problémom sú nejednoznačné bezpečnostné upozornenia, ktoré sa nedajú presne identifikovať ako hrozba a musia sa kontrolovať individuálne. To zahŕňa aj koreláciu čiže hľadanie súvislostí, pretože aj upozornenia na zdanlivo nevýznamné problémy môžu indikovať rozsiahly prebiehajúci útok.

Podobne ako pri iných službách aj v prípade MDR je dôležité vybrať renomovaného poskytovateľa, ktorý má k dispozícii tímy bezpečnostných analytikov a hlavne dlhoročné skúsenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Poskytovateľ služby by mal využívať najnovšie technológie a nástroje na detekciu hrozieb vrátane AI strojového učenia. Dôležité kritérium je, aby sa služby poskytovateľa MDR dali ľahko integrovať do vašej súčasnej IT infraštruktúry.

Služba ESET MDR je primárne určená pre malé a stredné firmy. Zabezpečuje monitorovanie firemných IT systémov a sietí, odhaľovanie a vyhľadávanie hrozieb, včasnú reakciu na incidenty a účinné techniky detekcie a reakcie. Služba je dostupná ako doplnok k riešeniam ESET PROTECT Enterprise a ESET PROTECT Elite. Je navrhnutá tak, aby odborníci zo spoločnosti ESET okamžite vyšetrili bezpečnostné incidenty, prerušili všetky škodlivé aktivity a zastavili útočníkov. Je prispôsobená na riešenie výziev v hybridných pracovných prostrediach prostredníctvom vyhľadávania hrozieb, ich monitorovania a reakcie na ne, ako aj zavádzania spoľahlivých bezpečnostných opatrení, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníkov spomedzi malých a stredných firiem. Služba je špeciálne prispôsobená zložitým podmienkam hybridných pracovných prostredí, zameriava sa na vyhľadávanie hrozieb (threat hunting), ich monitorovanie (threat monitoring) a reakciu na ne, čím zaisťuje implementáciu účinných bezpečnostných opatrení prispôsobených zákazníkom rôznych veľkostí s odlišnými úrovňami vyspelosti zabezpečenia. ESET na tento účel využíva vlastné inovatívne bezpečnostné technológie na zber dát, najmä z oblastí, ktoré sú vystavené útokom sofistikovaných skupín kybernetických zločincov. Na zaistenie účinnej ochrany pred hrozbami majú zákazníci prístup aj ku knižnici príznakov podozrivého správania a možnosť vytvárať vlastné vzorce pravidiel, ktoré spúšťajú príslušné akcie v odpovedi na konkrétne detekcie aj podozrivé správanie, spustiteľné súbory a procesy. Tím MDR v prípade incidentu dokáže izolovať napadnuté systémy, eliminovať hrozby a zabezpečiť, aby boli systémy obnovené do bezpečného stavu s minimálnym prerušením prevádzky.

Firmy využívajúce túto službu zverujú správu rozšírenej detekcie a reakcie (XDR) či analýzu najnovších hrozieb skúseným expertom zo spoločnosti ESET. Preto na efektívne využívanie pokročilých bezpečnostných nástrojov nepotrebujú vlastné kapacity. Aj keby malá či stredná firme zamestnávala bezpečnostných expertov, ich skúsenosti týkajúce sa proaktívnych analýz a hlavne bezprostrednej a účinnej reakcie na incidenty sa nedajú porovnávať s expertmi, ktorí takéto prípady riešia na dennej báze. Pri využívaní služby ESET MDR sa interné bezpečnostné tímy firiem môžu sústrediť na strategické iniciatívy.

Služba ESET MDR kombinuje možnosti automatizácie s využitím umelej inteligencie, odborné znalosti a komplexné informácie o hrozbách na zaistenie bezkonkurenčnej detekcie hrozieb a reakcie na incidenty. Služba uľahčuje dodržiavanie právnych predpisov a pomáha firmám zaistiť kontrolné mechanizmy digitálnej bezpečnosti, ktoré sú kľúčovou podmienkou poistného krytia.

Služby MDR presahujú rámec bežných bezpečnostných opatrení, keďže aktívne vyhľadávajú a identifikujú potenciálne hrozby skôr, ako môžu spôsobiť škody. Sú prispôsobené na odhaľovanie narušení zabezpečenia v rámci komplexného prostredia hybridnej práce a na zlepšenie schopností účinne reagovať na vyvíjajúce sa kybernetické hrozby, ako je napríklad ransomvér ako služba (RaaS). Služby sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili špecifickým potrebám a požiadavkám každej firmy bez ohľadu na veľkosť, odvetvie alebo špecifické bezpečnostné výzvy, MDR môže poskytnúť prispôsobené riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje individuálnym potrebám firiem a organizácií. Využitím týchto služieb môžu firmy výrazne znížiť náklady spojené s nákupom, implementáciou a správou bezpečnostnej infraštruktúry a softvéru. Takisto odpadá nutnosť neustáleho školenia interného personálu ohľadne najnovších bezpečnostných hrozieb a technológií.

Služby MDR poskytujú alternatívu k zaisteniu IT bezpečnosti interným tímom. V konečnom dôsledku je nielen účinnejšia, ale aj ekonomicky výhodnejšia, pretože úroveň podnikového monitorovania, detekcie a analýzy hrozieb drží krok s modernými hrozbami.

ESET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať