SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Solárna energia pre domácnosti

0
Solárna energia je jeden z najdostupnejších obnoviteľných zdrojov energie. Na zemský povrch dopadá 20 000-krát viac slnečnej energie, než je súčasná energetická spotreba ľudstva. Na rozdiel od neobnoviteľných zásob fosílnych palív, ktorých spaľovanie navyše veľmi negatívne vplýva na životné prostredie, zásoba slnečnej energie je nevyčerpateľná. Na rozdiel od koncentrovanej energie fosílnych palív, prípadne energie z jadra má slnečná energia malú hustotu a v prípade premeny slnečnej energie na elektrickú vo fotovoltických systémoch dochádza k nesúladu časových harmonogramov produkcie a spotreby, takže treba vyriešiť skladovanie energie. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}  Energetická bilancia v priebehu roka V našich končinách môžeme počítať s priemernou dobou slnečného svitu 1600 – 2000 hodín ročne. Počas približne 2/3 dní v roku možno počas dňa využiť solárne kolektory na ohrev vody alebo fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie. Priemerný letný deň je k dispozícii 6 hodí ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať