SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Solárne panely verzus výsadba lesov: Čo rýchlejšie znižuje klimatické zmeny?

1

Podľa novej štúdie fotovoltické polia prekonávajú zalesňovanie ako globálnu stratégiu zmierňovania klimatických zmien. Lesy zmierňujú klimatické zmeny sekvestráciou uhlíka. Fotovoltická energia zmierňuje klimatické zmeny tým, že nahrádza fosílne palivá. Obidve však zvyšujú globálnu tepelnú záťaž, pretože spôsobujú, že povrch pôdy je tmavší, a tak absorbuje teplo. Rafael Stern, Jonathan Muller a ich kolegovia skúmali, ktoré využitie pôdy – na stromy alebo pre solárne panely – rýchlejšie kompenzuje zvýšené teplo, produkované v dôsledku stmavnutia povrchu.

Autori merali povrchové albedo na solárnom poli vo veľmi suchej oblasti v údolí Arava v Izraeli. Údaje týkajúce sa zalesňovania boli namerané na výskumnej stanici v lese Yatir na severnom okraji púšte Negev. Autori použili tieto údaje na výpočet času potrebného na dosiahnutie rovnováhy medzi pozitívnym radiačným pôsobením v dôsledku zníženého albeda a negatívnym radiačným pôsobením v dôsledku potlačenia emisií uhlíka pri výrobe elektrickej energie z fotovoltických elektrární alebo sekvestrácii uhlíka lesmi.

Zistili, že v danej oblasti fotovoltické polia začnú poskytovať výhody zmierňovania zmeny klímy približne po 2,5 roku, čo je viac ako päťdesiatkrát rýchlejšie ako v prípade zalesňovania. Vo vlhkých krajinách to netrvá tak dlho, ale solárne panely sú aj tam výhodnejšie. Autori však poznamenávajú, že lesy poskytujú mnoho ďalších výhod mimo rámca zmierňovania klimatických zmien.

Zdroj: eurasiareview.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

Geografia reakcia na: Solárne panely verzus výsadba lesov: Čo rýchlejšie znižuje klimatické zmeny?

25.11.2023 18:11
Výsadba a údržba lesa v Judei plnej púští, polopúští a prostej lesob bude vždy drahšia ako nejaké kusy umelého materiálu.

Nuž, ale článok nás nabáda k tomu aby sme uverili Že je napríklad aj v našej krajine výhodnejšie aby sme zrušili zeleň z obytných zón, a nahradili ju technikou. To určite pomôže aj ku udržaniu príjemnej klímy. Ďakujeme pán redaktor, toto dáva zmysel.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať