CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Spoločnosť SAP oznámila výsledky za tretí štvrťrok 2017

Tlačové správy
0

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za tretí štvrťrok 2017.

  • biznis digitálneho jadra prudko rastie s viac ako 6 900 zákazníkmi S/4 HANA, čo predstavuje približne 70-percentný medziročný nárast
  • silný výkon pokračuje napriek výrazným menovým turbulenciám
  • príjmy zo softvéru sú stabilné (IFRS), podľa non-IFRS nárast o 3 %
  • nárast pri predplatnom cloudu a podpory o 22 % (IFRS) a o 27 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze)
  • zisk na akciu vzrástol o 35 % (IFRS) a o 10 % (non-IFRS)
  • zámer spätne odkúpiť akcie v hodnote 500 miliónov eur do konca roka pokračuje podľa plánu, v treťom štvrťroku bol odkup hodnoty 288 miliónov eur

Významné obchodné udalosti

Finančné ukazovatele
Tretí štvrťrok 2017

Rýchly rast príjmov z cloudu pokračoval aj v treťom štvrťroku. Nové objednávky cloudu narástli v Q3 o 14 % (o 19 % pri fixnom menovom kurze) a dosiahli 302 miliónov eur. Predplatné cloudu a podpory, účtované podľa IFRS štandardov, narástlo medziročne o 22 % na 937 miliónov eur. Predplatné cloudu a podpory, účtované podľa non-IFRS štandardov, narástlo medziročne o 22 % (27 % pri fixnom menovom kurze) na 938 miliónov eur. Príjem zo softvéru, podľa IFRS i non-IFRS štandardov bol medziročne stabilný a dosiahol 1,03 miliardy eur (nárast o 3 % pri fixnom menovom kurze.) Nové objednávky cloudu a softvérových licencií stúpli v treťom štvrťroku medziročne o 15 %. Príjem z cloudu a softvéru podľa IFRS i non-IFRS štandardov dosiahol 4,66 miliardy eur, čo je nárast o 5 % (o 8 % pri fixnom menovom kurze). „Predvídateľný príjem“, čiže spolu príjmy z predplatného cloudu a podpory dosiahli 65 % celkových príjmov, čo je medziročný nárast o 1 percentuálny bod.

Prevádzkový zisk podľa IFRS štandardov zaznamenal 19 % nárast na 1,3 miliardy eur. Prevádzkový zisk podľa non-IFRS štandardov bol stabilný pri hodnote 1,64 miliardy eur (nárast o 4 % pri fixnom menovom kurze). Zisk na akciu podľa IFRS vzrástol o 35 % na 0,82 eura. Zisk na akciu podľa non-IFRS vzrástol o 10 % na 1,01 eura.

Prevádzkový cash flow bol za prvých deväť mesiacov 4,13 miliardy, čo je 14 % medziročný nárast. Voľný cash flow narástol medziročne o 7 % na 3,16 miliardy eur. Čistý dlh na konci štvrťroka dosiahol 1,71 miliardy, čo je medziročné zlepšenie o 2 miliardy.

Silný rast a tvorba hotovosti poskytujú spoločnosti SAP výraznú flexibilitu pri alokácii kapitálu, ktorej cieľom je zvýšenie hodnoty pre akcionárov. V súlade s oznámením spoločnosť v druhom štvrťroku pokračuje v pláne spätne odkúpiť akcie za 500 miliónov eur. Ku koncu tretieho kvartálu spoločnosť zatiaľ odkúpila akcie v hodnote 288 miliónov eur.

SAP S/4 HANA
Počet zákazníkov SAP S/4 HANA narástol medziročne o približne 70 % na vyše 6 900. V treťom štvrťroku podpísalo zmluvu ďalších 600 zákazníkov, z toho viac ako 40 % bolo nových.

Manažment ľudského kapitálu
Riešeniami SuccessFactors a Fieldglass ponúka SAP úplný manažment pracovnej sily, či už trvalej alebo dočasnej. Obe riešenia sú lokalizované pre 84 krajín a do 42 jazykov. SuccessFactors Employee Central, čo je základ ponuky v tejto oblasti, mal ku koncu tretieho štvrťroka viac ako 2-tisíc zákazníkov. V správe spoločnosti Forrester Research Inc Forrester Wave: SaaS Human Resource Management Systems, Q3 2017 bol SAP SuccessFactors označený za lídra.

Zapojenie zákazníkov a obchod
Riešenia spoločnosti SAP pre zapojenie zákazníkov a obchod v treťom štvrťroku znova dosiahli dvojciferný nárast nových objednávok cloudu a príjmov zo softvéru. V septembri spoločnosť SAP oznámila akvizíciu spoločnosti Gigya. To firmám umožní lepšie spravovať profily zákazníkov a nastavenia súhlasu, pričom zákazníci budú mať plnú kontrolu nad svojimi dátami.

Obchodné siete
V sieti Ariba zobchodujú ročne približne tri milióny spoločností vo viac ako 180 krajinách vyše bilión dolárov v tovare a službách. Concur pomáha takmer 50 miliónom koncových používateľom bez námahy spracovať svoje cestovné a iné výdavky. S riešením SAP Fieldglass zákazníci manažujú viac ako 3,9 milióna flexibilných zamestnancov vo viac ako 180 krajinách. Celkové príjmy v segmente obchodných sietí narástli v treťom štvrťroku  o 19 % na 578 miliónov eur pri fixnom menovom kurze.

Regionálne výsledky
SAP dosiahol silné výsledky v regióne EMEA, keď príjmy z cloudu a softvéru narástli o 8 % (IFRS) a 9 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z predplatného cloudu a podpory stúpli o 42 % (IFRS) a 46 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), s mimoriadne silným štvrťrokom najmä v Nemecku a Španielsku. SAP dosiahol silný dvojciferný rast príjmov zo softvéru v Nemecku, Rusku a regióne Blízkeho východu a Afriky.

Výhľad na rok 2017

SAP SE zvyšuje svoj výhľad na rok 2017

  • na základe silného tempa rastu v cloude spoločnosť naďalej očakáva non-IFRS príjmy z cloudu a podpory za celý rok 2017 v rozmedzí od 3,8 miliardy eur do 4,0 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2016: 2,99 miliardy)
  • na základe rastúceho záujmu o S/4 HANA a Digitálnu biznis platformu teraz spoločnosť očakáva nárast non-IFRS príjmov z cloudu a softvéru za celý rok 2017 o 7 až 8,5 % pri fixnom menovom kurze (2016: 18,43 miliardy eur). Spodná hranica intervalu bola doteraz 6,5 %.
  • SAP očakáva celkové non-IFRS príjmy v rozmedzí od 23,4 miliardy eur do 23,8 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2016: 22,07 miliardy eur). Doterajší interval bol 23,3 miliardy – 23,7 miliardy pri fixnom menovom kurze.
  • spoločnosť predpokladá non-IFRS celoročný prevádzkový zisk v intervale od 6,85 miliardy eur do 7 miliárd eur pri fixnom menovom kurze (2016: 6,63 miliardy eur). Spodná hranica intervalu bola doteraz 6,8 miliardy eur.

Hoci výhľad na celý rok 2017 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov. Ak kurzy zostanú po zvyšok roka na priemernej hodnote zo septembra, spoločnosť predpokladá, že mieru rastu non-IFRS príjmov z cloudu a softvéru a non-IFRS prevádzkového zisku v štvrtom štvrťroku kurzy ovplyvnia negatívne v rozsahu -5 až -8 percentuálnych bodov (-1 až -3 percentuálne body za celý rok 2017). SAP teraz očakáva celoročné daňové sadzby (IFRS aj non-IFRS) pod predchádzajúcim výhľadom. Predchádzajúci výhľad pre efektívnu daňovú sadzbu (IFRS) bol 26 až 27 % (2016: 25,3 %). Pokles v porovnaní s predchádzajúcim výhľadom je výsledkom najmä jednorazového daňového benefitu, týkajúceho sa prevodu práv duševného vlastníctva v rámci skupiny, ktorý sa očakáva v štvrtom štvrťroku. Hneď ako bude možné určiť jeho dopad, spoločnosť aktualizuje výhľad efektívnej daňovej sadzby.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center.

SAP

Všetky autorove články
SAP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať