PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Stanovisko podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k Výsledku prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska

Tlačové správy
0

„Výsledky prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska sú plne v súlade s aktivitami úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Uviedol to podpredseda vlády Peter Pellegrini v reakcii na výsledky prieskumu. Podnikatelia v ňom považujú za najviac potrebné, aby sa obmedzilo dokladanie potvrdení úradom a obmedzilo sa opakované dokladanie osobných či firemných údajov a listín.

„Na našom úrade sme presne trafili klinec po hlavičke. Do legislatívneho procesu sme predložili zákon, ktorý odstraňuje povinnosť prinášať na úrady rôzne typy potvrdení – výpis z listu vlastníctva, z obchodného registra, živnostenského registra a výpis z registra trestov. Všetky tieto údaje štát k dispozícií v reálnom čase má  a úrady si ich po integrácií na registre budú môcť získavať sami. Nevidím žiadny dôvod, aby nám občania či firmy takéto dokumenty, častokrát aj niekoľkokrát za rok, museli nosiť osobne,“ uviedol P. Pellegrini. Zákon by mal začať platiť v prvej polovici budúceho roka.

Ide o prvý krok z celého radu opatrení, ktoré postupne majú prispieť k naplneniu princípu jedenkrát a dosť. Ten hovorí, že pokiaľ štát už o občanovi alebo firme nejaký údaj má, nebude ho viac vyžadovať, ale si ho získa sám.  Podobné odbúranie papierovania už ÚPVII nedávno predstavil aj pri elektronickom podávaní žiadostí o eurofondy v jeho systéme ITMS 2014+. Počet povinných príloh k žiadosti o príspevok sa výrazne znížil. Kým doteraz musel žiadateľ ako povinné prílohy žiadosti o NFP predkladať viaceré potvrdenia od štátnych orgánov a inštitúcií (napríklad daňového úradu, od všetkých zdravotných poisťovní, či Sociálnej poisťovne), po novom si tieto údaje budú získavať riadiace orgány priamo z dostupných registrov a nebudú tým obťažovať samotných žiadateľov.

Úrad podpredsedu vlády bude v priebehu nasledujúcich mesiacov predstavovať aj ďalšie opatrenia, ktoré by mohli pomôcť znížiť rozbujnenú byrokraciu na Slovensku.“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
Pellegrini

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať