TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

Stratégia zálohovania na NAS Synology pre malé firmy, freelancerov a home office

Bezpečnosť
0

Na úvod predstavíme stratégiu a postup, ktorý pri zálohovaní dôležitých údajov, dokumentov a multimediálnych súborov využívame v redakcii. Dodržiavame osvedčenú stratégiu 3-2-1, teda tri kópie údajov, na dvoch médiá úložiska, z toho jedna kópia v inej lokalite. Pri dodržiavaní tejto stratégie dokážete obnoviť údaje nielen v prípade havárie zariadenia, ale aj v prípade živelnej udalosti, keďže jedna kópia zálohy sa nachádza inde. Využívame balíky Active Backup for Business a Snapshot Replication. Ak máte k dispozícii len jedno zariadenie NAS, môžete pomocou služby Hyper Backup zálohovať údaje na iné médium alebo do cloudových úložných priestorov, napríklad priamo do Synology C2 Storage

Video

Ja pracujem väčšinou formou Home Office a doma na ukladanie dokumentov a automatické zálohy využívam štvoršachtový NAS Synology ds 920+ na ktorom mám vytvorené dva diskové zväzky. Prvý je tvorený dvomi diskami WD Red, každý s kapacitou 2 TB, pričom tento zväzok je nakonfigurovaný ako SHR (Synology Hybrid Raid), pričom disky sú zrkadlené, takže celková kapacita zväzku je 2TB a aj v prípade hardvérovej poruchy niektorého z diskov zostanú údaje zachované.

Nakoľko NAS používame aj ako domáce multimediálne centrum, druhý zväzok obsahuje dva disky, každý s kapacitou 14 TB. Zväzok je nakonfigurovaný ako RAID0, to znamená, že kapacita zväzku je 28 TB, ale v prípade poruchy niektorého disku sú všetky údaje stratené. Na disku máme uložené hlavne videá v 4K rozlíšení a hudbu v Hi-Res kvalite nakúpenú na serveroch typu supraphon.cz, prípadne získanú z vinylových platní, takže by sme ju vedeli bez problémov obnoviť.

Prácu formou replikácií pravidelne zálohujem na osemšachtový redakčný NAS Server Synology, takže dodržiavam pravidlo zálohovania v inej lokalite

Na videá demonštrujúce možnosti NAS využívam ešte dvojšachtový NAS Synology 220+, v ktorom mám len jeden disk. Dôvodom je, aby vo videách boli snímky obrazoviek s konfiguráciou cvičného a nie „ostrého“ redakčného NAS servera.

Využívam balíky Synology Active Backup for Business a Snapshot Replication. Obidva sú bezplatné, takže selé sofistikované zálohovanie mám len za cenu hardvéru, čiže NAS a diskov.

Active Backup for Business (ABB)  funguje ako centrálne miesto na správu záloh v rámci komplexnej IT infraštruktúry. Služba umožňuje zálohovanie údajov z počítačov a serverov so systémom Windows a taktiež zálohovanie virtuálnych počítačov v hypervisoroch založených na ESXi a Hyper-V a ďalších súborových serveroch súborov pomocou prispôsobiteľných politík zálohovania. ABB podporuje technológiu globálnej deduplikácie a prírastkového zálohovania, čo významne znižuje nároky na objem úložného priestoru a šírku pásma. Výhodou je aj jednoduchá ochrana veľkého množstva systémov pomocou globálnych profilov.

ABB poskytuje

  • Ochranu na úrovni systému
  • Centralizáciu zálohovania počítačov
  • Zálohovanie a správu počítačov so systémom Windows 7, 8.1, 10 a 11 z jedinej konzoly.
  • Úplné zálohovanie a obnovenie systému
  • Ochranu koncových bodov v prípade výpadku pomocou zálohovania na úrovni systému a úplného obnovenia systému zahŕňajúceho všetky aplikácie, nastavenia a dáta
  • Ochranu počítačov pred haváriou

Stratégia nasadenia v malých a stredných firmách

Nasadenie ABB vo firme je jednoduché, stačí do kompatibilných počítačov nasadiť aplikáciu Active Backup for Business Agent. Zálohy počítačov je potrebné naplánovať tak, aby sa spúšťali pri uzamknutej obrazovke, v čase odhlásenia alebo ako udalosť pri spustení. Vytvorením spúšťacieho média USB alebo ISO zaistíte možnosť vykonania obnovenia celého systému v koncových bodoch.

Pomocou technológií zálohovania firemnej triedy, ktoré maximalizujú kapacitu úložiska, dokážete znížiť náklady na úložisko. Ukladaním iba jednej inštancie duplicitných súborov obmedzíte priestor potrebný na zálohovanie viacerých počítačov.

Prírastkové zálohovanie využívajúce sledovanie zmien blokov CBT (Changed Block Tracking) šetrí šírku pásma, urýchľuje úlohy zálohovania a zlepšuje konzistenciu dát, pretože skopíruje iba rozdiel medzi predchádzajúcou zálohou a novou zálohou.

NAS môžete využiť aj na zdieľanie údajov pri tímovej spolupráci, alebo medzi pobočkami

Dodržiavanie stratégie zálohovania môžete zabezpečiť pomocou pravidiel. Nastavením šablón môžete na zariadení automaticky použiť frekvenciu zálohovania a zásady uchovávania informácií.

Všetky pracovné stanice je možné spravovať pomocou služby ABB. Stačí nakonfigurovať agenta služby ABB pomocou prihlasovacích údajov a potom ho hromadne nasadiť do pracovných staníc pomocou skupinových zásad Windows Active Directory. Režimy priebežného zálohovania automaticky zálohujú dáta aj od nových užívateľov bez toho, aby boli potrebné ďalšie úkony..

Obnovenie po prípadnom incidente je jednoduché a ak umožnite zamestnancom prístup k portálu, v ktorom môžu prechádzať zálohy a obnoviť súbory a zložky, ktoré potrebujú tak aj samoobslužné.

K dispozícii sú aj balíky a služby na zálohovanie Microsoft 365 a Google Workspace. Pomocou chránenej miestnej kópie údajov a možnosti ľahkého vykonania obnovenia v prípade neúmyselného odstránenia alebo škodlivých akcií účinne predchádzate narušeniu prevádzky firmy

Zálohovanie a replikácie do úložných priestorov verejných cloudových služieb

Synology C2 Backup

Služba Synology C2 Backup je zálohovacia služba v prostredí Synology C2 určená pre firemných aj pre domácich užívateľov. Uchovávaním ďalších kópií v službe Synology C2 pridáte dodatočnú vrstvu ochrany svojich dát. Službu môžete využiť napríklad v prípade ak nemáte možnosť mať NAS so zálohami v inej lokalite.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
NAS Synology zalohovanie snapshot replication Active Backup for Business

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať