SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Stredoškoláci riešili bezpečnostný incident na škole. Trénovali

Tlačové správy
0

Chýbajúcich učiteľov aj študijné odbory v kybernetickej bezpečnosti suplujú dobrovoľníci. Stredoškoláci učia spolužiakov, učiteľov, rodičov aj seniorov bezpečným návykom v digitálnom svete.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Tím učiteľov a doktorandov z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach už tretí rok rozvíja projekt Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie. Cieľom je vybudovanie komunity zloženej zo žiakov, učiteľov a lektorov.

Dobrovoľnícky projekt sa začína odbornou prípravou študentov stredných škôl. Študenti tu komunikujú so svojím mentorom a odborníkmi, zúčastňujú sa na workshopoch a prednáškach. Každý stredoškolský kybertím potom uskutočňuje aspoň tri aktivity. Samozrejmosťou je prednáška pre žiakov a učiteľov svojej školy a ďalšie aktivity si tím plánuje tak, aby aspoň jedna bola „v teréne“.

Stredoškolské kybertímy sa stretli (19. – 21. 4.) na druhom sústredení, ktoré je príležitosťou na výmenu skúseností a tréning spolupráce. Chlapci a dievčatá vo veku 15 – 18 rokov sú zo stredných škôl z Košíc, Michaloviec a Rožňavy.

Úlohou kybertímu bolo riešiť incident, keď škola podľahla ransomvérovému útoku. „Urobili sme simuláciu, že nastala kompromitácia webového sídla školy s exfiltráciou osobných údajov a došlo aj k vydieraniu,“ vysvetľuje Pavol Sokol. Študenti vytvorili šesť trojíc a následne pracovali pod dohľadom profesionálov z bezpečnostného tímu CSIRT-UPJŠ.

Súčasťou úloh bolo klasifikovať bezpečnostný incident, vyhodnotiť jeho dosah, skúmať stopy prostredníctvom nástrojov forenznej analýzy a na záver napísať správu pre vedenie školy aj pre médiá a vyplniť formulár na nahlasovanie bezpečnostných incidentov.

Aby študenti zvládli riešenie incidentu, absolvovali prednášky zo sociálneho inžinierstva, z ochrany osobných údajov, postupu pri riešení incidentov a základy technických analýz.

Súčasťou sústredenia bola aj ukážka tréningovej platformy, ktorá simuluje úlohy profesionálov z praxe. Študenti si skúsili aktuálnu kyberbezpečnostnú hru CyberGame a podľa slov lektorov ich najviac zaujala analýza otvorených zdrojov OSINT a kryptografia.

Existencia stredoškolských kybertímov by nebola možná bez zanietenia učiteľov na stredných školách a podpory samotnej školy. „Vidíme rastúci záujem škôl aj študentov o kyberbezpečnosť. Projektom prešla už viac ako stovka študentov a vždy nás poteší, ak chcú školy pomáhať pri šírení a zvyšovaní bezpečnostného povedomia. Ďakujeme všetkým učiteľom, lektorom a vedeniu škôl,“ prízvukuje Pavol Sokol.

Na aktuálnom projekte Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie sa zúčastňuje tridsaťjeden žiakov a šesť učiteľov.

Sústredenie pre stredoškolské kybertímy bolo organizované s finančnou podporou spoločnosti ESET.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať