HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Štúdia: Rozmach zdieľanej ekonomiky nepôjde bez technologického pokroku, zapojenia užívateľov a posilnenia dôvery

Tlačové správy
0

Zdieľaná ekonomika sa nemôže ďalej úspešne rozvíjať bez technologického pokroku, zapojenia skúseností zákazníkov a posilnenia dôveryhodnosti a transparentnosti. Podmienky ďalšieho rozvoja zhrnula štúdia spoločnosti Mastercard, nazvaná The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth (Zdieľaná ekonomika: Porozumenie príležitostí pre rast).

Zdieľaná ekonomika je súčasným rýchlo rastúcim fenoménom, ktorý umožňuje jednotlivcom zdieľať ubytovanie, dopravu, nákup a predaj tovaru, odborné služby na objednávku či prenajímať tovar. Zdieľanú ekonomiku pozná polovica Európanov a každý šiesty ju aj vyskúšal, zistil Eurobarometer. „Zdieľaná ekonomika zažíva obrovský rozmach a prináša zásadnú zmenu spôsobu, akým fungujú služby a predaj tovaru,“ hovorí Ann Cairns, prezidentka spoločnosti Mastercard pre medzinárodné trhy.

Na budúci vývoj zdieľanej ekonomiky budú mať podľa štúdie zásadný dopad tri vzájomne prepojené oblasti:

1. Technologický pokrok – podmienka vyššej hodnoty pre spotrebiteľov
S príchodom nových možností v dostupnosti získajú spotrebitelia aj firmy vyššiu hodnotu. Túto širšiu dostupnosť umožní rozvoj technológií, čo povedie k zvyšovaniu získanej hodnoty, vďaka vyššej miere využívania a znižovania nákladov na prístup. Príkladom je technológia Blockchain, internet vecí (IoT) či umelá inteligencia (AI), ktorých plné využitie môže spôsobiť posun od pasívneho k aktívnemu: bude vzájomne prepojených stále viac predmetov aj ľudí, a spolu s tým sa budú rozširovať možnosti zdieľania aj prínosy tejto dostupnosti.

2. Väčšia dôveryhodnosť a transparentnosť
Dôvera zostáva zásadným predpokladom zdieľanej ekonomiky. Prirodzene sa bude zvyšovať v závislosti na tom, ako sa bude zdieľaná ekonomika rozrastať a ľudia si zvyknú využívať produkty a služby, ktoré so sebou zdieľaná ekonomika prináša. Skutočnú dôveryhodnosť však možno dosiahnuť len pomocou lepšej regulácie a pokrokom v technológiách. Spoločnosť sa prispôsobuje novým obchodným modelom, a spolu s tým sa bude musieť regulácia premeniť z reaktívnej na proaktívnu, aby dokázala lepšie chrániť spotrebiteľov, poskytovateľov aj samotné platformy zdieľanej ekonomiky. Nie len, že takáto regulácia bude poskytovať sociálnu poistku, ale umožní taktiež regulátorom ťažiť z hodnôt, ktoré svojou činnosťou vytvorí.

3. Širšie a aktívnejšie zapojenie užívateľov
Rozšírený užívateľský zážitok má pre rast a rozvoj zdieľanej ekonomiky zásadný význam. Pre lídrov v odbore je nevyhnutný preto, aby dokázali pritiahnuť zákazníkov a naďalej zachovávať a rozvíjať svoju legitimitu. Aby sa tak stalo, musia platformy zdieľanej ekonomiky prijať spätnú väzbu od verejnosti, poskytovať bezproblémové transakcie, preniesť kontrolu nad osobnými dátami na jednotlivca a bez ohľadu na technologický pokrok nikdy nestratiť svoj ľudský prístup.

Spoločnosť Mastercard sa snaží o to, aby všetky jej produkty, riešenia a služby boli dostupné v rovnakom digitálnom priestore, kde sa pohybujú ich užívatelia po celom svete. Vytvára preto bohaté, inovatívne, jednoducho použiteľné a bezpečné spôsoby odosielania aj prijímania platieb, prostredníctvom všetkých dostupných kanálov a zariadení. Prispieva tak k vytvoreniu novej definície celosvetového obchodu.

Supreme

Všetky autorove články
ekonomika Mastercard

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať