SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Tachyum a Technická univerzita v Košiciach podpísali memorandum porozumení a spolupráci

Tlačové správy
0

Bratislava, 21. decembra, 2021 – Spoločnosť Tachyum dnes oznámila, že uzavrela dohodu s ďalšou významnou univerzitou na Slovensku. Spoločnosť Tachyum bude spolupracovať s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) na optimalizácii superpočítačov a energeticky efektívnych dátových centier,  vedeckom výskume a inováciách v oblasti a spracovania veľkých dát (Big Data) a umelej inteligencie (Artificial Intelligence). Študenti a učitelia dostanú pre vybrané projekty prístup k emulačnému systému čipu Tachyum Prodigy.

 „Podpísanie memoranda o spolupráci so spoločnosťou Tachyum je vynikajúcim signálom a inšpirujúcim príkladom pre našich študentov a pedagógov minimálne z dvoch hľadísk. V prvom rade sme hrdí na to, že zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum Radoslav Danilák je úspešným absolventom Technickej univerzity v Košiciach, čo, pevne veríme, svedčí o kvalitnej práci našich pedagógov. Vynikajúce výsledky Dr. Daniláka na svetovej úrovni jednoznačne budú našich študentov motivovať k ešte výraznejšiemu úsiliu dosiahnuť podobný úspech a splniť si svoj vlastný sen,“ povedal profesor Anton Čižmár, prorektor TUKE pre inovácie a transfer technológií. „Po druhé je to ohromná príležitosť pre nás všetkých na univerzite spolupracovať so spoločnosťou Tachyum v takých atraktívnych oblastiach, ako sú Big Data, AI či oblasť výkonných superpočítačov, a takto využiť potenciál a vedomosti našich študentov pre konkrétne aplikácie. K tomuto snaženiu nepochybne prispeje svojou infraštruktúrou a výskumnými laboratóriami aj náš univerzitný vedecký park Technicom, ktorý je centrom inovačného ekosystému v regióne”. 

Dohoda bola podpísaná počas pobytu Dr. Daniláka na Slovensku. „Naozaj s úprimnou radosťou som v posledných rokoch sledoval informácie v médiách o Radoslavovi Danilákovi ako o jednom z najuznávanejších svetových hardvérových architektov,“ povedal doc. Ing. František Jakab, PhD. z Katedry počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky a riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, TUKE. „Vidím ho, ako spolu stojíme pred dverami kancelárie profesora Jelšinu, ktorý viedol predmet počítačových architektúr. Pamätám si, ako Radoslav držal v rukách výkresy s riešením architektúry špeciálneho aritmetického koprocesora, ktorého riešenie chcel profesorovi ukázať a ktoré predtým ukázal a detailne popísal mne. Preto som sa naozaj potešil, keď som mal možnosť Radoslava s jeho tímom osobne privítať u mňa v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM TUKE a diskutovať s ním o jeho ďalších zámeroch a príležitostiach pre spoluprácu s Technickou univerzitou.“

TUKE je známa svojimi vynikajúcimi inžinierskymi a technologickými odbormi. Spoločnosť Tachyum poskytuje talentovaným učiteľom a študentom možnosť pracovať s najnovšími svetovými HPC technológiami (High Performance Computing, vysokovýkonné výpočty) v rámci open source verejných projektov a vedeckovýskumných aktivít, ako aj aktívne sa zapájať do budovania superpočítačových centier.

 „Na Slovensku nie je veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú mikroelektrotechnikou alebo čipovou architektúrou. V Košiciach sú talenty svetového formátu, ktoré sa nechcú sťahovať do Bratislavy, preto je pre nás veľmi dôležité spolupracovať s touto komunitou a pomáhať im realizovať ich potenciál,” povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. „Očakávame, že naša vzájomná spolupráca podporí rast tejto komunity.”

Zoznam všetkých partnerských univerzít možno nájsť na https://www.tachyum.com/resources/partners.

###

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

 

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum prináša zmenu na trhy umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier s prvým univerzálnym procesorom na svete Prodigy, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na jednej hardvérovej infraštruktúre, čo spoločnostiam ušetrí miliardy dolárov ročne. Plne funkčný emulačný systém Prodigy je aktuálne k dispozícii vybraným zákazníkom a partnerom na včasné testovanie a vývoj softvéru. Keďže dátové centrá v súčasnosti spotrebovávajú viac ako tri percentá elektriny planéty, a predpokladá sa, že do roku 2025 to bude 10%, procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou je veľmi dôležitý, ak chceme pokračovať v zdvojnásobovaní kapacity dátových centier každé štyri roky. Spoločnosť Tachyum, ktorú založil ako spoluzakladateľ Dr. Radoslav Danilák, smeruje k odoslaniu čipu do výroby, tzv. tape out, v druhom štvrťroku 2022, pričom softvérové emulácie a emulátor založený na FPGA, na ktorom beží natívny Linux, sú k dispozícii prvým používateľom. Spoločnosť v roku 2022 vybuduje v EÚ s čipmi Prodigy najrýchlejší superpočítač na svete s výkonom 64 exaflopov (64 miliárd miliárd operácií za sekundu). Spoločnosť Tachyum má pracoviská v USA a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte https://www.tachyum.com/.

 

O Tachyum Prodigy

Prodigy má potenciál dosiahnuť bezkonkurenčnú výpočtovú rýchlosť a obrovskú úsporu energie pre hyperškálové prostredia, OEM, telekomunikácie, privátny cloud a vládne trhy. Desaťnásobne nižšia spotreba energie jadra procesora Prodigy dramaticky zníži uhlíkové emisie spojené s využívaním dátových centier. Trikrát nižšie náklady čipu Prodigy (pri rovnakom výkone) sa tiež premietnu do ročných úspor v miliardách dolárov pre tzv. hyperscalerov, ako sú Google, Facebook, Amazon a Alibaba. 

 

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio-AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

 

Tachyum

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať