SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Tachyum má za sebou úspešný rok. V roku 2023 ju čaká ďalšie kolo financovania a masová produkcia

Tlačové správy
0

Spoločnosť Tachyum™ pred vstupom do komerčnej fázy bilancuje rok 2022, v ktorom dosiahla viacero významných pokrokov vrátane svetového predstavenia technických detailov čipu Prodigy®, prvého univerzálneho procesora pre vysokovýkonné výpočty (HPC).  V uplynulom roku tiež uzavrela viac ako tucet komerčných partnerstiev. Startup sa tak efektívne posunul na vedúcu pozíciu v oblasti polovodičov.

Rok 2022 bol pre spoločnosť predovšetkým v znamení predstavenia svojho vlajkového produktu na komerčnom trhu. Procesor Prodigy dosahuje v testoch výrazne lepšie výsledky ako v súčasnosti dostupné najvýkonnejšie procesory na trhoch hyperškálových dátových centier, HPC a AI (Artificial Intelligence, umelá inteligencia). S vyšším výkonom, ako aj výkonom v prepočte na dolár a watt dáva procesor Prodigy možnosť postaviť najrýchlejší AI superpočítač na svete, ktorý je momentálne v štádiu plánovania.

SAMSUNG 042024 Advertisement  

Spoločnosť Tachyum podpísala 14 dôležitých dohôd s prestížnymi univerzitami, výskumnými inštitúciami a inovatívnymi spoločnosťami, ako sú Fakulta informačných technológií Českej technickej univerzity v Prahe, Kempelenov inštitút inteligentných technológií, firmy M Computers, Picacity, MatLogica, a Cologne Chip či superpočítačové centrum LuxProvide S.A., ktoré obsluhuje superpočítač Meluxina. Nové dohody s ďalšími organizáciami prebiehajú.

Technické pokroky

Predstavenie technických detailov čipu Prodigy nasledovalo po úspešnom zavŕšení predprodukčnej fázy a vstupe do fázy testovania hardvéru a softvéru pre zabezpečenie kvality (Quality Assurance, QA) na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA). Počas roku 2022 spoločnosť Tachyum zdarne predviedla  integráciu čipu Prodigy s hlavnými platformami na riešenie viacerých zákazníckych potrieb. Ide o operačný systém FreeBSD, bezpečnostnú architektúru pre operačný systém Linux Security-Enhanced Linux (SELinux), virtualizáciu hypervízora KVM (Kernel-based Virtual Machine) a natívnu platformu Docker v programovacom jazyku Go (Golang).

Softvérový tím Tachyum dosiahol pokroky v zdokonalení softvérového ekosystému. Patrí sem vylepšenie náhrady firmvéru BIOS (Basic Input Output System) systémom založeným na špecifikácii UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), a pridanie najnovších verzií emulátora QEMU a GCC (GNU Compiler Collection). Tieto vylepšenia umožňujú rýchlu a bezproblémovú integráciu technológií dátových centier do prostredí postavených na riešení Tachyum.

Spoločnosť Tachyum dokončila finálnu časť svojho základného softvérového balíka, ktorou je spustenie BMC (Baseboard Management Controller) na emulačnom systéme Prodigy. Tento krok umožňuje firme poskytnúť OEM (Original Equipment Manufacturer) a ODM (Original Design Manufacturer) partnerom a systémovým integrátorom kompletný balík softvéru a firmvéru, a slúži ako kľúčový komponent pripravovaného štvor-soketového referenčného dizajnu Tachyum Prodigy.

V hardvérovej oblasti spoločnosť Tachyum od základov vybudovala vlastnú jednotku s pohyblivou rádovou čiarkou (FPU, Floating-Point Unit), ktorá je kompatibilná so štandardmi IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers je najväčšia technická odborná organizácia na svete v oblasti rozvoja elektroniky) a je jednou z najpokročilejších na svete pri najvyšších frekvenciách. Firma urobila dôležitý krok k spusteniu aplikácií v interaktívnom móde Linux na prototype Prodigy postavenom na programovateľných hradlových poliach (FPGA, Field Programmable Gate Array) so systémom symetrického multiprocesingu (SMP, Symmetric Multi-Processing) a jednotkou s pohyblivou rádovou čiarkou (FPU). Preukázalo to stabilitu systému a umožnilo spoločnosti prejsť k dodatočnému testovaniu. Firma dokončila benchmark LINPACK s použitím FPU Prodigy na FPGA prototype. Linpack je softvérová knižnica, ktorá sa používa na meranie výpočtového výkonu systému s pohyblivou rádovou čiarkou. Široko používaný benchmak pre superpočítače meria, ako rýchlo počítač rieši hustý systém lineárnych rovníc.

Spoločnosť publikovala tri technické biele knihy. V  nich odhalila predtým nezverejnené architektonické charakteristiky systému na čipe (SoC) a techniky trénovania umelej inteligencie (AI), ktoré ukazujú, ako čip Prodigy rieši trendy v AI. Vďaka menšej spotrebe energie a nižšej produkcii uhlíkových emisií Prodigy umožňuje hlboké učenie šetrnejšie k životnému prostrediu. Tretia biela kniha definuje priekopnícke vysokovýkonné nízkonákladové a vysoko škálovateľné sieťové riešenie s nízkou latenciou a spotrebou energie pre exascale ploché siete. To prináša lepšiu alternatívu k drahšiemu proprietárnemu komunikačnému štandardu InfiniBand, ktorého škálovateľnosť je limitovaná.

Prezentácia vo svete

Svetová premiéra univerzálneho procesora pre superpočítače spoločnosti Tachyum patrila medzi vrcholné podujatia v Slovenskom pavilóne na svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji. Firma prezentovala čip Prodigy aj na technologickom veľtrhu LEAP2022 v Rijáde v Saudskej Arábii. Prestížny svetový magazín The Enterprise World označil Tachyum za jedného z „najinovatívnejších poskytovateľov riešení umelej inteligencie, ktorých sa oplatí sledovať“. Predstavitelia spoločnosti prezentovali Tachyum Prodigy na prestížnych podujatiach ISC High Performance 2022 v nemeckom Hamburgu a Supercomputing 2022 v americkom Dallase.

„Naše technické tímy dosiahli v uplynulom roku veľa, za čo hovoria výsledky: Prodigy je rýchlejší ako ktorýkoľvek iný procesor pre trhy hyperškálových dátových centier, HPC a AI,” povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. „Keď sa posunieme do komerčnej fázy a spustíme kolo financovania série C, v roku 2023 nastane nová éra vo výpočtovej technike dátových centier, koniec extrémnej spotreby elektrickej energie a nedostatočného využívania zdrojov, ako aj koniec výkonnostného plató (performance plateau) procesorov, ktoré brzdilo moderné aplikácie a potláčalo inovácie.”

Výhľad do roku 2023

Z prostriedkov získaných vo finančnom kole série C, ktorého uzavretie sa očakáva v roku 2023, bude spoločnosť financovať masovú produkciu univerzálneho procesorového čipu Prodigy, a bude v pozícii pre dosiahnutie dlhodobej ziskovosti. Očakávaný balík financií jej umožní aj výrazné zvýšenie počtu zamestnancov.

V roku 2023 čaká firmu odoslanie čipu do výroby (tape-out), vzorky na kremíku, výroba a prvé dodávky. Po spustení LINPACK benchmarkov s použitím Prodigy FPU na FPGA zostávajú už len štyri kroky pred konečným netlistom (textovým popisom prepojenia všetkých súčiastok) procesorového čipu Prodigy: spustenie UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, špecifikácia, ktorá definuje softvérové rozhranie medzi operačným systémom a firmvérom platformy) a bootloaderov zavádzajúcich Linux na FPGA, dokončenie vektorového testovania LINPACK s I/O (input/ output, vstup/ výstup), po ktorom nasleduje I/O s virtualizáciou a RAS (Reliability, Availability and Serviceability, súbor súvisiacich atribútov, ktoré sa zvažujú pri navrhovaní, výrobe, nákupe alebo používaní produktu).

Prodigy poskytuje bezprecedentný výkon dátových centier a zároveň nižšiu spotrebu elektriny. To sa pozitívne premietne do hospodárnosti dátového centra, keďže sa výrazne znížia kapitálové (CAPEX) aj prevádzkové (OPEX) náklady. Vďaka využiteľnosti pre vysokovýkonné aj podnikové (Line of Business, LOB) aplikácie, sa servery s procesormi Prodigy môžu hladko a dynamicky prepínať medzi záťažami bez potreby drahého špecifického hardvéru pre AI a dramaticky zvyšujú využiteľnosť serverov. Tachyum Prodigy integruje 128 vysokovýkonných na mieru navrhnutých 64-bitových výpočtových jadier, čo mu umožňuje dosahovať až štvornásobný výkon v porovnaní s najvýkonnejšími x86 procesormi pre cloudové záťaže, a v porovnaní s najvýkonnejším GPU až trojnásobný výkon pre HPC a šesťnásobný výkon pre AI aplikácie.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum  

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

Tachyum

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať