Technológie pomôžu pestovať plodiny aj vo vyprahnutých oblastiach

0
S rastom ľudskej populácie sa zvyšuje aj dopyt po potravinách a pitnej vode, pričom klimatická kríza ešte zhoršuje situáciu. Nedostatok sladkej vody je vážna hrozba pre prežitie mnohých ľudí na celom svete pri suchu spôsobenom zmenou podnebia. Svetová zdravotnícka organizácia predpovedá, že do roku 2025 bude polovica svetovej populácie žiť v oblastiach, kde dopyt po čistej úžitkovej vode prevyšuje jej dostupné množstvo. Niektorí inovátori tvrdia, že riešenie tohto problému nemusí byť výhradne v sladkej vode. Projekt Seawater Greenhouse využíva na pestovanie poľnohospodárskych plodín uprostred púšte dve veci, ktorých máme dostatok – morskú vodu a slnečné svetlo. Až osemdesiat percent použitej sladkej vody sa dnes využije v poľnohospodárstve. Charlie Paton, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Seawater Greenhouse so sídlom vo Veľkej Británii, so svojím tímom vybudoval v posledných desiatich rokoch skleníky založené na morskej vode vo vyprahnutých pobrežných oblastiach Ománu, SAE a Austrál ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať