SAMSUNG_092023 Advertisement SAMSUNG_092023 Advertisement SAMSUNG_092023 Advertisement

Telekom zvyšuje rýchlosť uploadu na DSL internete

Telekomunikácie
0
Telekom od 1. 5. 2013 automaticky a bezplatne zvýši rýchlosť uploadu na metalickej sieti (DSL) z 384 kb/s na 512 kb/s. Zároveň pre zákazníkov Magio internetu prinesie na požiadanie možnosť ďalšieho zvýšenia rýchlosti odosielania dát až na úroveň 1024 kb/s. Plošné zvyšovanie upstreamu sa dotkne všetkých internetových programov a stanoví rovnakú rýchlosť uploadu v podobe 512 kb/s. Zákazníci programov Turbo 1, 2 a 3 si okrem toho môžu požiadať o zvýšenie upstreamu na 1024 kb/s, za túto službu bude účtovaný mesačný poplatok vo výške 3,98 € bez viazanosti. Prvý mesiac bude zadarmo, pričom pred skončením tejto periódy bude zákazníkovi zaslaná SMS notifikácia o blížiacom sa ukončení bezplatného obdobia. Tabuľka zvyšovania rýchlosti uploadu na technológii DSL Názov programu Súčasná rýchlosť Nová rýchlosť Turbo 1 Turbo 1 Solo základná: 384 kb/s na požiadanie: 512 kb/s základná: 512 kb/s na požiadanie: 1024 kb/s Turbo 2 Turbo 2 Solo základná: 384 kb/s na požiadanie: 512 kb/s základ ...