SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Google z Play Store odstraňuje aplikácie na blokovanie reklám

0
Google, ako jedna z najväčších spoločností založených na profite z reklám, včera odstránil z oficiálneho obchodu Google Play všetky aplikácie na blokovanie reklám. Takýto krok sa od Googlu dal očakávať a nebude z neho profitovať len on, ale aj ďalší vývojári, ktorých príjem je zabezpečovaný práve prostredníctvom reklám na free verzie ich aplikácií. To isté platí aj o webových stránkach, ktorých existencia je založená práve na reklamách. Google sa rozhodol, že aplikácie na tento účel porušujú sekciu 4.4 v zmluve o distribúcii, ktorá zakazuje publikovanie aplikácií, ktoré „môžu narušovať, ničiť alebo neoprávnene pristupovať k zariadeniam, serverom, sieťam, službám akejkoľvek tretej strany vrátane, ale nie výhradne, používateľov Androidu, Googlu alebo mobilných operátorov". Otázne je, prečo sa Google k tomuto kroku uchýlil až teraz. Blokovacie aplikácie boli na Google Play takmer od počiatkov služby, no zdá sa, že až teraz sa ich Google rozhodol odstrániť. Aplikácie, ako je napríklad ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať