SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Toto je niekoľko možností ako využiť Mesiac na zabezpečenie energetických potrieb Zeme

Technológie
0

Energetické inovácie sa dnes sústreďujú najmä na planétu Zem, ale energia by sa mohla čoskoro vyrábať aj vo vesmíre. Najmä Mesiac obsahuje obrovské množstvo potenciálnej energie, ktorú by sme onedlho mohli využiť na pohon rakiet, budúcich osád a na dopravu späť na Zem. To by mohlo otvoriť cestu k trvalému osídleniu povrchu Mesiaca a budúcim expedíciám po celej slnečnej sústave. Inovácie v oblasti slnečnej energie a jej premeny znamenajú, že čochvíľa by sme mohli vyrábať energiu a kyslík priamo z povrchu Mesiaca.

Mesačná pôda (regolit) obsahuje obrovské množstvo prchavých látok, ktoré možno využiť na výrobu energie, a Mesiac denne bombarduje veľké množstvo slnečného žiarenia. V regolite sa nachádzajú tri kľúčové minerály pre solárne panely – kremík, hliník a sklo. A povrch Mesiaca získava zo Slnka denne približne 13 000 terawattov energie, čo stačí na napájanie USA a Číny počas jedného roka. Využitie zlomku tejto slnečnej energie by mohlo zabezpečiť elektrinu pre osady a stroje s veľkou rezervou.

Regolit obsahuje aj kyslík, ktorý je pevne viazaný v týchto mineráloch, čo poskytuje príležitosť aj na výrobu kyslíka. Mesiac má takisto obrovské zásoby hélia-3, čo je izotop, ktorý má potenciál byť zdrojom jadrovej energie bez rádioaktívneho odpadu alebo žiarenia. Je prítomný aj na Zemi, ale na Mesiaci je ho oveľa viac vďaka slnečnému vetru, ktorý ukladá izotopy na jeho povrch. Čína úspešne získala hélium-3 a priniesla ho na Zem na testovanie jadrovej fúzie a výskumníci z Massachusettskej technickej univerzity dokázali desaťnásobne zvýšiť výrobu jadrovej energie pomocou hélia-3 ako prídavnej látky.

Nasadenie tejto technológie na Mesiaci by sa mohlo uskutočniť do polovice storočia. Energia z Mesiaca by sa mohla dopraviť aj na Zem. Niektorí vedci navrhujú vybudovať na Mesiaci minimálnu infraštruktúru a väčšinu výroby a prenosu energie sústrediť na obežnú dráhu Zeme. Solárne panely na Mesiaci by mohli prenášať elektrickú energiu do satelitov na obežnej dráhe Zeme pomocou mikrovlnných lúčov, čo je technológia, ktorá je základom radaru, a samotné solárne panely by mohli byť lacnejšie, pretože by nemuseli odolávať poveternostným podmienkam.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Japonská spoločnosť Shimizu Corporation navrhla vybudovať prstenec solárnych panelov na rovníku Mesiaca a prenášať získanú energiu do zariadení na premenu energie na Zemi. V rámci projektu Luna Ring by sa na Mesiaci umiestnili solárne panely a kábel na prenos energie, ale väčšina infraštruktúry by mohla byť na Zemi. Slnečná energia z Mesiaca by sa mohla prenášať aj do malých, lacných satelitov na obežnej dráhe Zeme, ktoré by ju dopravovali do staníc na zemskom povrchu.

Mikrovlny môžu preniknúť cez oblačnosť s malými energetickými stratami, takže táto lacnejšia verzia solárnej energie z Mesiaca by mohla byť dostupná pre krajiny a spoločnosti s obmedzeným rozpočtom. Vzhľadom na predpokladaný nárast energetických potrieb na 20 až 22 TW energie v nasledujúcich 25 rokoch má výroba energie z Mesiaca potenciál byť ekonomicky výhodná aj z hľadiska investícií. Mohla by pokrývať energetické potreby Zeme a budúcich vesmírnych lodí a jej prínos pre životné prostredie by bol obrovský.

Zdroj: realclearscience.com

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať