Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Trendy podnikových informačných systémov

0

Tento rok sa zvýšená pozornosť bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity cloudových riešení, ale ani tento rok sa nezaobíde bez problémov v nasadzovaní projektov a aj naďalej pretrváva nedostatok kvalitných a skúsených konzultantov.

Mobilné ERP a mobilita všeobecne patria stále medzi výrazné trendy, ktoré ovplyvnia celú oblasť podnikových informačných systémov. Tlak prichádza predovšetkým zo strany používateľov, ktorí vyžadujú prístup k informáciám v reálnom čase, ideálne v interaktívnej forme a v zodpovedajúcej grafickej prezentácii. A nejde len o reporty a dashboardy, ale takisto o vykonávanie kľúčových podnikových procesov.

Používateľské rozhranie a prívetivosť sa dostávajú do centra pozornosti spolu s novými trendmi v oblasti počítačov a spotrebnej elektroniky, ako sú smartfóny a dotykové displeje, vysoké rozlíšenia premieňajú aj spôsob, ako používatelia ovládajú podnikové aplikácie. Do centra pozornosti sa tak výrazne dostávajú pojmy ako používateľské rozhranie (UI, User Interface) a používateľská prívetivosť (UX, User Experience). Kto z dodávateľov to uchopí správne, prispeje k vyššej produktivite, komfortu a spokojnosti svojich používateľov.

Konzumerizácia aplikácií ERP bude nasledovať trend, ktorý v uplynulých rokoch premenil „front office“. Tradičné ťažkotonážne systémy ERP s dlhým časom implementácie, odlúčené od ostatných informačných systémov v rámci organizácie, budú pokračovať v ústupe. Nahradzujú ich modernejšie a „ľahšie“ platformy, ktorým nerobí problémy prepojenosť reálnych procesov, jednoduché napojenie na najrôznejšie zdroje dát vrátane podpory pre sociálne siete či big data a ktoré sú z hľadiska klienta nezávislé od platformy. Čas a prostriedky, ktoré by používateľ investoval do prispôsobenia na mieru s neistým výsledkom, tak môže investovať oveľa hodnotnejšie.

Sociálne technológie ERP ukážu, či najrôznejšie sociálne funkcie, pridávané s veľkými ováciami do najrôznejších riešení ERP, majú nejaký reálny prínos napríklad pre pracovníkov starostlivosti o zákazníkov a obchodných analytikov, či šlo len o módnu vábničku. Hlavným cieľom malo byť väčšie porozumenie koncovému zákazníkovi a viac osobnej interakcie.

Tlak na nízku cenu podnikového informačného systému zo strany zákazníkov dosiahol svoj vrchol. Zákazníci si neuvedomujú, že za kvalitný softvér a konzultantov musia zaplatiť zodpovedajúcu cenu, ak chcú, aby z nasadenia riešenia ERP vyťažili maximum. Dodávatelia ERP boli vlani celkovým stavom ekonomiky dotlačení do pozície, z ktorej už nemajú kam cúvnuť bez toho, aby ohrozili kvalitu služieb a svoje dobré meno.

Neúspešné projekty nasadenia systémov ERP sa na trhu budú objavovať aj v tomto roku. Implementácie môžu byť také komplexné a rizikové, že zákazníci musia venovať zvýšené úsilie, aby uspeli. Nemožno sa vo všetkom spoľahnúť na dodávateľa, pretože bez plnej kooperácie používateľov a dostatočnej podpory zo strany manažmentu to sami nezvládnu. Zodpovednosť za úspech projektu ERP nakoniec padá na hlavu CIO, CFO a projektového manažéra ERP.

Kvalitné ľudské zdroje budú nedostatkovým artiklom aj v tomto roku. Zatiaľ čo v mnohých oblastiach je nadbytok ľudí, v oblasti ERP je skúsených konzultantov s mnohoročnou úspešnou praxou a so znalosťou informačných systémov, podnikových procesov a technológií trvale nedostatok. Preto sa vyplatí pri výbere riešenia ERP vyžadovať nielen referencie za firmu, ale aj za jednotlivých konzultantov, ktorí budú systém nasadzovať. Väčšie šance na úspech budete mať s niekým, kto pracuje vo firme hoci aj desať rokov a má za sebou desiatky projektov, než s niekým, kto je každé dva roky inde a má za sebou pár projektov.

Nová vlna systémov ERP využívajúcich in-memory computing umožňuje firmám a organizáciám analyzovať činnosti a procesy na základe obrovského množstva podrobných informácií v čase, keď tieto činnosti ešte prebiehajú. Môžu okamžite skúmať a analyzovať všetky svoje transakčné a analytické údaje prakticky z akéhokoľvek zdroja dát v reálnom čase. Prevádzkové dáta sa zachytávajú do pamäte v čase ich vzniku a tu sa aj spracujú a analyzujú. Typický príklad je SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance). Riešenie využíva operačnú pamäť na analýzy veľkého množstva údajov získaných z obchodných transakcií a procesov v reálnom čase. HANA dokáže spracovať milióny záznamov za zlomok sekundy, takže čakanie na výsledky analýz sa skrátilo aj o niekoľko rádov. Namiesto niekoľkohodinového čakania sú výsledky k dispozícii takmer okamžite. V prípadoch, kde obzvlášť záleží na extrémnom výkone, sa uplatnia predkonfigurované konsolidované riešenia typu appliance. Typický príklad je Oracle Exadata Database Machine.

V dlhodobejších predpovediach na 10 a viac rokov sa očakáva migrácia do cloudu a zánik on-premise integrovaných „megariešení“. V niektorých odvetviach priemyslu však nasadenie riešení ERP formou cloudových služieb môže nastať oveľa skôr. Týka sa to napríklad obchodných služieb a digitálnych médií, pre tieto odvetvia integrované riešenia ERP vyhovujú najmenej. Riadenie ľudských zdrojov zostáva rýchlo rastúcou a dynamickou súčasťou trhu ERP, v súčasnosti aj pre zvyšujúci sa vplyv ponuky SaaS. Stabilita rastu je, samozrejme, podmienená investíciami koncových zákazníkov.

ERP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať