Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

PC REVUE IT Pro: Evva XESAR - variabilné bezpečnostné riešenie pre Smart Home

0

Elektronický uzamykací systém XESAR ponúka firmám a prevádzkovateľom inteligentných budov širokú paletu komponentov, funkcií, variabilitu použitia a zároveň aj nadčasovo ladený dizajn.

Komponenty systému

Kľučka Xesar je dizajnové a ekonomicky efektívne riešenie na dvere s plným krídlom a sklené dvere v interiéri. K dispozícii je bohatý výber rozličných variácií tvarov a povrchových úprav. Aby bolo možné dosiahnuť jednotný dizajn v rámci chodby či budovy, na dvere miestností, kde netreba riešiť a monitorovať prístup, ako je napríklad kuchynka, miestnosť pre fajčiarov a podobne, je kľučka Xesar k dispozícii aj bez elektroniky.

Cylindrická vložka Xesar je bezpečnostný výrobok na uzamknutie dverí pre interiér a exteriér. Je vybavená účinnými bezpečnostnými prvkami, napríklad ochranou proti odvŕtaniu a vytiahnutiu jadra. Voľne sa otáčajúca vonkajšia hlava ponúka vysokú ochranu proti manipulácii. Modulová konštrukcia cylindrickej vložky umožňuje prispôsobenie dĺžky priamo na mieste, čo zjednodušuje plánovanie a montáž. Prispôsobenie oceníte v prípade, ak potrebujete použiť cylindrickú vložku v iných dverách.

Elektronické kovanie Xesar s integrovanou čítacou jednotkou spája výhody mechanického kovania a elektronického uzamykacieho systému. Dodatočne je k dispozícii široká škála príslušenstva. Vďaka jednoduchej koncepcii montáže je kovanie obzvlášť vhodné na použitie na protipožiarnych dverách.

Karta Admin-Card je dotyková elektronická čipová karta v štandardnom formáte. Umožňuje prístup do softvéru Xesar a jednoznačne identifikuje systém. Ukladajú sa na nej kredity KeyCredit získané na vaše zmeny oprávnenia. Identifikačným prvkom môže byť aj prívesok na kľúče a kombinovaný kľúč s elektronikou v plastovej časti podobne ako pri klasických kľúčoch automobilov.

Nástenná čítačka Xesar má univerzálne použitie v interiéri i exteriéri. V kombinácii s riadiacou jednotkou je vhodná na ovládanie elektronických uzamykacích prvkov vo všetkých typoch dverí vrátane posuvných a otočných, ako elektronický otvárač dverí, vo výťahoch, v elektronických turniketoch atď. Po doplnení o Updater sa čítačka stáva bezpečnostným rozhraním vo virtuálnej sieti Xesar. Tu sa predlžuje nastavené trvanie platnosti identifikačných médií, resp. sa uskutočňuje výmena bezpečnostných informácií medzi identifikačnými médiami a softvérom.

Tablet Xesar slúži na synchronizáciu a prenos informácií medzi softvérom Xesar a prístupovými komponentmi Xesar.

Pay per key – platí sa iba za to, čo využívate

Bezplatný softvér Xesar v spojení s kreditmi KeyCredit od firmy EVVA garantujú, že platíte iba za to, čo skutočne potrebujete, a to úplne nezávisle od veľkosti systému. Pre systémy s malým počtom osôb a/alebo zriedkavými zmenami prístupových práv sú vhodné KeyCredits 10, 50 alebo 100. Pre zákazníkov s viac ako 50 používateľmi a častými zmenami je výhodnejší platobný model KeyCredit Unlimited s možnosťou neobmedzeného počtu zmien prístupových oprávnení na 1, resp. 3 roky.

Vytvorenie a šírenie prístupových oprávnení

Softvér Xesar umožňuje jednoducho a prehľadne vytvárať komplexné prístupové oprávnenia. Napríklad s obmedzením, že osoba A má prístup len do určitých miestností, osoba B, napríklad upratovačka, smie do väčšiny dverí vchádzať iba v určitých časoch. Používateľov softvéru možno v prípade potreby vybaviť dodatočnými právami a podľa príslušnej používateľskej úlohy sa dajú aktivovať rozličné funkcie softvéru. K dispozícii je možnosť prideliť trvalý prístup bez časového profilu, periodický prístup, manuálne trvalé otvorenie, prípadne automatické trvalé otvorenie s časovým profilom. Podobne ako možno združiť používateľov do rolí, dajú sa aj dvere zoskupiť do oblastí z dôvodu jednoduchšieho definovania a odovzdávania oprávnení. Systém umožňuje definovať až 96 oblastí dverí.

 Zatiaľ je to jednoduché, no problém je v tom, ako tieto údaje o oprávneniach distribuovať do zámkov jednotlivých dverí, ktoré nie sú pripojené k dátovej sieti. Tvorcovia systému sa zrejme nechali inšpirovať princípom šírenia chrípkovej epidémie. Jedna osoba sa nakazí, a kade chodí, šíri nákazu, tá sa prenáša na ďalších ľudí a šírenie pokračuje exponenciálnym radom. Podobne to funguje aj v systéme Xesar, nešíri sa však epidémia, ale prenášajú sa dátové balíčky so zoznamom oprávnení a prípadnou čiernou listinou so zoznamom zamestnancov, ktorí z firmy odišli alebo boli preradení na inú pracovnú pozíciu, takže stratili prístup do všetkých alebo niektorých priestorov. Prenosom informácií na identifikačné médiá prostredníctvom editora sa jednoduchým spôsobom vytvárajú elektronické kľúče. Virtuálna sieť využíva identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu na výmenu informácií medzi softvérom a dvermi a takto systém neustále udržuje v aktuálnom stave. Prostredníctvom nástennej čítačky Xesar s riadiacou jednotkou Updatera sa identifikačné médiá predlžujú o nastavené trvanie platnosti a nahrávajú sa na ne aktualizačné informácie (čierna listina). Samozrejme, ak sa k niektorej čítačke priloží identifikačné médium osoby, ktorá je na čiernej listine, médium sa okamžite vymaže.

Centrálny riadiaci panel

Sú všetky dvere bezpečné? Je niekde potrebná výmena batérie? Boli zablokované identifikačné médiá vymazané? Riadiaci panel tieto informácie poskytuje centrálne v prehľadnej forme a rovnako prehľadne môžete systém spravovať.

Bezpečnosť a rozšíriteľnosť

Xesar podporuje šifrovanie MIFARE DESFire EV1 s 128-bitovým šifrovaním AES. Na každý prístupový komponent Xesar sa protokoluje po 1000 udalostí. Všetky identifikačné médiá Xesar disponujú pamäťou 4 kB. Segment Xesar obsadzuje vo verzii 1.1.x.x 384 bajtov, zvyšná pamäť identifikačného média Xesar sa môže používať na aplikácie tretích strán.

Verdikt

Výhodou systému Evva XESAR je predovšetkým komplexnosť a variabilnosť, pretože k dispozícii je široká ponuka komponentov a virtuálna sieť, ktorá nevyžaduje káblové či bezdrôtové prepojenie komponentov v jednotlivých dverách.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať