SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Trh riešení ERP smeruje do cloudu

0
Cloudové riešenia ERP majú veľký potenciál na zvýšenie výkonnosti a efektívnosti vynakladaných prostriedkov na prevádzku aplikácií, ktoré podporujú plnenie podnikateľských cieľov. No firmy si musia byť vedomé súvisiacich rizík, ktoré takéto riešenia prinášajú. Treba preto prijať nevyhnutné kroky, alokovať zdroje a zabezpečiť svoje cloudové riešenia ERP a údaje, ktoré sú spracúvané v cloudových aplikáciách. Firmy využívajú systémy ERP na spracovanie veľkého rozsahu údajov, automatizáciu nákupných procesov, riadenie financií či účtovníctvo. Dosiahnutie vyššej úrovne automatizácie, spracovávanie veľkého objemu dát a udržiavanie bezpečnostných štandardov v ich spracovaní znamená vynaložiť značný objem prostriedkov do hardvéru, softvéru, konzultačných a implementačných služieb aj školení zamestnancov, ktorí zabezpečujú funkčnosť celého riešenia. Navyše v dynamicky sa vyvíjajúcom prostredí môže prísť k zmenám, ktorým sa firma a prevádzka on-premise systémov musí prispôsobiť. Niekedy firmy s ... Zobrazit Galériu

Miroslav Sprušanský, KPMG na Slovensku

Všetky autorove články
ERP Cloud

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať