CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Tvorba zložitejších modelov na 3D tlač

0
Aplikáciu OpenSCAD na 3D modelovanie pomocou návrhového skriptu, ktorá je k dispozícii na webe openscad.org, sme predstavili v letnom dvojčísle. Vytváranie 3D modelu pomocou programového kódu vyzerá na prvý pohľad zložito, ale opak je pravda. Príkazov a programových konštrukcií, ktoré si treba spočiatku osvojiť, nie je veľa a za niekoľko hodín sa naučíte navrhovať 3D model prakticky čohokoľvek aj bez predchádzajúcej skúsenosti s programovaním. Odporúčame, aby ste si v aplikácii OpenSCAD pomocou menu Help -> Cheat Sheet nechali zobraziť zoznam všetkých príkazov. Je ich pomerne málo a návrh 3D modelov v tejto aplikácii sa rýchlo naučíte. Model objektu, ktorý potrebujete vytlačiť na 3D tlačiarni, je zložený zo základných geometrických telies, ako je kváder, guľa, valec, mnohosten, prípadne telesá, ktoré vzniknú tak, že k 2D tvarom sa pridá tretí rozmer. Telesá potrebnej veľkosti umiestnené na presne definovanú pozíciu v 3D priestore čiže trojrozmernej súradnicovej sústave môžu byť vyp ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články