SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Údržba ochranného pásma vysokého napätia v Pečnianskom lese mu vráti prírodný charakter

0
Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Preto je nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na západnom Slovensku pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a vykonáva ich údržbu, ak si to situácia pod vedením vyžaduje. ZSD začína v týchto dňoch realizovať pilotný projekt, v rámci ktorého s inovatívnym prístupom k prírode v spolupráci ochranármi, miestnym poľovným združením a lesníkmi, bude v oblasti Pečniansky les revitalizovať a rekultivovať úsek ochranného pásma pod VVN vedením. Cieľom tohto ... Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Západoslovenská distribučná VVN biodiverzita

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať