SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Umelá inteligencia Amazonu vykazuje nečakané schopnosti

Výskum a vývoj
0

Nový model AI od Amazonu podľa vedcov, ktorí ho vytvorili, vykazuje jazykové schopnosti, na ktoré nebol trénovaný. V dokumente, ktorý ešte nebol recenzovaný, tím Amazon AGI uvádza, že jeho veľký jazykový model (LLM) vykazuje pri konverzačných textoch „špičkovú prirodzenosť“. Podľa príkladov uvedených v článku sa model zdá naozaj mimoriadne sofistikovaný.

Model s názvom Big Adaptive Streamable TTS with Emergent abilities alebo BASE TTS bol trénovaný na 100 000 hodinách „údajov o reči vo verejnom priestore“, z toho 90 percent v angličtine, aby sa naučil, ako hovoria Američania. Aby výskumníci otestovali, aké veľké modely by museli byť, aby vykazovali schopnosti, na ktoré neboli trénované, vycvičil dva menšie modely, jeden na 1000 hodinách rečových dát a druhý na 10 000 hodinách, aby zistili, ktoré z týchto troch (ak vôbec nejaký) by preukázali typ jazykovej prirodzenosti, ktorú hľadali.

Zaujímavé je, že práve model s 10 000 hodinami dosiahol najvyššie skóre v zozname kritérií výskumníkov spoločnosti Amazon týkajúcich sa nových schopností, ktorý zahŕňal také veci, ako je schopnosť porozumieť interpunkcii, neanglickým slovám a emóciám.

Stredný model chrlil vety, ktoré by sa ľudským čitateľom zdali veľmi prirodzené, a prejavoval schopnosť prepisovať napr. aj citoslovcia či výrazy používané v textových správach (@ home, #, ASAP), hoci BASE TTS na to nebol výslovne trénovaný. Samozrejme, nie je to AGI (umelá všeobecná inteligencia), ale tieto zistenia by bez ohľadu na to mohli mať vplyv na cestu k tomuto cieľu, najmä keby na to nebol potrebný gigantický súbor tréningových údajov.

Zdroj: futurism.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať