PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Umelá inteligencia prepojená s mozgom umožňuje ľuďom „vidieť“ za roh

Výskum a vývoj
1

Výskumníci z Glasgowskej univerzity ukázali, že počítačová zobrazovacia technika známa ako ghost imaging („zobrazovanie duchov“) sa dá skombinovať s ľudským zrakom na rekonštrukciu obrazu objektov skrytých pred zrakom pomocou analýzy toho, ako mozog spracúva sotva viditeľné odrazy na stene. Ghost imaging sa predtým používal na odhaľovanie objektov skrytých za rohmi a zvyčajne zahŕňa vyžarovanie laserového svetla na povrch, poza roh a späť na snímač kamery.

Potom sa pomocou algoritmov dekóduje rozptýlené vrátené svetlo na identifikáciu objektu. V novej štúdii však výskumníci nahradili kameru ľudskými očami. Práca využíva ľudský zrakový systém v aktívnej úlohe tým, že človek vidí svetelné vzory namiesto kamery. Vizuálna reakcia mozgu sa zaznamenáva a používa ako spätná väzba pre algoritmus, ktorý určuje, ako pretvoriť premietané svetelné vzory a rekonštruovať konečný obraz. V experimente skrytý objekt tvorili svetelné vzory z projektora, vrhané cez výrez v kartóne.

Ľudský účastník mohol spoza rohu vidieť len rozptýlené svetlo na bielej stene, ktoré by samo osebe nebolo dostatočne jasné na rozoznanie pôvodného objektu. A tu prichádza na rad umelá inteligencia. Ľudské subjekty mali na hlave prilbu EEG, ktorá dokázala čítať signály v ich mozgovej kôre. Tieto signály sa privádzali do notebooku s algoritmami umelej inteligencie, ktoré potom mohli dekódovať rozptýlené svetlo a identifikovať objekt.

Výskumníci ukázali, že ich technika dokáže úspešne rekonštruovať obrazy jednoduchých objektov s veľkosťou 16 × 16 pixelov, ktoré pozorovateľ nevidel. Výrez pomohol skrátiť čas pozorovania potrebný na rekonštrukciu obrazu približne na jednu minútu. Nová práca predstavuje krok smerom k spojeniu ľudskej inteligencie s umelou inteligenciou. Vedci tvrdia, že budúca práca bude skúmať zobrazovanie objektov v troch rozmeroch a kombinovanie údajov od viacerých pozorovateľov súčasne.

Zdroj: petapixel.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

Vedci sú pozadu. Od roku 2002 má Slovensko projekt 'kyborg jedna',kde človek má/mal plný mozog nanitov komunikujúcich s neurónmi reakcia na: Umelá inteligencia prepojená s mozgom umožňuje ľuďom „vidieť“ za roh

1.8.2022 18:08
Ale veď Slovensko má/malo podobný zastaralý projekt od roku 2002. Volajú to 'kyborg jedna', 'sajborg wan', kde človekovi nasadili do mozgu masívny paralelný procesor tvorený stádom, či svorkou nanitov, ktoré po miliardách komunikujú s neurónmi mozgu. Jedinec nepotrebuje žiadnu EEG helmu, keďže to má už zabudované v sebe a vidí trojrozmerné obrazy, ktoré mu dokáže AI vytvoriť v mysli, stačí si privrieť oči a v tom sivom šere sa mu premietajú obrazy akoby sny pred očami. Obdobne môže počuť príkazy myšlienok v mysli, ktoré mu tam tiež pošle umelá inteligencia. Už ho aj pred rokom vypli, keďže projekt je zastaralý, všetky nanity nasmerovali do močovej rúry, kde ich vycikal z tela von a už ani niet dôkazov, že sa niečo také realizovalo na živom jedincovi. Teraz je kyborg jedna už len bežný chlapík, ktorý chodí denne do práce, len ho na toto zneužili a keď to úspešne vyskúšali, tak to odinštalovali preč. Ako vravím, zastaralý projekt, zastaralá technológia 20 rokov stará, vyskúšaná, odinštalovaná preč.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať