Užitočné SW nástroje

0

GS-Calc v17.4

Opis: výkonný tabuľkový procesor

Vlastnosti:

- aplikácia poskytuje približne 390 matematických, štatistických, vyhľadávacích, finančníckych, textových, logických a ďalších funkcií a operátorov

- pri editovaní tabuliek je k dispozícii okrem štandardných operácií s riadkami a stĺpcami a funkcií triedenia aj viacero numerických metód, ako napr. riešenie systému rovníc, lineárne a kvadratické programovanie, práca s maticami, metóda najmenších štvorcov a pod.

- pri výpočtoch sa dá využívať paralelne až 64 procesorových jadier

- neobmedzené množstvo tabuliek v jednom súbore, jedna tabuľka môže mať až 12 miliónov riadkov a 4096 stĺpcov; hierarchické zoskupovanie tabuliek po zložkách

- automatické rozpoznávanie typu údajov zadávaných do buniek (text, číslo alebo vzorec); definovateľný tvar číselného zápisu vrátane pružného formátovania údajov o čase a dátume

- kreslenie konfigurovateľných 2D/XY a 3D grafov s definíciou farieb jednotlivých grafov, voľbou rozsahu, delenia a popisu súradnicových osí

- pomocou funkcie drag & drop sa dá realizovať kopírovanie alebo presúvanie objektov OLE (grafov, bitmapových obrázkov, animácií, zvukov a pod.), jednotlivých buniek alebo celých tabuliek a zložiek

- funkcia vyhľadávania umožňuje aplikáciu regulárnych výrazov

- podpora skriptov JScript a VBScript

- program využíva na ukladanie údajov XML formát ODS alebo vlastný binárny formát GSC

- je k dispozícii aj import a export súborov v textovom formáte a vo formáte dBase, Clipper, Fox Pro a Excel XML

- možnosť ukladania celých zošitov, samostatných pracovných hárkov alebo jednotlivých grafov do súborov vo formáte PDF

- pod názvom GS-Base autorská firma dodáva aj vlastnú databázovú aplikáciu

 

Autor: Citadel5 Ltd., Poľsko

Štatút: shareware, skúšobná verzia je funkčne obmedzená

Cena registrácie: 19,95 USD + DPH

Dom. stránka: https://citadel5.com/gs-calc.htm

Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 10 64-bit.

 

Image Analyzer 1.41

Určenie: aplikácia na analýzu a úpravu digitálnych fotografií

Vlastnosti:

 • na vstupe aj výstupe sú podporované formáty BMP, GIF, PNG, MNG, PCX, JPEG a JPEG 2000, ICO/CUR a WMF/EMF; na vstupe sú podporované aj formáty CR2, RAS, PNM, PGM, PPM, HIPS a súbory Matlab; obrázky možno získavať cez rozhranie TWAIN aj z pripojeného fotoaparátu alebo skenera
 • medzi základné funkcie patrí automatická alebo manuálna úprava jasu, kontrastu, farebnej sýtosti a gama korekcie; program ponúka aj zmenu veľkosti, rotáciu/preklápanie obrázka, realizáciu výrezu, resp. geometrickej deformácie obrazu
 • zobrazenie a úprava histogramu obrázka vo farebných modeloch RGB, CMY, HSI, Lab, YCbCr, YIQ a PCA
 • vstavané filtre na redukciu šumu, zvýraznenie hrán, vyhladenie obrázka a základné retušovacie nástroje; odstraňovanie efektu červených očí, morfologické operácie a mnoho ďalších zaujímavých funkcií
 • korekcia rozmazaných častí obrazu vplyvom zlého zaostrenia alebo rýchleho pohybu snímaného objektu
 • možnosť vytvorenia vlastných filtrov s konvolučnou maskou do rozmeru 7 × 7
 • podpora externých zásuvných modulov realizujúcich ďalšie zaujímavé operácie, napr. dávkové spracovanie súborov, pridávanie textu a vektorovej grafiky, zmenu pomeru strán obrázka vynechaním alebo rozšírením oblastí neobsahujúcich výrazné objekty, export obrázka do formátu CMYK TIFF atď.
 • je k dispozícii aj zásuvný modul na odstránenie šumu na báze neurónovej siete

 

Autor: Michael Vinther, Dánsko

Štatút: freeware

Dom. stránka: http://meesoft.com/Analyzer/

Podporované OS: Microsoft Windows 98 – 10

 

Total Network Inventory v5.0.0

Určenie: program na vytvorenie databázy údajov o počítačoch pripojených k lokálnej sieti

Vlastnosti:

 • aplikácia umožňuje administrátorovi získať údaje o všetkých počítačoch pripojených k lokálnej sieti, ktoré pracujú s operačným systémom Windows, OS X, Linux, FreeBSD a ESX/ESXi
 • nie je potrebné predinštalovanie akéhokoľvek agenta, postačí, ak administrátor pozná heslo správcu jednotlivých počítačov
 • o jednotlivých počítačoch možno získať širokú paletu údajov, ako napr. meno počítača, meno prihláseného používateľa, IP a MAC adresa, verzia operačného systému, typ matičnej dosky a procesora, veľkosť systémovej pamäte, typ grafickej, zvukovej a sieťovej karty, parametre diskových jednotiek vrátane využitia ich kapacity a pripojené zariadenia USB
 • okrem toho sa dá získať zoznam inštalovaných softvérových aplikácií a kodekov, systémových knižníc, antivírusového softvéru a firewallu, aktualizácií operačného systému a pod.
 • navyše sa dá zistiť aj nastavenie systémových premenných, zdieľaných zdrojov, zoznam aplikácií spúšťaných pri štarte a aktuálne spustených procesov a služieb
 • jednotlivým počítačom možno priradiť aj vlastné údaje, ako sú napr. dátum nákupu, cena zariadenia, dátum ukončenia záručnej doby a pod.
 • aplikácia dokáže vytvárať rôzne tlačové zostavy obsahujúce len požadované údaje o zvolenej skupine počítačov
 • vstavaný plánovač umožňuje realizovať aktualizáciu naskenovaných údajov a zobrazenie zmien oproti skôr získaným údajom
 • program sa predáva v základnej verzii Standard a vo verzii Professional, ktorá navyše vie spravovať licencie a vytvárať mapu siete

 

Autor: Softinventive Lab, USA

Štatút: shareware, skúšobná doba 60 dní

Cena registrácie: od 90 USD + DPH za verziu Standard pre 25 zariadení

Dom. stránka: www.softinventive.com

Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 10

 

 

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať