ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Užitočné SW nástroje

0
FET v6.1.5 Určenie: aplikácia na tvorbu časových rozvrhov Vlastnosti: tvorba rozvrhu na základe zadaných vstupných údajov a kritérií je úplne automatická, s možnosťou realizácie manuálnych úprav okrem štandardných požiadaviek na dĺžku vyučovacích hodín a pravidelných prestávok, minimálny a maximálny počet hodín za deň, resp. ich týždenný rozsah možno zohľadniť aj požiadavky na dĺžku okien, zachovanie tej istej učebne pre aktivity nasledujúce po sebe, resp. minimalizáciu striedania učební a budov, špecializáciu jednotlivých učební na určité predmety a pod. študentov možno zoskupovať podľa ročníkov, skupín a podskupín alebo sa rozvrh môže plánovať aj individuálne pre jednotlivých študentov dajú sa vytvárať štatistiky vyťaženia učiteľov, študentov a zoznamy aktivít pre zvolené predmety alebo učebne program pracuje s dátami uloženými vo formáte XML, ktoré sa dajú prehliadať a upravovať aj v externých editačných aplikáciách export vytvorených rozvrhov do súboru vo formáte HTML, XM ... Zobrazit Galériu

PETER HUBINSKÝ

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať