SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Užitočné SW nástroje

0

FET v6.1.5

Určenie: aplikácia na tvorbu časových rozvrhov

Vlastnosti:

 • tvorba rozvrhu na základe zadaných vstupných údajov a kritérií je úplne automatická, s možnosťou realizácie manuálnych úprav
 • okrem štandardných požiadaviek na dĺžku vyučovacích hodín a pravidelných prestávok, minimálny a maximálny počet hodín za deň, resp. ich týždenný rozsah možno zohľadniť aj požiadavky na dĺžku okien, zachovanie tej istej učebne pre aktivity nasledujúce po sebe, resp. minimalizáciu striedania učební a budov, špecializáciu jednotlivých učební na určité predmety a pod.
 • študentov možno zoskupovať podľa ročníkov, skupín a podskupín alebo sa rozvrh môže plánovať aj individuálne pre jednotlivých študentov
 • dajú sa vytvárať štatistiky vyťaženia učiteľov, študentov a zoznamy aktivít pre zvolené predmety alebo učebne
 • program pracuje s dátami uloženými vo formáte XML, ktoré sa dajú prehliadať a upravovať aj v externých editačných aplikáciách
 • export vytvorených rozvrhov do súboru vo formáte HTML, XML alebo CSV
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: Liviu Lalescu, Rumunsko
Štatút: freeware
Dom. stránka: https://lalescu.ro/liviu/fet/
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 10, Linux a Mac

FileOptimizer v15.10

Určenie: nástroj na optimalizáciu veľkosti dokumentov a multimediálnych súborov

Vlastnosti:

 • podpora viac ako 400 súborových formátov vrátane rôznych druhov dokumentov (PDF, HTML, CHM, EPUB, XML, DOC/DOCX/ODT, XLS/XLSX/ODS a PPT/PPTX/ODP), bitmapových obrázkov (BMP, GIF, PNG, JPG a WEBP), zvukových a videosúborov (WAV, MP3, OGG, FLAC, WMA, MP4, MPG, WMV, WEBM), archívov (7Zip, ZIP) a pod.
 • program je zostavený na báze viac ako 90 zásuvných modulov od rôznych autorov, ktoré umožňujú manipulovať s mierou stratovej kompresie multimediálnych prvkov tak, aby sa optimalizovala ich veľkosť, ale pritom nebola zásadne znížená ich výsledná kvalita; miera optimalizácie sa v prípade viacerých formátov dá ovplyvniť voľbou parametrov v nastaveniach programu
 • ďalšia cesta, ako program zabezpečuje optimalizáciu dĺžky súborov, je odstránenie rôznych nepotrebných metaúdajov z ich hlavičiek
 • možno spracúvať individuálne súbory alebo zvolenú množinu súborov v dávkovom režime
 • funkcie programu sa dajú ovládať aj z príkazového riadka
 • originály všetkých optimalizovaných súborov sa môžu zachovávať pre prípad, že by sa používateľ chcel vrátiť k pôvodnej verzii; program umožňuje po optimalizácii zachovávať atribúty (napr. čas a dátum vytvorenia) pôvodných súborov
 • o priebehu optimalizácie možno vytvárať protokol s voliteľným rozsahom ukladaných informácií
 • autor dodáva program vo forme inštalátora aj v prenosnej verzii bez potreby inštalácie; oba distribučné balíky obsahujú 32 aj 64-bitové verzie binárnych súborov

Autor: Javier Gutiérrez Chamorro, Španielsko
Štatút: freeware s možnosťou zaslania dobrovoľného príspevku a s voliteľným zobrazovaním reklamy
Dom. stránka: http://nikkhokkho.sourceforge.net
Podporované OS: Microsoft Windows XP a vyššie

Windows Repair Toolbox v3.0.3.1

Určenie: nástroj umožňujúci prístup k rôznym nástrojom na kontrolu a opravu operačného systému Windows

Vlastnosti:

 • program umožňuje z vlastného grafického rozhrania spúšťať rôzne interné nástroje Windows, ako aj viac ako 60 bezplatných nástrojov iných výrobcov, pričom zabezpečuje automatické stiahnutie a rozbalenie ich prenosných verzií s možnosťou ich neskoršej aktualizácie
 • nástroje sú rozdelené do rôznych kategórií, prvou z nich sú nástroje na identifikáciu hardvérových komponentov (HWiNFO, HWMonitor, CPU-Z, GPU-Z a ďalšie), nástroje na zálohovanie a obnovu súborov, kontrolu integrity disku a systémových súborov, opravu vybraných funkcií Windows, odinštaláciu nežiaducich aplikácií a ďalšie užitočné nástroje
 • ďalšia skupina nástrojov sú antivírusové aplikácie renomovaných výrobcov a rôznych alternatívnych skenerov, aktualizácia operačného systému Windows a inštalovaných programov (nástroj PatchMyPC), resp. ovládačov komponentov Intel; sú k dispozícii aj rôzne nástroje na optimalizáciu systému (CCleaner, Windows Repair All In One a DiskDefrag)
 • tretiu skupinu nástrojov možno ľubovoľne definovať podľa určenej šablóny a toto nastavenie exportovať na neskoršie použitie do súboru
 • posledná skupina je testovanie funkčnosti rôznych komponentov operačného systému, ako napr. test prítomnosti Java, jednotlivých súčastí Microsoft Office, prehliadača PDF, prehrávača súborov MP3 a MP4, programu na extrakciu archívov ZIP, zobrazenie verzie Windows, rýchlosti internetového pripojenia, test pripojenej webovej kamery a mikrofónu a pod.
 • spustenie vybraných funkcií sa dá realizovať aj automaticky s možnosťou zaslania výsledného protokolu formou e-mailovej správy správcovi
 • program okrem toho poskytuje prístup k základným údajom o počítači a inštalovanom systéme Windows, aktuálnom zaťažení procesora a disku, obsadení pamäte a teplote procesora, poznámkový blok a ďalšie užitočné funkcie
 • výrobca poskytuje program v prenosnej verzii bez potreby inštalácie na systémový disk

Autor: Alexandre Miguel Canotilho Coelho, Portugalsko
Štatút: freeware s dobrovoľným príspevkom autorovi
Dom. stránka: http://windows-repair-toolbox.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 10

Zobrazit Galériu

PETER HUBINSKÝ

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať