TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

Užitočné SW nástroje

0

JPEG-Repair v2.8

Určenie: Program na opravu poškodených súborov JPG

Vlastnosti:

- oprava nečitateľných súborov JPG, ktoré boli poškodené počas nestabilného prenosu, pri výpadku napätia počas ich ukladania, pri poruche pamäťového média a pod.

- nástroj dokáže obnoviť poškodenú hlavičku súboru JPG podľa vzoru referenčného súboru, obnoviť čiastočne poškodené obrazové údaje, resp. extrahovať dáta JPG obsiahnuté v poškodených súboroch uložených vo formáte RAW, ako napr. CR2/CR3 (Canon) a NEF (Nikon)

- ďalšia funkcia programu je oprava dát na úrovni obrazového toku v zmysle odstránenia poškodených a pridávania náhradných blokov MCU obrazových bodov v mieste poškodenia, čo môže sprístupniť prístup k zvyšku obrázka

- súčasťou balíka je aj nástroj JPEG Digger, ktorý umožňuje obnovu súborov uložených vo formáte JPEG a rôznych formátoch RAW z poškodených alebo omylom sformátovaných pamäťových kariet a iných prenosných médií; podporované sú všetky súborové systémy používané v OS Microsoft Windows, Apple Mac, Linux, ako aj disky RAID

 

Autor: Joep van Steen, Holandsko

Štatút: shareware, skúšobná verzia ukladá len zmenšený náhľad opraveného obrázka

Cena registrácie: 19,95 USD + DPH, resp. 29,95 USD + DPH pri súčasnom zakúpení licencie JPEG Digger

Dom. stránka:  www.disktuna.com

Podporované OS: Microsoft Windows XP – 11

 

PDF Fixer v1.4

Určenie: Program na opravu poškodených súborov PDF

Vlastnosti:

- oprava nečitateľných súborov PDF, ktoré boli poškodené nekorektnou úpravou v textovom alebo hexadecimálnom editore, počas nestabilného prenosu alebo pri poruche pamäťového média

- činnosť programu spočíva v reštrukturalizácii poškodených údajov, obnove tabuliek XREF a spätnom zostavení kópie dokumentu PDF, ktorú možno prečítať v štandardných prehliadačoch PDF

- bezplatná verzia poskytuje zobrazenie súboru po jeho oprave, na uloženie opravenej kópie treba zakúpiť platenú verziu Pro

- program môže pracovať v dávkovom režime s automatickou detekciou poškodených súborov

- aplikácia sa dodáva aj vo forme prenosnej verzie bez potreby inštalácie na pevný disk

- autorská firma ponúka aj obdobnú aplikáciu vo forme prehliadača PDF pod názvom Corrupt PDF Viewer, ktorá poškodený súbor PDF nielen opraví, ale aj zobrazí, resp. umožňuje vytlačiť na pripojenej tlačiarni

 

Autor: Reezaa Inc, Čína

Štatút: základná verzia je bezplatná, po vložení sériového kódu sa zmení na verziu Pro

Cena registrácie: 29,95 USD + DPH za verziu Pro

Dom. stránka:  www.pdffixer.com

Podporované OS: Microsoft Windows XP – 11

 

Windows Malware Effects Remediation Tool ver.3

Určenie: Program na opravu funkcií operačného systému Windows po ich poškodení škodlivým kódom

Vlastnosti:

- návrat viacerých nastavení operačného systému na pôvodné hodnoty po ich poškodení spôsobenom malvérom, ktoré sa nepodarilo opraviť bežnými antivírusovými aplikáciami

- okrem iného umožňuje obnoviť prístup k editoru registrov, správcovi úloh a príkazovému riadku, ku kontrole používateľských účtov, nastaveniu pozadia pracovnej plochy, jej farbám a motívu

- obnova niektorých ikon, inicializácia nastavenia klávesnice a myši do východiskového stavu

- pri zvolených procesoch možno anulovať ich označenie kritického procesu a následne ich ukončiť bez vzniku modrej obrazovky smrti BSOD

- priamo z jednoduchého rozhrania programu sa dá spustiť príkazový riadok a otvoriť editor registrov alebo správca úloh

- funkcia automatickej obnovy zabezpečuje hromadnú opravu všetkých poškodených nastavení

 

Autor: Orange Group Tech, Singapur

Štatút: freeware

Dom. stránka:  https://github.com/orangegrouptech

Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

 

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať