SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Užitočné SW nástroje

0
JPEG-Repair v2.8 Určenie: Program na opravu poškodených súborov JPG Vlastnosti: - oprava nečitateľných súborov JPG, ktoré boli poškodené počas nestabilného prenosu, pri výpadku napätia počas ich ukladania, pri poruche pamäťového média a pod. - nástroj dokáže obnoviť poškodenú hlavičku súboru JPG podľa vzoru referenčného súboru, obnoviť čiastočne poškodené obrazové údaje, resp. extrahovať dáta JPG obsiahnuté v poškodených súboroch uložených vo formáte RAW, ako napr. CR2/CR3 (Canon) a NEF (Nikon) - ďalšia funkcia programu je oprava dát na úrovni obrazového toku v zmysle odstránenia poškodených a pridávania náhradných blokov MCU obrazových bodov v mieste poškodenia, čo môže sprístupniť prístup k zvyšku obrázka - súčasťou balíka je aj nástroj JPEG Digger, ktorý umožňuje obnovu súborov uložených vo formáte JPEG a rôznych formátoch RAW z poškodených alebo omylom sformátovaných pamäťových kariet a iných prenosných médií; podporované sú všetky súborové systémy používané v OS Microsoft ... Zobrazit Galériu