SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Prieskum: V internetovej bezpečnosti je Slovensko iba o priečku vyššie ako Tanzánia...

Bezpečnosť
0
Pri riešení problému počítačovej kriminality, či už na vnútroštátnej alebo globálnej úrovni, je základnou otázkou, či je subjekt pripravený na to, ako sa zachovať v situácii, keby došlo k ohrozeniu alebo útoku. Poskytovateľ virtuálnej privátnej siete (VPN) NordVPN zhromažďoval údaje zo správ o hrozbách zo Securelist-u, vrátane skóre globálneho indexu kybernetickej bezpečnosti (GCI) pre pripravenosť na kybernetické útoky. GCI hodnotí pripravenosť krajín na stupnici od 0,01 do 1,0 na základe súboru piatich kľúčových faktorov: 1. Právne predpisy: Právne inštitúcie a rámce na riešenie kybernetickej bezpečnosti a počítačovej kriminality. 2. Technické faktory: Technické inštitúcie a rámce zaoberajúce sa kybernetickou bezpečnosťou. 3. Organizačné faktory: Inštitúcie na koordináciu politík a stratégie rozvoja kybernetickej bezpečnosti na vnútroštátnej úrovni. 4. Budovanie kapacít: Výskumné, vývojové, vzdelávacie a školiace programy; certifikovaní odborníci a agentúry verejného sektora za ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
internet web online Digital dáta bezpečnosť ochrana Slovensko vyskum

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať