SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Väzňom chcú do hlavy implantovať „spomienky“ na ich zločiny z perspektívy obete

Technológie
0

Istý vedec navrhol futuristický koncept väznice s názvom Cognify, ktorého cieľom je urýchliť prepustenie zločincov. Myšlienka je založená na implantovaní syntetických spomienok na trestný čin do ich mozgu, ktoré ukazujú perspektívu obete. Na zvýšenie terapeutického účinku sa môže použiť zariadenie podobné virtuálnej realite (VR), ktoré zobrazuje zábery z trestného činu vytvorené umelou inteligenciou, zatiaľ čo mozgový implantát vyvoláva emócie, ako sú výčitky alebo ľútosť. Tieto emócie niekedy jednotlivcom prirodzene chýbajú.

Cieľom systému Cognify, ktorý vytvoril Hashem Al-Ghaili, je dosiahnuť, aby účinok terapeutického sedenia bol dlhodobý tým, že tieto spomienky budú trvalé. Koncept predpokladá, že umelé spomienky môžu byť špeciálne prispôsobené potrebám rehabilitácie každého subjektu v závislosti od závažnosti jeho trestného činu a trestu.

Proces sa začína skenovaním mozgu s vysokým rozlíšením s cieľom zmapovať nervové dráhy zodpovedné za pamäť, uvažovanie a logické myslenie. Príslušné oblasti mozgu vrátane hipokampu, prefrontálnej kôry, amygdaly, temenného laloku a prednej cingulárnej kôry môžu byť potom zamerané pomocou zariadenia Cognify.

Cieľom technológie je zobrazovať väzňom spomienky na ich zločiny vrátane domáceho násilia, vytvorené umelou inteligenciou, a vyvolať emocionálne reakcie a simulovať dôsledky ich činov. Koncepcia predpokladá, že zločinci v priebehu niekoľkých minút zažijú rehabilitáciu trvajúcu roky. Cognify by tak mohol obmedziť potrebu dlhodobého uväznenia a znížiť súvisiace náklady na údržbu väzenských zariadení, personál a starostlivosť o väzňov.

Vedec naznačuje, že používanie implantácie umelých spomienok by mohlo priniesť revolúciu v systéme trestného súdnictva tým, že by sa v krátkom čase zabezpečila intenzívna rehabilitácia. Zbieraním údajov počas procesu sa centrálny počítač snaží získať prehľad o motiváciách kriminálneho správania. Dôležité je však  šifrovanie citlivých informácií o väzňoch a údajov o rehabilitácii na účely ochrany súkromia a bezpečnosti.

Cognify v konečnom dôsledku predstavuje budúcnosť, v ktorej sa zločinci môžu učiť zo svojej minulosti ponorením sa do spomienok na svoje trestné činy vytvorených umelou inteligenciou. Dlhé tresty odňatia slobody by sa tak mohli nahradiť krátkou intenzívnou rehabilitáciou prostredníctvom implantácie spomienok, čo by mohlo zmeniť systém trestného súdnictva.

Zdroj: dailymail.co.ukfreepik.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať