SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Včely, kravy či voda. Všetko bude pripojené na internet vecí

Bezpečnosť
0
Internet vecí sa dá využiť takmer vo všetkom. Jedna z oblastí, ktoré najviac zasiahne revolúcia menom internet vecí, je poľnohospodárstvo. Či už ide o chov zvierat, alebo pestovanie rastlín a plodín, inteligentné prístroje nám budú pomáhať maximalizovať úžitok z nich a lepšie využívať zdroje. Globálny rast počtu obyvateľov vyvíja čoraz silnejší tlak na väčšiu produkciu jedla. Farmársky priemysel tak bude v nasledujúcich dekádach dôležitejší než kedykoľvek predtým. Výskum spoločnosti McKinsey Global Institute ukázal, že poľnohospodárstvo je najmenej digitalizovaná oblasť zo všetkých druhov priemyslu. Situácia sa však postupom času mení a toto odvetvie bude čoraz viac digitalizované. Technologický vývoj, inovácie a najmä internet vecí vo farmárstve bude podľa prieskumu Business Insider Intelligence napredovať. Podľa odhadov sa do roku 2020 počet pripojených zariadení v poľnohospodárstve zdvojnásobí na takmer 75 miliónov. Budúcnosť efektívneho hospodárenia Zmena klimatických podmienok ...

Juraj Timko, SimpleCell Network Slovakia

Všetky autorove články
IoT

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať