Vedci sa snažia oklamať umelú inteligenciu kuzelníckými trikmi (video)

Výskum a vývoj
0

Čo môže bežné javiskové kúzlo odhaliť o kognitívnych predsudkoch? Viac, ako by ste si mysleli. Vedci z neurovedeckého inštitútu v Barcelone sa snažili aplikovať UI a strojové učenie na kvantifikáciu zručností profesionálnych mágov v „prirodzený podmienkach“. Hovoria, že ich školený systém - ktorý bol navrhnutý, aby sledoval mince, keď ich kúzelník nechával objaviť a zmiznúť - slúžil nielen ako nástroj na sledovanie, ale aj ako „umelý divák“, ktorý mohol následne odvodiť ich umiestnenie, čím pripravil cestu pre experimenty v podoblasti, ktorú výskumníci označili ako „umelý iluzionizmus“.

„Mágia nie je o porušovaní prirodzeného poriadku vecí, ale spočíva v ovládaní a manipulovaní kognitívnych procesov,“ napísali vedci. „Poznatky, ktoré mágia ponúka psychológii a kognitívnej vede, nie sú nové, avšak pokusy o „vedu mágie“ sa začali dostávať do povedomia len nedávno. Náš systém ponúka jedinečnú príležitosť zmerať ľudské správanie mimo laboratória pri komplexných činnostiach, ako sú aj mágové kúzla.“

Vedci získali voľne dostupný softvér optimalizovaný na analýzu videa DeepLabCut, ktorý využili na odhadovanie polohy mincí v kúzelníkových prstoch, keď boli dohľadu prístupné alebo mimo neho. Najprv zaznamenali kúzelníka, ktorý vykonával sériu trikov s rukami, určenými na oklamanie človeka, z ktorých žiaden nezahŕňal naratívne alebo verbálne pokyny, nápovedy, špeciálne efekty alebo použitie trikov. Potom si vymysleli kúzelnícke triky z hľadiska systému AI a človek, dobrovoľník, označil mince vo videorámcoch tak, aby sa systém automaticky naučil samostatne komentovať.

Uvedený súbor pozostával z piatich hlavných krátkych trikov a dvoch ďalších, ktoré sa všetky týkali kognitívnych ilúzií. Každý bol založený na rôznych manévroch - hádzaní, páde, ťahaní, premiestňovaní a uchopení - ktoré kúzelník vykonával s mincami, pričom ľudia si to nevšimli. Je zaujímavé, že počas trikov, pri ktorých nebola minca viditeľná, ľudia aj systém UI vyvodili záver, že je v uzavretej pästi, aj keď to tak nebolo.

Vedci tvrdia, že to ukazuje, že aspoň niektoré kognitívne triky sa môžu prenášať z človeka na systém UI. Na druhej strane však pri iných trikoch, ktoré nachytali ľudí, hoci bola minca v okamihu „kúzla“ viditeľná, nemal algoritmus UI najmenší problém ju odhaliť. Ich práca ukazuje, čo by bolo možné, keby sa spojili „kúzelníci a stroje.“

„Predviedli sme, že by bolo možné zamerať vývoj protichodných kognitívnych trikov na ľudí – a to výberom modelov AI, ktoré zodpovedajú ľudskému kognitívnemu systému čo najviac,“ napísali. „Vhodným „magickým divákom“ nie je analytický pozorovateľ, ktorý odporuje „kúzleniu“, ale zvedavá ľudská myseľ, ktorá sa nechá dobrovoľne unášať do reality nemožného... Naše výsledky sú predohrou k ďalšiemu nasadzovaniu hĺbkového učenia v kontexte náročnejších procesov kuzelníckeho vystúpenia – perspektívy našich vedomostí, ktorá sa doteraz nepreskúmala. “

Zdroj: venturebeat.com.

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI stroj clovek mozog veda vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať