Vedci zostrojili zariadenie generujúce elektrinu zo vzduchu

0

Pred viac ako tromi desaťročiami objavili vedci v bahne na brehu rieky Potomac čudný organizmus, ktorý dokáže robiť veci u baktérií predtým nevídané. Tento nezvyčajný mikrób patriaci do rodu Geobacter bol najprv známy svojou schopnosťou produkovať magnetit bez prítomnosti kyslíka, ale vedci časom zistili, že dokáže vyrábať aj iné veci, napríklad bakteriálne nanodrôtiky, ktoré vedú elektrinu. Celé roky sa potom snažili vymyslieť spôsoby, ako tento prírodný dar efektívne využiť. Teraz dospeli k zariadeniu, ktoré nazývajú Air-gen a ktoré dokáže vyrábať elektrinu takmer z ničoho.

„Doslova vyrábame elektrinu zo vzduchu,“ hovorí elektrotechnik Jun Yao z Massachusettskej univerzity v Amherste. „Air-gen vytvára 24/7 čistú energiu.“ Nová štúdia, publikovaná v časopise Nature, opisuje, ako môže generátor poháňaný vzduchom skutočne vyrábať elektrinu iba zo vzduchu okolo neho. To všetko vďaka elektricky vodivým bielkovinám vyrobeným baktériami Geobacter (v tomto prípade G. sulfurreducens).

Air-gen sa skladá z tenkého filmu proteínových nanodrôtikov s hrúbkou iba 7 mikrometrov, umiestnených medzi dvoma elektródami, ale aj vystavených vzduchu. Vďaka tomu je film schopný absorbovať vodnú paru z atmosféry, čo umožňuje zariadeniu generovať kontinuálny elektrický prúd vedený medzi týmito dvoma elektródami. Tím tvrdí, že náboj je pravdepodobne vytváraný gradientom vlhkosti, ktorý rozptyľuje protóny v nanomateriáli.

Predchádzajúci výskum demonštroval generovanie hydrovoltickej energie za použitia iných nanomateriálov, napr. grafénu, išlo však len o krátke výboje elektriny, ktoré trvali len sekundy. Naproti tomu Air-gen produkuje trvalé napätie okolo 0,5 voltu s prúdovou hustotou asi 17 mikroampérov na štvorcový centimeter. Tím hovorí, že spojenie viacerých zariadení by mohlo vytvoriť dostatok energie na nabíjanie malých zariadení, ako sú smartfóny a iná osobná elektronika. To všetko bez odpadu, iba za použitia okolitej vlhkosti (dokonca aj v suchých oblastiach, ako je púšť Sahara).

„Konečným cieľom je výroba rozsiahlych systémov,“ vysvetľuje Yao a dodáva, že táto technológia by sa mohla využiť na napájanie domácností prostredníctvom nanodrôtikov začlenených napríklad do farby na stene. „Len čo dospejeme k priemyselnej výrobe drôtikov, čakávam, že budeme schopní vytvoriť veľké systémy, ktoré významne prispejú k trvalo udržateľnej výrobe energie.“

Zdroj: sciencealert.com.

Redakcia

Všetky autorove články
veda vyskum elektrina energia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať